Construction Equipment Slovensko

Čo je najlepšie pre vaše podnikanie

Silné partnerstvo
Dohody o podpore zákazníka posilňujú vzťah medzi predajcom a zákazníkom. Pravidelné servisné kontroly vedú obe strany k udržiavaniu kontaktu, pričom vytvárajú jedinečné partnerstvo.


Riadenie nákladov
Dohodnutím ceny za hodinu v rámci dohody o podpore zákazníka zjednodušíte plánovanie svojich činností, znížite riziká a zvýšite svoju konkurencieschopnosť v uzatváraní kontraktov.

Sústredenie na podstatu podnikania
Dohody o podpore zákazníka vám dodávajú bezstarostnosť, aby ste sa mohli sústrediť na najdôležitejšie časti vášho podnikania. Vyberte si oblasti svojho podnikania, ktoré potrebujú zlepšenie, a zaistite správnu a plynulú prevádzku na vašom pracovisku.


Maximalizácia potenciálu doby bezporuchovej prevádzky
Vyškolení servisní technici spoločnosti Volvo a analytické nástroje Volvo využívajú najmodernejšiu technológiu na sledovanie činnosti a výkonu stroja, pričom sa zaisťuje maximálny potenciál doby bezporuchovej prevádzky. 

Štyri dohody

V rámci štyroch dohôd o podpore zákazníka, z ktorých si môžete vybrať, sa môžete rozhodnúť pre najlepší balík vhodný pre vaše potreby.
Vyberte si medzi zlatou, striebornou, modrou a bielou dohodou.

Zlatá dohoda o podpore zákazníka

Zlatá dohoda o podpore zákazníka je naša najkomplexnejšia ponuka. Táto dohoda ponúka preventívnu údržbu, kontroly a potrebné opravy, ktoré vykonávajú vyškolení servisní technici spoločnosti Volvo. Predajca vykoná rovnaké kroky ako v prípade modrej zmluvy, pričom súčasťou bude aj oprava všetkých dielov s cieľom dosiahnuť najvyššie očakávania súvisiace s produktivitou a prevádzkyschopnosťou.

Strieborná dohoda o podpore zákazníka

Strieborná dohoda o podpore zákazníka ponúka rovnaké úkony ako modrá dohoda, ako aj vykonávanie opráv na vybraných komponentoch. 

Modrá dohoda o podpore zákazníka

Modrá dohoda o podpore zákazníka ponúka preventívnu údržbu a kontroly. Do sledovania vášho stroja sa dajú zahrnúť analytické nástroje, ako sú CareTrack, analýza motorového oleja Volvo a analýza MATRIS. 

Biela dohoda o podpore zákazníka

Biela dohoda o podpore zákazníka ponúka pravidelné prehliadky stroja vykonávané vyškolenými servisnými technikmi od spoločnosti Volvo týkajúce sa všetkých dôležitých častí a funkcií. 

Zlepšite svoje podnikanie

Porozprávajme sa o tom, ako vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás