Construction Equipment Slovensko
Volvo machine operator training

Školenie operátorov strojov

Odhaľte svoj potenciál

Školenie operátorov strojov

Školenie operátorov strojov je ideálnym kurzom na rozšírenie vedomostí o stroji značky Volvo, osvojenie bezpečných spôsobov prevádzky a zistenie, ako treba stroj používať, aby sa minimalizovalo jeho opotrebovanie. Výsledkom je efektívnejšia prevádzka a znížené náklady spolu s dlhšou dobou prevádzkyschopnosti.

Čo získate

Bezpečnejšia prevádzka

Školenie operátorom umožňuje neustále zdokonaľovať svoje schopnosti a praktické zručnosti, vďaka čomu sa znižuje riziko nehôd a úrazov.

Menšie opotrebovanie, nižšie náklady

Toto školenie môže pomôcť zabrániť neželanému namáhaniu stroja, v dôsledku čoho sa minimalizuje jeho opotrebovanie – dochádza teda k zníženiu nákladov.

Vyššia produktivita

Operátori, ktorí dobre rozumejú mnohým inteligentným vlastnostiam a funkciám strojov značky Volvo, dokážu využívať celý potenciál stroja.

Dlhšia doba prevádzky

Správne používanie stroja udržuje stroje v dobrom stave a znižuje nebezpečenstvo neplánovaných prestojov. Zároveň sa tak zvyšuje životnosť stroja a jeho zostatková hodnota.

Vyššia spokojnosť operátorov

Je dokázané, že školenie zlepšuje pracovnú náladu, výsledkom čoho sú spokojnejší a produktívnejší operátori. Angažovanosť v oblasti rozvoja zamestnancov takisto napomáha prilákať šikovných operátorov.

Ako to funguje

Školenie operátorov strojov je navrhnuté podľa požiadaviek vašich operátorov a vášho podnikania a realizuje sa na základe kombinácie teórie a praxe.

Od teórie...
 • Školenie začína v triede, kde sa obsah sprostredkováva pomocou videí, skupinových diskusií a prezentácií s našimi odbornými školiteľmi:
 • Význam operátora
 • Bezpečnosť na pracovisku
 • Predstavenie stroja
 • Najlepšie prevádzkové postupy
  • Prístroje a ovládacie prvky
  • Vlastnosti a funkcie
  • Bezpečná prevádzka
  • Tipy a triky
…k praxi

Po absolvovaní teoretickej časti absolvujú účastníci praktickú časť, v rámci ktorej uplatnia všetko, čo sa naučili. Najprv sa so strojom oboznámia z vonkajšej strany a potom nahliadnu do jeho interiéru a naučia sa všetko o ovládacích prvkoch, aby tak dokonale spoznali rozsiahly zoznam funkcií a úloh stroja.Náš odborný školiteľ monitoruje priebeh praktických úloh a v reálnom čase poskytuje spätnú väzbu a odporúča zlepšenia. Táto praktická časť prebieha formou pripravených cvičení alebo počas každodennej práce operátora pod vedením inštruktora.

Inteligentné školiace nástroje

Na podporu školiaceho programu, ako aj udržanie dosiahnutých výsledkov vám môže predajca spoločnosti Volvo ponúknuť sortiment inteligentných riešení.
Nižšie uvádzame niekoľko príkladov.

Simulátory pre pokročilé školenie

Nezáleží na tom, aké je počasie alebo či máte tie správne stroje. Praktické časti školenia operátorov strojov sa totiž vždy dajú vykonať na najmodernejšom simulátore Volvo.

Simulátory Volvo ponúkajú konfigurácie rýpadla, kolesového nakladača a kĺbového nákladného auta a s presnosťou simulujú skutočné stavenisko a podmienky manipulácie so strojom. Poskytujú tak operátorom autentickú skúsenosť s prácou na stavenisku. Pri obsluhe simulátora sa detailne meria efektivita a produktivita operátora, čo napomáha sledovať výkon a monitorovať zlepšovanie.

Insight Reports

S podporou telematického systému CareTrack môžu byť správy Insight Reports dokonalým podporným materiálom pre školenie operátorov. Komplexné portfólio správ poskytuje informácie týkajúce sa celkového stavu, efektívnosti a produktivity strojov značky Volvo a operátorom poskytuje zrozumiteľné informácie týkajúce sa toho, ako ich štýl obsluhy ovplyvňuje výkon stroja.

Vyhľadávač predajcov Volvo – domovská stránka
Zlepšite svoje podnikanie

Porozprávajme sa o tom, ako vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás