Construction Equipment Slovensko

Rad programov Volvo Assist predstavený európskemu trhu na výstave Intermat 2018

Volvo Construction Equipment predstavuje kompletný rad riešení Volvo Assist integrovaných v najmodernejšom kabínovom displeji Volvo Co-Pilot.

Na výstave Intermat 2018 predstavuje spoločnosť Volvo Construction Equipment svoj najprepracovanejší prístup k strojovému manažmentu v priemysle s rozšíreným radom inteligentných ovládacích systémov pre stroje. Na podujatí v Paríži sa európskemu trhu predstaví kompletná sada programov Volvo Assist, medzi ktorými nájdete inovovaný asistenčný systém nakladania Load Assist pre kolesové nakladače, asistent vozenia Haul Assist pre kĺbové nákladné autá, asistent kopania Dig Assist pre rýpadlá, asistent zhutňovania Compact Assist pre zemné a asfaltové zhutňovače, a tiež asistent asfaltovania Pave Assist pre asfaltovacie stroje.

sada-programov-volvo-assist-predstavená-európskemu-trhu-na-výstave-intermat-2018-02-1920Volvo Co-Pilot: váš partner v kabíne

Všetky programy Volvo Assist sú integrované do nedávno inovovaného palubného displeja Volvo Co-Pilot, ktorého úlohou je zvyšovať ziskovosť prostredníctvom vyššej presnosti pri vykonávaní úloh. Dotyková 10-palcová obrazovka predstavuje intuitívnu konfigurovateľnú platformu, ktorá prostredníctvom interných dát stroja a senzorov vysokej presnosti poskytuje údaje v reálnom čase pre vyššiu efektivitu operátorov a výkonnosť na pracovisku.

Každá z platforiem Volvo Assist disponuje intuitívnym súborom aplikácií pre maximalizáciu produktivity, ktoré pomáhajú operátorom monitorovať progres a výsledky ich práce v reálnom čase.

Load Assist: systém presnejšieho váženia

sada-programov-volvo-assist-predstavená-európskemu-trhu-na-výstave-intermat-2018-03-1920Systém Load Assist pre kolesové nakladače L110H – 260H bol prepracovaný s cieľom zvýšiť efektívnosť operátorov a zmaximalizovať výkonnosť na pracovisku. Inovovaná platforma je integrovaná do systému Volvo Co-Pilot a jej súčasťou je aplikácia palubného váženia On-Board Weighing, vďaka ktorej má operátor prehľad o naložení lopaty v reálnom čase s presnosťou +/-1 %.

Prostredníctvom senzorov tlaku a polohy systém On-Board Weighing priebežne zaznamenáva všetky údaje o nakladaní, aby sa predišlo akémukoľvek narušeniu pracovného toku. Systém odovzdáva informácie o stroji do telematického systému Caretrack® umožňujúc vzdialený prístup k informáciám o stroji, ako napr. celkový objem transportovaného nákladu, objem transportovaného nákladu na liter paliva či počet cyklov. Vďaka týmto informáciám budú mať operátori a správcovia vozidlového parku produktivitu pevne pod kontrolou a budú môcť predísť nadmernému naloženiu, čo sa následne odrazí na redukcii opotrebovania stroja, lepšom stave pneumatík a nižšej spotrebe paliva.

Haul Assist: komunikácia medzi strojmi

Haul Assist je prvým programom z radu Volvo Assist, ktorý poskytuje kĺbovým nákladným autám možnosť komunikácie medzi strojmi. Program Haul Assist je kombináciou aplikácií palubného váženia On-Board Weighing a asistentov pre navigáciu a rýchlosť, čím optimalizuje nosnosť, umožňuje presnú lokalizáciu ostatných strojov na pracovisku a znižuje spotrebu paliva.

Program Haul Assist je dostupný pre všetkých sedem modelov kĺbových nákladných áut od A25G až po A60H.

Dig Assist: dizajn, ktorý zvládne ešte viac

Program Dig Assist so svojimi troma úrovňami produktivity (2D, In Field Design a 3D) je teraz dostupný pre niekoľko pásových rýpadiel Volvo (EC220E, EC250E a EC300E) a kolesových rýpadiel (EW160E, EWR150E a EWR170E) s hmotnosťou 15 až 30 ton. S ovládacím systémom Dig Assist pre stroje zavádza spoločnosť Volvo na trh niečo úplne nové – a síce tri úrovne asistenčnej podpory pre operátorov, ktoré sú zárukou vysokej produktivity pri kopaní, či už ide o jednoduché úlohy alebo komplexné aplikácie a projekty. Kompletný voliteľný 3D režim je odteraz vybavený s technológiou Topcon. Navyše v budúcnosti plánujeme 3D režim doplniť softvérom Trimble.

