Construction Equipment Slovensko

Opýtajte sa odborníka: Stefan Pettersson o TCO

Aplikačný inžinier Stefan Petterson je expert spoločnosti Volvo CE na celkové náklady na vlastníctvo (TCO) pôsobiaci v regióne predaja Európa, Stredný východ a Afrika (EMEA). Požiadali sme ho o informácie s cieľom zistiť ako spoločnosť a jej predajcovia v tejto oblasti pracujú a pomáhajú zákazníkom dosahovať vynikajúce výsledky v rámci ziskovosti.

Stefan PetterssonPrečo spoločnosť Volvo CE kladie taký veľký dôraz na TCO?

Pri všetkom čo v spoločnosti Volvo CE robíme je úspech zákazníka stredobodom nášho záujmu. A popri bezpečnej a ekologicky uvedomelej prevádzke s napĺňaním výrobných cieľov a dodržiavaním termínov je rozhodujúcim faktorom úspechu u zákazníkov práve ziskovosť. Naši zákazníci jednoducho nemôžu pokračovať v podnikaní, ak ich firma nie je zisková.

Volvo ako prvotriedna značka nedáva na trhu najnižšie predajné ceny. Na cenovke sa nevyhnutne odráža úroveň inovácií a kvalita dizajnu a opracovania našich strojov. Dokážeme však svojim zákazníkom poskytovať najlepšiu hodnotu v pomere k cene na trhu.

Peniaze, ktoré stroje spoločnosti Volvo ušetria na spotrebe paliva a pri ich dlhodobej údržbe a vysokej produktivite, znamenajú pôsobivé zníženie celkových nákladov na vlastníctvo. Tým sa odlišujeme od našej konkurencie a tak prinášame rozdiel pre našich zákazníkov.

Avšak TCO sa netýka len strojov samotných, ale aj spôsobu akým sa používajú. Preto sa snažíme so zákazníkmi pracovať proaktívne a konzultáciami ešte viac znižovať ich náklady.

Ako definuje TCO spoločnosť Volvo CE?

TCO počítame ako náklady za vlastníctvo a prevádzku stroja v dolároch za hodinu, ktoré vydelíme produkciou buď v tonách alebo kubických metroch za hodinu.

Náklady za vlastníctvo zahŕňajú nákupnú cenu, zvyškovú hodnotu, zníženie ceny, úrok, poistenie a daň. Prevádzkové náklady zahŕňajú spotrebu paliva, opotrebovanie dielov, preventívnu údržbu a opravy.

Čo najviac prispieva k TCO?

V súčasnosti sa na TCO nepochybne najviac podpisuje spotreba paliva, požiadavky na údržbu a produktivita.

Aké sú hlavné prekážky na dosiahnutie najlepšieho možného TCO?

Prvou hlavnou prekážkou na dosiahnutie najlepšieho možného TCO je nepripojenie strojov. Pripojenie strojov do nášho telematického systému CareTrack pomáha zákazníkom sledovať hlavné faktory ovplyvňujúce TCO ich vozového parku, spotrebu paliva, využitie, stav strojov a ich správanie počas prevádzky, aby mohli určiť oblasti na zlepšenie, stanovenie cieľov a vykonanie opatrení.

Ďalšou kľúčovou prekážkou na dosiahnutie najlepšieho možného TCO je, keď nemáte na pracovisku správny počet a kapacitu strojov na základe cieľových ton za hodinu alebo nákladov za tonu. V prípade nesúladu stroje plytvajú časom a palivom pri chode na voľnobeh alebo čakaním na ďalší stroj, alebo pripravovaný stroj.

Nakoniec, ak zákazníci neinvestujú do vyškolenia operátorov, neumožnia im naplno využiť svoj potenciál. Dobre vyškolení operátori majú cit pre určenie výkonu, ktorý potrebujú, plánujú svoju prácu efektívne a dobre sa starajú o svoje stroje, čím prispievajú k nižšej spotrebe paliva, nižším nákladom na údržbu a opravy a vyššej produktivite.

Ako môže spoločnosť Volvo CE pomôcť zákazníkom zlepšovať ich TCO?

Už som spomínal výhody systému CareTrack pri znižovaní TCO. Ak potrebujú zákazníci ďalšiu pomoc pri interpretovaní údajov, skvelo im poslúžia správy s prehľadmi. Zákazníci okamžite vidia aktuálnu návratnosť, ktorú im stroje poskytujú.

Ďalším dôležitým nástrojom TCO je SiteSim, ktorý vypočíta optimálne nastavenie pre stavenisko zákazníka, aby sa minimalizovalo nehospodárne čakanie a nečinnosť. Tento softvérový program dokáže odporučiť aj ideálne trasy, po ktorých by mal jazdiť operátor.

Pokiaľ ide o školenie týkajúce sa obsluhy, existuje veľa rôznych možností, avšak ja osobne som prívržencom výcviku na trenažéri. Trenažéry Volvo používajú rovnaký softvér a údaje ako funkcia Technology Volvo CE na účely výskumu a vývoja, čím sa maximálne približujú reálnym podmienkam. Operátori si môžu vyskúšať svoje zručnosti bez rizika pre stroj alebo iných ľudí. Dokonca dokážeme inštalovať trenažéry na staveniskách zákazníka, čím sa minimalizuje čas strávený mimo produkciu.

Ako sa tieto nástroje budú vyvíjať v budúcnosti?

V poslednej dobe sme už dosiahli celkom zaujímavý pokrok. Som si istý, že ste už počuli o Volvo Co-pilot. Do jeho najnovšej aktualizácie sme zahrnuli funkciu „Trénovanie operátora“, ktorá podporuje zlepšenie techniky jazdy zameraním sa na známe správanie sa operátorov, čo má významný vplyv na spotrebu paliva. Vplyv správania sa operátora sa zobrazuje v reálnom čase na obrazovke v kabíne pomocou okamžitej spätnej väzby, kde operátor dokáže rozoznať kritériá a pochopiť vplyv akcií súvisiacich s týmito kritériami. Tieto informácie v reálnom čase pomáhajú operátorovi robiť lepšie rozhodnutia týkajúce sa zníženia spotreby paliva a opotrebovania stroja.

A od minulého roka používame na vytváranie 3D modelov stavenísk zákazníkov v SiteSim merania dronmi a fotografie. To nám, vďaka simuláciám, pomáha dosahovať novú úroveň presnosti. Tieto 3D modely stavenísk zákazníkov dokážeme vložiť do našich trenažérov strojov, aby sa operátori mohli cvičiť a zdokonaľovať na presných úlohách a trasách, ktoré využívajú v reálnom živote. Verím, že simulácie sa v budúcnosti stanú ešte dôležitejšou súčasťou našej práce so zákazníkmi.

Maximalizácia ziskovosti

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Anne Bast

VP Corporate Communication
Volvo Construction Equipment
Sales Region EMEA (Europe - Middle East - Africa)
Tel: + 46 16 5415906
anne.bast@volvo.com

Hannah Kitchener

SE10
London
Tel: +44 207 923 5863
E-mail: hannah.kitchener@se10.com