MCT : מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ" יִשְׂרָאֵל‎‎

3 דרכים שבהן מכונות במצב סרק משפיעות על הרווחיות

כאשר ציוד בנייה נמצא במצב סרק, לא רק שהוא לא תורם לייצור, הוא גם עולה לך כסף.

1. הגדלת עלויות דלק

דלק מהווה הוצאה משמעותית עבור כל גוף שבבעלותו ציוד בנייה, ולכן חשוב שכל טיפת דלק תוקדש לביצוע העבודה שהחברה שלך מקבלת כסף תמורתה. מכונות במצב סרק ממש שורפות כסף סתם.

הגדלת עלויות דלק

2. הגדלת שחיקת מכונות

באופן דומה, אם המנוע פועל, אך אתה לא באמת משתמש במכונה לביצוע עבודה, אתה גורם למעשה לשחיקה מיותרת של המנוע. יהיה צורך לספק שירות למכונה ולהחליף חלקים לעתים קרובות יותר, ואלו פעולות שמגדילות את העלות הכוללת לבעלות.

הגדלת שחיקת מכונות

3. ירידה בערך למכירה חוזרת

מצב סרק גם מקטין את הערך של מכונה למכירה חוזרת, על ידי הוספת שעות מיותרות לשעון. לאורך חיי המכונה, הדבר עלול להצטבר להפסד משמעותי בערך המכונה, דבר שניתן היה למנוע בקלות.

ירידה בערך למכירה חוזרת

כיצד לצמצם זמני סרק

ישנם שני גורמים עיקריים למצב סרק. הראשון הוא השארת מנועים פועלים בזמן שהמפעילים בהפסקה.

כדי להילחם בתופעה זו, מכונות רבות מבית וולוו כוללות תכונה לכיבוי אוטומטי של המנוע. לאחר ארבע דקות של חוסר פעילות, המכונה תציג התראת 60 שניות המזהירה שהמנוע עומד לכבות. לאחר סיום פרק זמן זה של 60 שניות, המנוע של המכונה יכבה מעצמו.

יחד עם זאת, מומלץ לעודד מפעילים לכבות את המכונות שלהם.

הגורם הנפוץ הנוסף למצב סרק הוא שהמספר והקיבולת של המכונות באתר אינם מותאמים כהלכה ליעדים של טונות לשעה או עלות לטון. לדוגמה, מעמיס אופני עשוי להימצא במצב סרק בשעה שהוא ממתין למוביל שיגיע כדי לקבל את המטען הבא שלו.

Volvo CE פועלת עם לקוחות כדי לוודא שהם משתמשים בשילוב המיטבי של מכונות למשימה. עבור לקוחות גדולים יותר, Volvo CE גם יכולה להפעיל הדמיה המשתמשת בכלי SiteSim, ומחשבת את התצורה האידאלית של אתר העבודה - כולל הנתיבים שבהם מומלץ למפעילים לנסוע.

בכל מקרה, חיבור המכונות שלך דרך מערכת הטלמטיקה CareTrack של Volvo CE ובקשה לקבל דוח תובנות, יסייעו לך לראות מה קורה באתר ולהשתלט על העלויות.

כיצד לצמצם זמני סרק

לקבלת מידע נוסף

Anne Bast

VP Corporate Communication
Volvo Construction Equipment
Sales Region EMEA (Europe - Middle East - Africa)
Tel: + 46 16 5415906
anne.bast@volvo.com

Hannah Kitchener

SE10
London
Tel: +44 207 923 5863
E-mail: hannah.kitchener@se10.com