Construction Equipment Slovensko

3 spôsoby, akými voľnobeh ovplyvňuje ziskovosť stoja

Ak stavebný stroj beží na voľnobežné otáčky, neprispieva k produkcii a navyše vás stojí peniaze.

1. Zvýšené náklady na palivo

Palivo je najväčšou nákladovou položkou pre každého majiteľa stavebných strojov. Preto je dôležité, aby každý bol každý liter využitý na prácu, za ktorú je vaša firma platená. Stroje bežiace na voľnobežné otáčky doslova spaľujú peniaze za nič.

Zvýšené náklady na palivo

2. Väčšie opotrebovanie stroja

Ak motor beží a stroj sa nepoužíva na prácu, motor sa zbytočne opotrebúva. Bude potrebné častejšie servisovať stroj a vymieňať diely, čo zvýši celkové náklady na vlastníctvo.

Väčšie opotrebovanie stroja

3. Nižšia hodnota pri ďalšom predaji

Voľnobeh tiež znižuje hodnotu stroja pri ďalšom predaji zvýšením počtu hodín v prevádzke. Počas celej životnosti stroja to môže vytvoriť značnú stratu hodnoty, ktorej sa dalo jednoducho predísť.

Nižšia hodnota pri ďalšom predaji

Predchádzanie voľnobehu

Existujú dve hlavné príčiny voľnobehu. Prvou je motor ponechaný v chode počas prestávky operátora.

Na zabránenie tejto situácii je mnoho strojov Volvo vybavených funkciou automatického vypnutia motora. Po štyroch minútach nečinnosti stroj vydáva 60-sekundové varovanie, že motor sa vypne. Po 60 sekundách sa motor stroja sám vypne.

Napriek tomu je dobré nabádať operátorov, aby svoje stroje vypínali.

Ďalšou častou príčinou voľnobehu je nevyvážený počet a kapacita strojov na pracovisku a cieľovou tonážou na hodinu alebo nákladov na tonu. Napríklad kolesový nakladač môže bežať na voľnobehu, kým čaká na nákladné vozidlo, do ktorého má naložiť ďalší náklad.

Spoločnosť Volvo CE spolupracuje so zákazníkmi na určení optimálnej kombinácie strojov pre danú prácu. Pre väčších zákazníkov dokážeme dokonca vytvoriť simuláciu pomocou nástroja SiteSim, ktorý vypočíta ideálnu zostavu pre dané pracovisko a dokonca aj trasy, po ktorých majú operátori jazdiť.

V každom prípade vám prepojenie strojov cez telematický systém CareTrack od spoločnosti Volvo CE a vyžiadanie správy Insight Report umožní sledovať, čo sa deje na pracovisku, a prevziať kontrolu nad vašimi nákladmi.

Predchádzanie voľnobehu

ĎALŠIE INFORMÁCIE