СИГМА БЪЛГАРИЯ АД България

Иновациите и устойчивостта са ключови при инвестициите на Volvo CE в бъдещето в Ескилстуна

Volvo Construction Equipment (Volvo CE) обяви 16 милиона шведски крони (SEK) инвестиции във своя обект в Ескилстуна, Швеция, включващ арена за демонстрация пред клиенти на електрически и автономни машини, нова писта за изпитване на разработки и система за възстановяване на енергия за завода.

Като част от дългосрочната си стратегия за запазване на конкурентоспособността, удовлетворяване на нуждите на клиентите и постигане на целите за устойчивост, Volvo CE прави редица значителни инвестиции на своя обект в Ескилстуна, Швеция. Първата от тях е допълнителен дом за техните прототипни автомобили.

Volvo CE ще добави още 12 хектара към съществуващата си демонстрационна площадка от 45 хектара към Центъра за обслужване на клиенти, специално предвидена за изпитване на техните електрически и автономни машини, но също така и за демонстриране на текущо предлаганите машини. Инвестицията от 8 милиона SEK в арената на иновациите ще дадат възможност на Volvo CE да демонстрира прототипните машини пред клиентите в една реалистична и предизвикателна среда в пълна безопасност, с помощта на 5G технология и с инсталирана на място инфраструктура за зареждане. Първата фаза на изграждането на почти 2 км чакълест път, който преминава както през открити, така и през закрити горски терени, ще започне в близко бъдеще.

Пресрилийз2019_юли12_Иновациите_и_устойчивостта_са_ключови_при_инвестициите_на_VolvoCE_в_бъдещето_в_Ескилстуна_02b

Тъй като Volvo CE преминава все повече към алтернативни не изкопаеми горива, съществуващият машинен парк от двигатели с вътрешно горене в Центъра за обслужване на клиенти в Ескилстуна ще работи с HVO (хидрообработени растителни масла). Алтернатива на дизела, HVO се прави от растителни и животински мазнини (обикновено рапично масло или отпадъци от кланици) и намалява емисиите на CO2 с до 90% в зависимост от суровината. Не се изискват специални модификации на двигателите.

„Нашата нова иновационна арена е сериозно изявление пред клиентите и индустрията за нашия ангажимент към изграждането на утрешния ден. Междувременно показваме с преминаването си към HVO, че също така предприемаме малки стъпки, за да постигнем устойчивост не само в бъдеще, но и тук и сега”, казва Карл Слот, президент на Volvo CE, продажбен регион EMEA със седалище в Ескилстуна.

Разработваме машините на бъдещето

В Технологичния център Volvo CE инвестира също в писта за тестване на електромобилност и автоматизация за целите на научно-техническото развитие и разработка. Пистата на стойност 3 милиона SEK понастоящем приема HX2 електрически и автономни товарни превозвачи, които през есента на 2018 г. бяха тествани в спечелилия награди проект Електрически обект в кариера край Гьотеборг, Швеция. Моделите HX2 сега се оптимизират, за да бъдат готови за първия търговски пилотен тест, който трябва да започне преди края на 2019 година.

Пресрилийз2019_юли12_Иновациите_и_устойчивостта_са_ключови_при_инвестициите_на_VolvoCE_в_бъдещето_в_Ескилстуна_03

През март тази година телекомуникационната компания Ericsson инсталира 5G антена в технологичния център, за да може Volvo CE да тества дистанционно управляеми машини с изключително кратко време за реакция. Пусната в партньорство с мобилния оператор Telia, това беше първата в Швеция 5G мрежа за индустриална употреба.

Други нови разработки в Технологичния център включват откриването на четири нови тестови инсталации в началото на 2017 г., три от които са посветени на ранните етапи на разработване на софтуер за електрически машини.

„Ако искаме да продължим да оглавяваме нашата индустрия на пазара, ние се нуждаем от водещи в индустрията съоръжения за научно-техническо развитие, за да усъвършенстваме и развиваме сегашните и бъдещите технологии. Нашата нова тестова писта, 5G сътрудничеството с Ericsson и Telia, както и електромобилните инсталации, ще докажат огромното конкурентно предимство за нас”, казва Густав Едхолм, вицепрезидент за новаторски инженерни и основни технологии във Volvo CE.

Пресрилийз2019_юли12_Иновациите_и_устойчивостта_са_ключови_при_инвестициите_на_VolvoCE_в_бъдещето_в_Ескилстуна_04

Намаляване на потреблението на енергия

Междувременно в завода за мостове и скоростни кутии акцентът на Volvo CE е върху намаляване на потреблението на енергия, за да се подкрепят общите цели на компанията за устойчивост. Двата най-големи източника на енергопотребление в завода са „центърът за закаляване“, където машинните части се нагряват до висока температура и след това се охлаждат, за да се осигури здрава повърхност и дълъг експлоатационен живот, и „бояджийската работилница“, където компонентите се нагряват, за да изсъхне боята.

Компанията е инвестирала 5 милиона SEK в система за възстановяване на енергията, която ще съхрани около 60% от генерираната топлина в центъра за закаляване и ще я прехвърли към бояджийската работилница. Оценката е, че системата ще намали общото потребление на енергия в завода с 4%.

Работата по инсталиране на системата за възстановяване на енергията започна в средата на април и ще бъде завършена до началото на септември. Междувременно, Volvo CE ще продължи да проучва нови процеси за боядисване, за да намали допълнително потреблението на енергия.

„Събрахме ентусиазиран екип, който да отговаря за потреблението на енергия в завода“, казва Андерс Бергстранд, генерален директор на завода в Ескилстуна. "Тази най-нова инвестиция е само част от нашия стремеж към устойчивост."

Преход към въглеродна неутралност

„Тези отлични примери от обекта в Ескилстуна са част от нашата пътна карта за превръщане на обекта във въглеродно неутрален и безотпадъчен завод“, казва Ане Баст, вицепрезидент по корпоративни комуникации, която отговаря за стратегията за устойчивост в регион EMEA (Европа, Близкия Изток и Африка). “Но ние можем да постигнем повече. В нашите възможности е да продължим да разширяваме границите на иновативните и устойчиви решения за по-доброто утре. Това е добър бизнес усет за нас и нашите клиенти, тъй като тези решения подобряват ефективността и времето на работа, като същевременно намаляват разходите - но това е и най-важната мисия, която имаме за бъдещето на нашата планета.”

Илюстрация 1: Изглед от въздуха на завода за мостове и скоростни кутии на Volvo CE в Ескилстуна.
Илюстрация 2: Изглед от въздуха на съществуващата демонстрационна зона в Центъра за клиента в Ескилстуна.
Илюстрация 3: HX2 на новата писта за научно-технически разработки в Ескилстуна.
Илюстрация 4: Център за закаляване в завода за мостове и скоростни кутии.