Construction Equipment Česká republika

Při investicích společnosti Volvo CE do budoucnosti v Eskilstuně jsou klíčové inovace a udržitelnost

Společnost Volvo Construction Equipment (Volvo CE) oznámila investici 16 miliónů švédských korun do své pobočky ve švédské Eskilstuně. Tyto investice poputují do předváděcí arény elektrických a autonomních strojů, do nové testovací dráhy pro účely výzkumu a vývoje a také do rekuperačních systému energie v samotném výrobním závodu.

V rámci své dlouhodobé strategie udržení konkurenceschopnosti, plnění potřeb zákazníků a cílů udržitelnosti realizuje společnost Volvo CE řadu významných investic ve svém sídle ve městě Eskilstuna ve Švédsku. První z těchto investic bude věnována dalšímu domovu prototypových vozidel.

Volvo CE přidá ke své stávající předváděcí 45hektarové ploše v zákaznickém centru dalších 12 hektarů, určených jak pro testování svých elektrických a autonomních strojů, tak i pro předvádění současné nabídky strojů. Investice 8 miliónů švédských korun do inovační arény umožní společnosti Volvo CE naprosto bezpečně předvádět prototypové stroje zákazníkům v realistickém a náročném prostředí, podpořeném technologií 5G sítě a na místě instalovanou dobíjecí infrastrukturou. První fáze výstavby téměř 2 km dlouhé štěrkové cesty, která vede jak v otevřeném, tak v uzavřeném lesním terénu, začne v nejbližší době.

PressRelease2019_July12_Innovation_and_sustainability_key_when_VolvoCE_invests_for_the_future_in_Eskilstuna_02b

Vzhledem k tomu, že společnost Volvo CE přechází stále více na alternativy bez fosilních paliv, bude stávající vozový park strojů se spalovacími motory v zákaznickém centru Eskilstuna provozován na HVO (hydrogenované rostlinné oleje). Oleje HVO, které jsou alternativou k naftě, jsou vyráběny z rostlinných a živočišných tuků (typicky řepkový olej nebo odpad z jatek) a v závislosti na surovině snižují emise CO2 až o 90 %. Nevyžadují se přitom žádné speciální úpravy motorů.

„Naše nová inovační aréna je velkým příslibem pro zákazníky a průmysl a současně i vyjádřením našeho závazku budování zítřku (Building Tomorrow). S naším přechodem na HVO mezitím dokazujeme, že podnikáme také malé kroky k zajištění udržitelnosti, a to nejen v budoucnosti, ale i tady a teď,“ říká Carl Slotte, prezident Volvo CE pro prodejní oblast EMEA se sídlem v Eskilstuně.

Vývoj strojů budoucnosti

Kromě technologického centra investuje společnost Volvo CE také do testovací dráhy pro účely výzkumu a vývoje elektromobility a automatizace. Na trati za 3 milióny švédských korun jezdí v současné době elektrické sklápěče s autonomním řízením HX2, které byly na podzim 2018 testovány v rámci oceněného projektu Electric Site v povrchovém dolu nedaleko švédského Göteborgu. Modely HX2 jsou nyní optimalizovány tak, aby byly připraveny na první komerční pilotní projekt, který má být odstartován před koncem roku 2019.

PressRelease2019_July12_Innovation_and_sustainability_key_when_VolvoCE_invests_for_the_future_in_Eskilstuna_03

V březnu letošního roku instalovala telekomunikační společnost Ericsson v technologickém centru stožár pro síť 5G, aby společnost Volvo CE mohla testovat dálkově ovládané stroje s extrémně krátkou dobou odezvy. Současně byla zahájena spolupráce s operátorem Telia a tato naše 5G síť pro průmyslové využití se může pyšnit prvenstvím v celém Švédsku.

Další nedávný vývoj v technologickém centru zahrnuje otevření čtyř nových zkušebních zařízení na začátku roku 2017, z nichž tři jsou věnována raným fázím vývoje softwaru pro elektrické stroje.

„Máme-li i nadále zaujímat v našem odvětví čelní příčky na trhu, potřebujeme špičková zařízení pro výzkum a vývoj, abychom mohli zdokonalovat a rozvíjet stávající technologie a technologie budoucnosti. Naše nová testovací dráha, spolupráce se společnostmi Ericsson a Telia na 5G technologii a výstroj pro elektromobilitu budou pro nás znamenat obrovskou konkurenční výhodu,“ říká Gustav Edholm, viceprezident společnosti Volvo CE pro pokročilé inženýrství a klíčové technologie.

PressRelease2019_July12_Innovation_and_sustainability_key_when_VolvoCE_invests_for_the_future_in_Eskilstuna_04

Snížení spotřeby energie

V mezičase se Volvo CE soustředí ve svém závodu na výrobu náprav a převodovek na snižování spotřeby energie, aby tak podpořila celkové cíle udržitelnosti, které si společnost vytyčila. Dva největší zdroje spotřeby energie v tomto závodě představují „kalicí centrum“, kde jsou díly stroje kvůli dosažení odolného povrchu a dlouhé životnosti zahřívány na vysokou teplotu a poté ochlazovány, a dále „lakovna“, kde se komponenty zahřívají, aby barva zaschla.

Společnost investovala 5 miliónů švédských korun do systému rekuperace energie, který šetří přibližně 60 % tepla generovaného v kalicím centru a převádí jej do lakovny. Odhaduje se, že tento systém sníží celkovou spotřebu energie závodu o 4 %.

Práce na instalaci systému rekuperace energie byly zahájeny v polovině dubna a budou dokončeny začátkem září. Společnost Volvo CE však bude dále zkoumat nové procesy procesu lakování, aby se spotřeba energie ještě více snížila.

„Sestavili jsme nadšený tým zodpovědný za řešení spotřeby energie v závodě,“ říká Anders Bergstrand, generální ředitel závodu Eskilstuna. „Tato poslední investice je jen součástí naší cesty udržitelnosti.“

Snižování uhlíkových emisí

„Tyto vynikající příklady z města Eskilstuna jsou součástí našeho plánu stát se společností bez emisí uhlíku a skládek,“ říká Anne Bast, viceprezidentka společnosti pro korporátní komunikaci, která je zodpovědná za řízení strategie udržitelnosti v regionu EMEA (Evropa, Střední východ a Afrika). „Ale můžeme udělat ještě víc. Je v našich silách pokračovat v posouvání hranic inovativních a udržitelných řešení pro lepší zítřek. Vyplatí se to ekonomicky jak nám, tak i našim zákazníkům, protože tato řešení zvyšují efektivitu a provozuschopnost a zároveň snižují náklady – ale je to také jedno z nejdůležitějších poslání, které máme pro budoucnost naší planety.“

Obrázek 1: Letecký pohled na továrnu Volvo CE na výrobu náprav a převodovek v Eskilstuně.
Obrázek 2: Letecký pohled na stávající předváděcí oblast v zákaznickém centru v Eskilstuně.
Obrázek 3: HX2 na nové testovací dráze pro účely výzkumu a vývoje v Eskilstuně.
Obrázek 4: Kalírna v závodu na výrobu náprav a převodovek.