Swecon UAB Lietuva

„Volvo Construction Equipment“ pardavimai 2018 metais padidėjo 27 %

Puikiu ketvirtuoju ketvirčiui, kurio pardavimai, lyginant su praėjusiais metais, padidėjo 21 %, o mašinų pristatymai 24 %, „Volvo Construction Equipment“ užbaigė geriausius savo istorijoje metus. Tai lėmė gera paklausa visose pagrindinėse rinkose ir visuose pramonės segmentuose.

„Volvo Construction Equipment“ (toliau „Volvo CE“) labai gerai pabaigė 2018 metus. Ji ne tik paskelbė geriausius istorijoje metų finansinius rezultatus, tačiau padėjo pasiekti rekordinių rezultatų ir motininei bendrovei „Volvo Group“. Mašinų ir paslaugų verslo augimas, o taip pat padidėjusi paklausa statybos, infrastruktūros ir kasybos sektoriuose visose pagrindinėse rinkose, padėjo „Volvo CE“ smarkiai padidinti pardavimų apimtis, veiklos pajamas ir gaunamų užsakymų skaičių.

2018 metų 4 ketvirtį grynoji apyvarta padidėjo 21 % iki 20323 mln. SEK (16730). Veiklos pajamos išaugo 19 % ir pasiekė 2157 mln. SEK (1820), o tai atitinka 10,6 % (10,9) veiklos pelno maržą. Padidėję pardavimai teigiamai paveikė ir pelną, tačiau jį iš dalies mažino didesnės gamybos ir pardavimo išlaidos. 

Visų metų grynoji apyvarta padidėjo 27 %, iki 84238 mln. SEK (66313). Pakoreguotos veiklos pajamos padidėjo iki 11306 mln. SEK (7917), o tai atitinka 13,4 % (11,9) veiklos pelno maržą. 

Rinkos sąlygos

Ketvirtąjį ketvirtį išaugo paklausa Europoje ir lapkričio pabaigoje ji buvo didesnė 12 %. Tai lėmė smarkus Rusijos ir vidutinis Jungtinės Karalystės, Prancūzijos, Italijos ir Vokietijos rinkų augimas. Šiaurės Amerikos rinka, lyginant su tuo pačiu 2017 metų laikotarpiu, dėl padidėjusios ekskavatorių paklausos (mini ekskavatorių 10 %, didesnių ekskavatorių 23 %) buvo išaugusi 16 %, tuo tarpu Pietų Amerikoje padidėjimas siekė 20 % (dėl žemo paklausos lygio 2017 metų 4-ąjį ketvirtį), daugiausia dėl išaugusios paklausos Brazilijoje. Neskaitant Kinijos, dėl išaugusios paklausos Indijoje Azijos rinkos lyginant su praėjusiais metais padidėjo 11 %. Stipriai augo ir pati Kinijos rinka – 35 % lyginant su 2017 metais; tai nulėmė didesnė ekskavatorių (mini ir bendrosios paskirties) ir ratinių krautuvų paklausa. 

Užsakymai ir pristatymai

Per 2018 m. ketvirtąjį ketvirtį „Volvo CE“ bendras užsakymų skaičius padidėjo 9 %, ir tai daugiausia lėmė didelė „SDLG“ ženklo ratinių krautuvų paklausa Kinijoje. Užsakymų skaičius Europoje padidėjo 2 % lyginant su tuo pačiu 2017 metų laikotarpiu. Šiaurės Amerikoje užsakymų skaičius sumažėjo 24 %, nes po didelės paklausos 3-jame ketvirtyje buvo užsakoma mažiau vidutinių ir didelių mašinų, o taip pat todėl, kad šis laikotarpis 2017 metais buvo ypač geras (tada užsakymų skaičius padidėjo 86 %). Azijoje užsakymų skaičius padidėjo 26 %, tuo tarpu Pietų Amerikoje krito 5 %, o Afrikoje ir Okeanijoje - 22%.

Pristatymai per laikotarp5 padidėjo 24 %, vėlgi dėl žymiai išaugusių „SDLG“ produktų apimčių Kinijoje, o taip pat dėl gero augimo visose pagrindinėse rinkose.

„2018 metai „Volvo CE“ bendrovei buvo rekordiniai. Tai lėmė gera paklausa visų pagrindinių rinkų statybos, infrastruktūros ir kasybos sektoriuose“, – sako Melkeris Jernbergas, „Volvo Construction Equipment“ prezidentas. „Ateityje matome papildomų galimybių padidinti kiekio lankstumą tiekimo grandinėje, pagerinti kokybę ir plėsti mūsų paslaugų verslą. Labiau išplėtotas paslaugų verslas suteiks mums galimybę užtikrinti geresnį palaikymą klientams, o taip pat geriau subalansuoti statybinės įrangos pardavimų cikliškumą.“

Per visus praėjusius metus „Volvo CE“ tęsė naujos kartos sprendimų kūrimą, stiprindama lyderystę elektrifikacijos, automatizacijos ir ryšių srityse. Bendrovė 2018 metais pademonstravo elektrinių mašinų prototipus ir, per 10 savaičių trukusį bandymų laikotarpį, kartu su savo kliente „Skanska“ išbandė „Electric Site“ (elektrifikuotos darbų vietos) koncepciją. Bandymo metu karjere dirbo autonomiškai veikiančios elektrinės, prie interneto prijungtos „Volvo“ mašinos. Rezultatai parodė, kad „Electric Site“ gali ženkliai sumažinti anglies dvideginio išmetimą, o taip pat išlaidas operatoriams.

2019 metų pradžioje „Volvo CE“ pranešė, kad nutrauks dyzelinių mažųjų kompaktiškų mechanizmų pristatymus ir pereis prie visiškai elektrinių mašinų.