Construction Equipment Slovensko

Nárast predaja spoločnosti Volvo CE v prvom kvartáli o 15%

Rast na väčšine hlavných trhoch pomohol spoločnosti Volvo Construction Equipment dosiahnuť dobré výsledky v prvom finančnom kvartáli roku 2019, v ktorom objem predaja stúpol o 15% a výnosy o 26%.

Stabilné podmienky na trhu vo väčšine regiónov pomohli spoločnosti Volvo Construction Equipment (Volvo CE) dosiahnuť v prvom kvartáli 2019 dobré finančné výsledky, v ktorom spoločnosť zaznamenala rast predaja, výnosov a počtu dodaných strojov. 
Za prvé tri mesiace roka 2019 zaznamenala spoločnosť Volvo CE nárast čistých tržieb o 15% na 24 155 milióna SEK (20 914 milióna SEK v 1. štvrťroku 2018). Vyšší objem predaja, vyššie ceny a mix produktov mali pozitívny vplyv na prevádzkový príjem, ktorý vzrástol na 3646 milióna SEK v priebehu kvartálu (26%) v porovnaní s prvým kvartálom 2018, kedy bol dosiahnutý prevádzkový príjem vo výške 2888 milióna SEK. To sa odrazilo na prevádzkovej marži, ktorá sa taktiež výrazne zvýšila o 15,1% v porovnaní s 13,8% v rovnakom období predchádzajúceho roka.
Za toto obdobie sa zvýšil aj objem dodávok o 5% na 23 139 strojov v porovnaní s 22 102 strojmi v prvom kvartáli 2018.

Vývoj na trhu

Oba hlavné svetové stavebné trhy v Európe a v Severnej Amerike zaznamenali za prvé dva mesiace roka rast o 3% respektíve o 4%. Európsky trh rástol vďaka dopytu z Nemecka, Spojeného kráľovstva a Talianska, kým rast v Severnej Amerike rástol vďaka väčšiemu dopytu po veľkých kolesových nakladačoch, cestných strojoch a kĺbových nákladných vozidlách. Obnovujúci sa brazílsky trh pomohol k rastu dopytu v Južnej Amerike o 5% v priebehu 1. kvartálu, kým ázijský trh (okrem Číny) zaznamenal prepad o 4% v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. V Číne sa naopak očakávane zvýšil dopyt, ktorý stúpol o 23% v porovnaní s prvým kvartálom 2018. 

„Globálny trh so stavebnými zariadeniami si v prvom kvartáli zachoval dobrý stav,“ hovorí prezident spoločnosti Volvo CE, Melker Jernberg. „Úspešne zvládame tento nárast v objemoch a kontrola nad výdavkami nám pomáha dosahovať povzbudivý prevádzkový príjem a prevádzkové marže.“

Tabuľka 1. Volvo Construction Equipment – čisté tržby podľa trhovej oblasti v miliónoch švédskych korún

Čisté tržby podľa trhovej oblasti

Prvé tri mesiace

mil. SEK 2019 2018 Zmeniť
Európa 8092 6599 23%
Severná Amerika 4926 3433 43%
Južná Amerika 546 516 6%
Ázia 9379 9091 3%
Afrika a Oceánia 1211  1275 -5%
Celkom 24 155 20 914 15%