Construction Equipment Slovensko

Čo je najlepšie pre vaše podnikanie

Silné partnerstvo
Dohody o podpore zákazníka posilňujú vzťah medzi predajcom a zákazníkom. Pravidelné servisné kontroly vedú obe strany k udržiavaniu kontaktu, pričom vytvárajú jedinečné partnerstvo.


Riadenie nákladov
Dohodnutím ceny za hodinu v rámci dohody o podpore zákazníka zjednodušíte plánovanie svojich činností, znížite riziká a zvýšite svoju konkurencieschopnosť v uzatváraní kontraktov.

Sústredenie na podstatu podnikania
Dohody o podpore zákazníka vám dodávajú bezstarostnosť, aby ste sa mohli sústrediť na najdôležitejšie časti vášho podnikania. Vyberte si oblasti svojho podnikania, ktoré potrebujú zlepšenie, a zaistite správnu a plynulú prevádzku na vašom pracovisku.


Maximalizácia potenciálu doby bezporuchovej prevádzky
Vyškolení servisní technici spoločnosti Volvo a analytické nástroje Volvo využívajú najmodernejšiu technológiu na sledovanie činnosti a výkonu stroja, pričom sa zaisťuje maximálny potenciál doby bezporuchovej prevádzky. 

Získajte ešte lepší vzťah so svojim strojom Volvo!

Vytvorte si úspešný vzťah so svojim strojom Volvo! Odporúčanie týkajúce sa spôsobu získania maxima z vašej investície. Tajomstvo spočíva v dohode o podpore zákazníka.

Štyri dohody

V rámci štyroch dohôd o podpore zákazníka, z ktorých si môžete vybrať, sa môžete rozhodnúť pre najlepší balík vhodný pre vaše potreby.
Vyberte si medzi zlatou, striebornou, modrou a bielou dohodou.

Zlatá dohoda o podpore zákazníka

Zlatá dohoda o podpore zákazníka je naša najkomplexnejšia ponuka. Táto dohoda ponúka preventívnu údržbu, kontroly a potrebné opravy, ktoré vykonávajú vyškolení servisní technici spoločnosti Volvo. Predajca vykoná rovnaké kroky ako v prípade modrej zmluvy, pričom súčasťou bude aj oprava všetkých dielov s cieľom dosiahnuť najvyššie očakávania súvisiace s produktivitou a prevádzkyschopnosťou.

Strieborná dohoda o podpore zákazníka

Strieborná dohoda o podpore zákazníka ponúka rovnaké úkony ako modrá dohoda, ako aj vykonávanie opráv na vybraných komponentoch. 

Modrá dohoda o podpore zákazníka

Modrá dohoda o podpore zákazníka ponúka preventívnu údržbu a kontroly. Do sledovania vášho stroja sa dajú zahrnúť analytické nástroje, ako sú CareTrack, analýza motorového oleja Volvo a analýza MATRIS. 

Biela dohoda o podpore zákazníka

Biela dohoda o podpore zákazníka ponúka pravidelné prehliadky stroja vykonávané vyškolenými servisnými technikmi od spoločnosti Volvo týkajúce sa všetkých dôležitých častí a funkcií. 

Vyhľadávač predajcov Volvo – domovská stránka
Zlepšite svoje podnikanie

Porozprávajme sa o tom, ako vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás