Evocon DOO Srbija
Volvo Co-pilot operator training

Obuka za rukovaoce Volvo Co-Pilot

Upoznajte vaše Assist aplikacije

Obuka za rukovaoce Volvo Co-Pilot

Obuka za rukovaoce Volvo Co-Pilot dizajnirana je da pomogne rukovaocima da koriste Volvo Co-Pilot i njegove napredne Assist aplikacije na najefikasniji način. Rezultat je pouzdan rukovalac, kao i produktivnije i efikasnije radne smene.

Ono što dobijete

Maksimalna produktivnost

Volvo Co-Pilot je dizajniran da poveća profitabilnost vašeg poslovanja. Povezana obuka pomaže rukovaocima da budu što produktivniji pri korišćenju Volvo Co-Pilota i njegovih naprednih Assist aplikacija.

Veća efikasnost

Kroz razumevanje svih funkcija Assist aplikacija i vrednih podataka koje one pružaju, rukovaoci mogu da završe svoj posao efikasnije.

Smenjeni troškovi

Korišćenjem mašina na optimalan način uz pomoć Volvo Co-Pilota ne samo da se štedi gorivo i optimizuje rad, već se smanjuju i nepotrebni prazni hod i habanje mašine.

Maksimalno povećajte potencijal vaših mašina.

Uz dobro razumevanje mnogih inteligentnih funkcija Assist aplikacija, rukovaoci mogu da koriste svoje mašine do punog potencijala.

Veće zadovoljstvo rukovalaca

Dokazano je da obuka povećava zadovoljstvo poslom, što rezultira srećnijim i produktivnijim rukovaocima. Posvećenost razvoju zaposlenih takođe pomaže u privlačenju talentovanih rukovalaca.

Porodica Volvo Co-Pilot

Optimizujte način na koji radite, sa Volvo Co-Pilotom, vašim partnerom u kabini. Ekran osetljiv na dodir visoke rezolucije od 10 inča omogućava pristup nizu Assist aplikacija, dizajniranih da povećaju produktivnost, preciznost i efikasnost.

Dig Assist

Pokrenite vaš bager brže i preciznije.

Load Assist (pomoć pri utovaru)

Utovarite optimalnu količinu materijala i optimizirajte cikluse utovara.

Haul Assist (pomoć prilikom vožnje)

Pratite svoju proizvodnju i optimizujte cikluse vuče.

Compact Assist

Proizvedite i dokumentujte visokokvalitetno zbijanje.

Pave Assist

Postignite prvoklasne rezultate prilikom asfaltiranja

Kako sve funkcioniše

Na kraju kursa moći ćete da upotrebite svoj Volvo Co-Pilot - uključujući sve funkcije određene Assist aplikacije - spretno.

Od teorije...

Obuka počinje u učionici gde se sadržaj dostavlja putem Volvo Co-Pilot simulatora, grupne diskusije, vežbi i prezentacije naših stručnih trenera:

 • Uvod u Volvo Co-Pilot
 • Uvod u Assist aplikacije
 • Svojstva i funkcije
 • Kako upravljati
  • Podešavanja i kalibracija
  • Assist funkcije
  • Poboljšana efikasnost
  • Saveti i trikovi
... Do prakse

Nakon vremena u učionici, učesnici dobijaju aktivno učešće sa Volvo Co-Pilotom kako bi primenili ono što su naučili. Najpre obavljaju pregled mašine radi upoznavanje sa svim komponentama Volvo Co-Pilota, prije nego što prođu kroz opsežni spisak funkcija i zadataka.

Naš stručni trener nadgleda performanse kroz praktične zadatke, pružajući povratne informacije i predložena poboljšanja u realnom vremenu.

Praktični deo se može završiti praktičnim vežbama spremnim za upotrebu ili tokom svakodnevnog rada rukovaoca, pod vođstvom instruktora.

Volvo pretraživač zastupnika početna strana
Poboljšajte vaš posao

Hajde da porazgovaramo o tome kako možemo da vam pomognemo.

Kontaktirajte nas