Svojim zákazníkom chceme ponúknuť skutočne to najlepšie, preto všetok hardvér vyvíja a interne inštaluje priamo spoločnosť Volvo CE. Znamená to, že hardvér spadá pod pravidlá záruky spoločnosti Volvo CE a viaže sa naň servisná expertíza siete Volvo CE.

Compact Assist: farebne vyznačí všetky nedostatky

Program Compact Assist pre novú generáciu zemných zhutňovačov SD75B až SD160B využíva technológie mapovania nameraných hodnôt pri zhutňovaní (Compaction Measurement Value; CMV) a počítania prechodov (Pass Counting). Výsledný povrch je zhutnený konzistentnejšie, má vysokú kvalitu a šetrí náklady. Program Compact Assist priradí každému prechodu a valcu zhutňovača individuálnu farbu, vďaka čomu operátor ľahko zbadá nedostatky a bude môcť predísť nerovnomernému zhutneniu.

Čo sa týka asfaltových zhutňovačov DD105, k dispozícii je program Compact Assist v dvoch moduloch: ako Compact Assist, ktorý slúži na záznam a zobrazenie mapovania prechodov a teploty, a ako Compact Assist s funkciou priameho merania hustoty Density Direct, ktorý slúži na výpočet odhadovaného zhutnenia materiálu v reálnom čase.

Pave Assist: výkonný a presný

Program Pave Assist je k dispozícii pre kompletný rad asfaltovacích strojov Volvo triedy 2,5 m. Jeho súčasťou sú funkcie pre spravovanie materiálu a predpoveď počasia, ako aj voliteľná funkcia tepelného profilovania. Aplikácia Material Manager ponúka užitočné výpočty, ako sú vzdialenosť a tonáž vyasfaltovaného materiálu, vyasfaltovaná oblasť a emisie CO2. Vďaka palubným informáciám a automatizovaným správam dokáže ušetriť hodiny strávené meraniami a ručnou dokumentáciou.

Funkcia predpovede počasia informuje operátora o aktuálnych a blížiacich sa poveternostných podmienkach, čo pomáha stavbyvedúcemu plánovať vopred. Funkcia tepelného mapovania slúži na monitorovanie teploty zmesi vyasfaltovaného povrchu za hladidlom, čo je jedným z najdôležitejších faktorov ovplyvňujúcich životnosť položeného asfaltu.

Suma sumárum, program Pave Assist ponúka operátorom asfaltovacích strojov nepretržitú kontrolu nad kvalitou a produktivitou ich asfaltovacích operácií – počas práce a aj po jej dokončení.

sada-programov-volvo-assist-predstavená-európskemu-trhu-na-výstave-intermat-2018-04-1920

Chceme sa stále zlepšovať

Program Volvo Co-Pilot a všetky platformy Volvo Assist sú špeciálne navrhnuté pre stroje Volvo a podstupujú rozsiahly proces výroby a testovania, aby spĺňali najvyššie štandardy kvality. Tabletový displej so systémom Android bol navrhnutý pre rýchle rozširovanie funkcií, vďaka čomu budú môcť zákazníci a predajcovia rýchlejšie nakupovať nové softvérové aplikácie. Spoločnosť Volvo CE bude všetkým zákazníkom so systémom Volvo Co-Pilot ponúkať nové funkcie prostredníctvom ich predajcov bezdrôtovými softvérovými aktualizáciami. Predajca bude môcť na diaľku aktivovať novú funkciu v stroji na základe vyžiadania zákazníka. Rozsiahla sieť predajcov spoločnosti Volvo je najlepším partnerom pre naplnenie vašich obchodných potrieb, či už sú to stroje, prídavné zariadenia, komponenty, záruka alebo servis.

Obrázok 1: Kabínový pohľad na systém Volvo Co-Pilot s programom Haul Assist
Obrázok 2: Obrazovka Volvo Co-Pilot s programom Load Assist
Obrázok 3: Program Haul Assist s aplikáciou palubného váženia
Obrázok 4: Systém Volvo Co-Pilot s programom Pave Assist