Construction Equipment Slovensko
Volvo advanced operator training

Školenie pre pokročilých operátorov

Posuňte svoju efektivitu na vyššiu úroveň

Školenie pre pokročilých operátorov

Školenie pre pokročilých operátorov, známe aj ako školenie EcoOperator, je rozšírený kurz pre skúsených operátorov s primárnym zameraním na efektívnosť. Program pomáha operátorom zvýšiť produktivitu a zároveň znižovať spotrebu paliva, opotrebovanie stroja a neplánované prestoje – pre ziskovejšiu prevádzku šetrnejšiu k životnému prostrediu.

Čo získate

Optimálna efektivita

Vďaka lepšiemu povedomiu o strojoch a aplikáciách môžu operátori plánovať a vykonávať svoju prácu efektívnejšie, vykonať viac práce v kratšom čase a zlepšiť efektivitu a ziskovosť.

Vyššia produktivita

Operátori, ktorí dobre rozumejú mnohým inteligentným vlastnostiam a funkciám strojov značky Volvo, dokážu využívať celý potenciál stroja.

Bezpečnejšia prevádzka

Školenie operátorom umožňuje neustále zdokonaľovať svoje schopnosti a praktické zručnosti, vďaka čomu sa znižuje riziko nehôd a úrazov.

Menšie opotrebovanie, nižšie náklady

Školenie napomáha zabraňovať neželanému napätiu vyvíjanému na stroj, v dôsledku čoho sa minimalizuje opotrebovanie – dochádza teda k zníženiu nákladov.

Dlhšia doba prevádzky

Správne používanie stroja udržuje stroje v dobrom stave a znižuje nebezpečenstvo neplánovaných prestojov. Zároveň sa tak zvyšuje životnosť stroja a jeho zostatková hodnota.

Vyššia spokojnosť operátorov

Je dokázané, že školenie zlepšuje pracovnú náladu, výsledkom čoho sú spokojnejší a produktívnejší operátori. Angažovanosť v oblasti rozvoja zamestnancov takisto napomáha prilákať šikovných operátorov.

Školenie sa vypláca

Peniaze investované do rozvoja operátorov sú dobre investované peniaze. Skúsený operátor stroja pracuje rýchlejšie a efektívnejšie – čím šetrí čas a palivo. Vhodné školenie operátorov pomôže zlepšiť vašu ziskovosť a súčasne znížiť prevádzkové náklady a vplyv na životné prostredie.

Holandsko

Ton Driessen, operátor kolesového nakladača (Wienerberger)

„Než som absolvoval školenie EcoOperator, vždy som nechal stroj bežať na plný výkon. Teraz dokážem dosiahnuť rovnakú produktivitu pri polovičnom tempe.“

Alžírsko

Kader Salhi, manažér výroby (SAPAM)

„Po školení sme si všimli zníženie nákladov na palivo, pneumatiky a náhradné diely.“

Sweden

Anders Johansson, vedúci tímu (Econova)

„Keď obsluhujete kolesové nakladače už 23 rokov, myslíte si, že viete všetko. Je skutočne pôsobivé, koľko sa môžete vďaka kurzu EcoOperator naučiť a ako si vďaka nemu dokážete zlepšiť svoje zručnosti. Naučíte sa, ako šetriť čas a peniaze, a tým aj životné prostredie.“

Holandsko

Peter Amsen, manažér závodu (Wienerberger)

„Ušetrili sme 4 litre paliva na hodinu, čím sme dosiahli zníženie o 20 %, a to je naozaj dosť!“
„Na základe skvelých výsledkov uskutočníme školenie EcoOperator aj na ďalších pracoviskách.“

Ako to funguje

Volvo advanced operator training

Školiaci program EcoOperator zahŕňa širokú škálu oblastí, v rámci ktorých môže operátor ovplyvniť výslednú prevádzku. Inštruktor spoločnosti Volvo úzko spolupracuje s operátormi na zlepšení ich vedomostí a poskytuje im potrebné zručnosti, aby mohli podávať ten najlepší výkon.

Posúdenie

Analýza údajov
Inštruktor vykoná úvodnú analýzu údajov stroja a identifikuje tak možnosti na zlepšenie.

Návšteva pracoviska
Aby bolo možné zhromaždiť viac informácií a dokončiť posudkovú fázu, zorganizuje sa návšteva na pracovisku. Zahŕňa to kontrolu stroja, ako aj posúdenie prevádzkových postupov a podmienok pracoviska.

Zdokonalenie

Teória
Operátori absolvujú teoretické školenie a získajú hĺbkové vedomosti o najlepších postupoch vrátane prevádzkových techník, ako aj celkovej efektívnosti. Naši inštruktori pracujú s najmodernejšími školiacimi nástrojmi s cieľom dosiahnuť dlhodobé udržateľné zlepšovanie.

Výcvik
Operátori si vyskúšajú svoje vedomosti v praxi, pričom uplatnia techniky, ktoré sa predtým naučili. Prebieha to formou pripravených praktických cvičení alebo počas každodennej práce operátora pod vedením inštruktora.

Udržateľnosť

Následná fáza
O niekoľko mesiacov sa vykoná nová analýza údajov stroja. Získate zhrnutie výsledkov spolu s odporúčaniami pre ďalšie zlepšenia.

Vysoko informatívna správa

Inštruktor s cieľom lepšie porozumieť prevádzke a stanoviť hodnotu potenciálnych úspor vytvorí počas návštevy vášho pracoviska prvú správu v rámci školenia EcoOperator. Vďaka informáciám o prevádzkových postupoch podloženým faktami dokáže inštruktor prispôsobiť školiaci program podľa konkrétnych oblastí zlepšenia.

Počas následnej fázy sa vytvorí nová správa EcoOperator, v ktorej budú zdôraznené dosiahnuté zlepšenia a úspory v porovnaní s výkonom pred školením.

Inteligentné školiace nástroje

Na podporu školiaceho programu, ako aj udržanie dosiahnutých výsledkov vám môže predajca spoločnosti Volvo ponúknuť sortiment inteligentných riešení. Nižšie uvádzame niekoľko príkladov.

Simulátory pre pokročilé školenie

Nezáleží na tom, aké je počasie alebo či máte tie správne stroje. Praktické časti školenia EcoOperator sa totiž vždy dajú vykonať na najmodernejšom simulátore Volvo.

Simulátory Volvo ponúkajú konfigurácie rýpadla, kolesového nakladača a kĺbového nákladného auta a s presnosťou simulujú skutočné stavenisko a podmienky manipulácie so strojom. Poskytujú tak operátorom autentickú skúsenosť s prácou na stavenisku. Pri obsluhe simulátora sa detailne meria efektivita a produktivita operátora, čo napomáha sledovať výkon a monitorovať zlepšovanie.

Insight Reports

S podporou telematického systému CareTrack môžu byť správy Insight Reports dokonalým podporným materiálom pre školenie operátorov. Komplexné portfólio správ poskytuje informácie týkajúce sa celkového stavu, efektívnosti a produktivity strojov značky Volvo a operátorom poskytuje zrozumiteľné informácie týkajúce sa toho, ako ich štýl obsluhy ovplyvňuje výkon stroja.

Vyhľadávač predajcov Volvo – domovská stránka
Zlepšite svoje podnikanie

Porozprávajme sa o tom, ako vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás