MCT : מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ" יִשְׂרָאֵל‎‎

5 סיבות מדוע ניתוח שמן חיוני למכונה שלך

שמן הוא תמצית החיים של מכונה. בדיקות סדירות עוזרות לנטר את התקינות, והדבר חיוני לשמירה על מקסימום זמן פעילות ומינימום עלות כוללת לבעלות.

1. הגדלת רווחים

ניתוח שמן הוא כלי בלתי מנוצח בהגברת ביצועי המכונה, וכתוצאה מכך הגדלת רווחים. על סמך נתונים הנאספים מתוצאות הניתוח, לקוחות יכולים לגלות שגיאות במכונות ולתכנן תחזוקה, דבר שמצמצם את הסיכון להשבתה לא מתוכננת, מונע תיקונים יקרים ומגביר פרודוקטיביות. 

2. שיפור זמני פעילות

מעבדות וולוו, המכילות ציוד אבחון מודרני, מספקות ללקוחות דוח מפורט על מצב המכונה. לאחר ביצוע ניתוח יסודי, אבחון המכונה זמין מידית ללקוחות באופן מקוון, עם דגשים על אזהרות ועם הצעות של פעולות מומלצות. הודות לדוחות אלה, כל חלק במכונה יכול לפעול בקיבולת המרבית שלו עם סיכון נמוך לתקלות, ושמירה על זמני פעילות ברמה גבוהה.

3. רישום מגמות על סמך היסטוריית ניתוח

ניתוח דגימות שמן אוסף מידע על תוכן מים/נוזל קירור, זיהומים ואיכות חלקיקי המתכת בשמן. ביצוע בדיקות סדירות של ניתוח השמן יוצר היסטוריית תוצאות ומאפשר לטכנאי המעבדה וללקוחות לראות מגמות בביצועי המכונה. 

4. פעולה כמערכת התראה מוקדמת

השמן תומך ברכיבים חיוניים במכונה, כולל המנוע, התמסורת, הסרנים, הבלמים והמערכת ההידראולית. מעבדות וולוו, המצוידות בידע מלא על מכונות מבית וולוו, יכולות לנתח את רמת הפונקציונליות של רכיבים אלה על פי ניתוח שמן. מידע זה מספק למכונאים אותות אזהרה מוקדמים עבור חלקי המכונה, ומספק ללקוחות זמן להחליף רכיבים כלשהם שעלולים להינזק או להיכשל.

5. שיטת עבודה פרואקטיבית

באופן כללי, ניתוח שמן הוא הפעולה הפרקטית ביותר עבור המכונה שלך. זהו כלי תכנון מעולה המספק לך בקרה טובה יותר על פרודוקטיביות, תחזוקה, כשלים אפשריים והימנעות מזמני השבתה.

לקבלת מידע נוסף

Anne Bast

VP Corporate Communication
Volvo Construction Equipment
Sales Region EMEA (Europe - Middle East - Africa)
Tel: + 46 16 5415906
anne.bast@volvo.com

Hannah Kitchener

SE10
London
Tel: +44 207 923 5863
E-mail: hannah.kitchener@se10.com