Construction Equipment Slovensko

Spoločnosť Volvo CE otvorilo centrum Uptime Center pre región EMEA

Ako súčasť záväzku stať sa jednotkou v oblasti bezporuchovosti pre zákazníkov v Európe, na Blízkom východe a v Afrike vytvorila spoločnosť Volvo CE špecializovaný tím, ktorý aktívne podporuje predajcov Volvo pri riešení problémov, ktoré môžu skrátiť prevádzkový čas.

Nové centrum Uptime Center, ktoré pôsobí v regionálnom ústredí EMEA spoločnosti Volvo CE vo švédskej Eskilstune, bude asistovať celej sieti predajcov Volvo v Európe, Blízkom východe a Afrike v maximalizovaní bezporuchovosti strojov zákazníkov.

Bude slúžiť ako IT centrum na monitorovanie dát prenášaných z pripojených strojov cez systém CareTrack a identifikovanie oblastí, v ktorých možno zlepšiť prevádzkyschopnosť a efektívnosť.

„Väčšina problémov, na ktorých pracujeme, by mali byť veci, ktoré zistíme ešte skôr ako predajca alebo zákazník. Naším cieľom je, aby sme boli aktívni a poskytovali riešenia problémov ešte predtým, ako nastanú,“ hovorí Fredrik Gerhardsson, viceprezident divízie pre popredajné služby spoločnosti Volvo CE pre región EMEA.

Pracovníci upozornia predajcov na chybové kódy a výstrahy stroja, aby mohli prijať okamžité opatrenia v mene svojich zákazníkov, čím sa skrátia neplánované prestoje, náklady na palivo a údržbu a zabráni sa problémom v budúcnosti.

„Keď identifikujem problém, vypracujem kompletnú správu, ktorú odošlem predajcovi. Predajca poskytne preventívnu údržbu, dodatočné školenie alebo ponúkne možnosti, ktoré zabezpečia ešte vyššiu mieru prevádzkyschopnosti alebo efektívnosti. Napríklad vyškolený operátor môže ušetriť veľa peňazí na palivo a neplánovanú údržbu,“ hovorí Leif Waad, jeden z pracovníkov centra Uptime Center.

Medzifunkčná spolupráca

Centrum je výsledkom reorganizácie oddelenia produktovej podpory, keďže efektívne poradenstvo pre dílerov v oblasti preventívnej údržby vyžaduje odborné znalosti z viacerých oblastí, nie len z oblasti popredajných služieb.

„Začlenenie všetkých oblastí tímu spoločnosti Volvo CE pomáha vytvárať kultúru bezporuchovosti a zabezpečovať, aby sa služby zákazníkom dostali do popredia podnikania,“ hovorí Robert Sundkvist, manažér centra Uptime Center.

Uptime Centre