Evocon DOO Srbija

Kompanija Volvo CE vidi porast prodaje od 10% u drugom kvartalu

Rast tržišta u Evropi i Severnoj Americi pomaže da kompanija Volvo Construction Equipment ostvari solidne prodaje, zarade i poboljšanja isporuka tokom drugog kvartala 2019. godine.

Poboljšanja na ključnim evropskim i severnoameričkim tržištima, zajedno sa jakim fokusom na servisnom poslovanju, fleksibilnosti volumena u industrijskom sistemu i strogoj kontroli troškova pomogli su kompaniji Volvo Construction Equipment (Volvo CE) da isporuči dobre sveobuhvatne performanse u svojim rezultatima drugog kvartala 2019. godine.

Neto prodaja u drugom kvartalu se povećala za 10%, što iznosi SEK 26.814 M (SEK 24.403 M u drugom kvartalu 2018. godine). Operativni prihod je takođe nastavio svoju uzlaznu putanju, na 4.153 M u ovom periodu, u odnosu na 3.675 M koliko je prijavljeno u istom periodu prethodne godine, što je jednako operativnoj marži od 15,5% (15,1%).

U drugom kvartalu 2019. godine povećao se unos porudžbina za 6%, sa povećanjem proizvoda brenda SDLG za 28%. Unos porudžbina bio je posebno jak u Kini, sa rastom od 21%, podstaknut snažnom potražnjom za bagerima i utovarivačima na točkovima brenda SDLG. Isporuke su u ovom periodu porasle za 12%, opet podstaknute rastom u Kini i stabilnom potražnjom u Evropi i Severnoj Americi.

Razvoj tržišta

U drugom kvartalu 2019. godine došlo je do rasta u Evropi i Severnoj Americi, sa malim padom u Aziji (bez Kine). U periodu do maja, potražnja za građevinskom opremom u Evropi bila je veća za 5% u poređenju sa istim periodom prošle godine, dok je potražnja za velikim bagerima, opremom za puteve i zglobnim damperima pogurala tržište Severne Amerike za 7%. Južna Amerika je povećala potražnju za 6%, dok je Azija (bez Kine) pala za 11% u odnosu na prethodnu godinu. Na kineskom tržištu povećana je potražnja za 8%, zahvaljujući rastu u segmentu kompaktnih bagera.

„Kompanija Volvo CE je nastavila put povećane prodaje i poboljšane profitabilnosti u drugom kvartalu“, komentarisao je Melker Jernberg, predsednik kompanije Volvo CE. „Opsežna fleksibilnost u industrijskom sistemu i stroga kontrola troškova i dalje će biti u fokusu u drugoj polovini godine.“

Tabela 1. Volvo Construction Equipment, neto prodaja po tržištu, u milionima švedskih kruna (SEK).

Neto prodaja po tržištu

SEK M Drugi kvartal   Prvih šest meseci  

2019 2018 2019 2018
Evropa  8.788 7.752  16.881 14.351
Severna Amerika  5.621 4.463  10.547 7.896
Južna Amerika  666 603  1.212 1.118
Azija  10.485 10.394  19.864  19.485
Afrika i Okeanija  1.253 1.191  2.464 2.466
Ukupno  26.814 24,403  50.968 45,317