MCT : מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ" יִשְׂרָאֵל‎‎

Volvo Construction Equipment רואה גידול של 28% במכירות ברבעון Q4

שיפור התחרותיות וגידול בביקוש סייעו ל-Volvo Construction Equipment להציג רבעון רביעי חזק בשנת 2017, עם גידול של 28% במכירות בתקופה זו, וגידול של 31% לכל השנה.

(Volvo Construction Equipment (Volvo CE הציגה ביצועים חזקים ברבעון הרביעי של 2017, וסייעה לחברת האם שלה Volvo Group להגיע להכנסות הגבוהות ביותר במכירות ובתפעול לכל אורך ההיסטוריה שלה. שיפור התחרותיות בשילוב עם הגידול בביקוש - במיוחד באסיה - סייעו ל-Volvo CE להגיע לשיפורים חזקים במכירות, בהכנסות התפעול ובכניסת הזמנות. 

ב-Q4 2017, המכירות נטו גדלו ב-28% ל-16,733 מיליון כתר שבדי (13,110). לאחר תיאום תנודות שערי מטבע, המכירות נטו עלו עוד יותר, ל-34%. הכנסות התפעול הגיעו ל-1,816 מיליון כתר שבדי (494), שהם שווה ערך לשולי תפעול של 10.9% (3.8). הרווחים הושפעו לטובה מהגידול במכירות והניצול המוגבר של המערכת התעשייתית. 

עבור השנה כולה, המכירות נטו גדלו ב-31%, ל-66,497 מיליון כתר שבדי (50,731). הכנסות התפעול המתואמות גדלו ל-7,917 מיליון כתר שבדי (2,246), שהם שווה ערך לשולי תפעול של 11.9% (4.4). 

שיפור תנאי השוק 

הביקוש באירופה השתפר במהלך הרבעון, ועלה ב-16% עד סוף נובמבר, זאת בסיוע הגידול בבריטניה, צרפת, איטליה, גרמניה וכן שיפור מהיר בשוק הרוסי. בצפון אמריקה היה גידול של 10% לאורך השנה האחרונה, בסיוע ביקוש מוגדל למחפרים, בעוד שבדרום אמריקה היה גידול של 17%, מהרמות הנמוכות ובעיקר משווקים שמחוץ לברזיל. השוק המזרח תיכוני המשיך בהאטה, והושפע בעיקר מביקוש חלש בערב הסעודית. לא כולל סין, השווקים באסיה עלו ב-11% בהשוואה לשנה שעברה, עם תגבור הנובע מהשיפור בסקטור הכרייה. השוק הסיני עצמו התחזק במידה רבה, עם גידול של 74% ביחס לשנה שעברה, שהונע מביקוש גדל למחפרים ולמעמיסים אופניים. השוק למחפרים גדולים עלה ב-121%, ואילו מחפרים קומפקטיים נהנו משיפור של 83%. עד סוף נובמבר, השוק למעמיסים אופניים בסין עלה ב-50%.

הזמנות ואספקות

במהלך הרבעון הרביעי של 2017 ראתה Volvo CE גידול של 48% בהזמנות, בעיקר כתוצאה מביקוש חזק בסין ובצפון אמריקה. אספקות גדלו ב-49% בתקופה זו, שוב בהשפעת הנפחים הגבוהים יותר בסין. 

"תוכנית הביצועים לחיזוק התחרותיות של Volvo CE בשילוב עם גידול בביקוש בשוק זה הניבו תוצאות טובות ב-2017," אומר מלקר ג'רנברג, הנשיא החדש של Volvo Construction Equipment. "Volvo CE שיפרה את הרווחיות והגדילה נתח שוק בכמה מהפלחים החזקים שלנו של מחפרים, מעמיסים אופניים ומובילים." 

Volvo CE החלה את 2018 במצב רוח בטוח. בינואר, לקחה החברה צעד נוסף לקראת חיזוק הצעתה ללקוחות עם ההכרזה שמותג וולוו נכנס לשוק המובילים הקשיחים (rigid hauler), והצגת ארבעה דגמים חדשים בין 45 ל-100 טון. 

Volvo Construction Equipment

מכירות נטו לפי אזור, במיליוני כתר שבדי

מכירות נטו לפי אזור שוק רבעון רביעי 
שנת
מיליון כתר שבדי 2017  2016  2017 2016 
אירופה

5,338 

4,893 

22,977 

19,739

צפון אמריקה

2,498

2,466 

12,234

10,724 

דרום אמריקה

497

459 

1,760

1,414

אסיה

6,931

4,177 

25,058

15,765

שווקים אחרים

1,469

1,115 

4,468

3,088

סך הכול

16,733 

13,110

66,497

50,731