ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.E. Ελλάδα

Αύξηση των πωλήσεων κατά 30% για το πρώτο τρίμηνο της Volvo CE

Η αύξηση της ζήτησης σε όλες τις σημαντικές αγορές, βοήθησε τη Volvo Construction Equipment να κλείσει το πρώτο τρίμηνο του 2018, με αύξηση των πωλήσεων κατά 30% και αύξηση των κερδών κατά 79%.

Εντυπωσιακά ήταν τα οικονομικά αποτελέσματα που σημείωσε η Volvo Construction Equipment (Volvo CE) κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018 λόγω της μεγάλης αύξησης της ζήτησης σε όλες τις σημαντικές αγορές – ειδικά στην Ασία. Αυτό βοηθησε την εταιρεία να αναφέρει σημαντική αύξηση των πωλήσεων, των κερδών και του αριθμού παραγγελιών.
Κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων μηνών του 2018, οι καθαρές πωλήσεις της Volvo CE έφτασαν τα 20.914 εκατ. (έναντι 16.101 εκατ. SEK κατά το πρώτο τρίμηνο του 2017) παρουσιάζοντας μια αύξηση 30%. Τα αποτελέσματα, μετά τις προσαρμογές για τις μεταβολές συναλλάγματος, ήταν ακόμα καλύτερα καθώς εμφάνιζαν αύξηση 33%. Ομοίως, και τα λειτουργικά έσοδα επηρεάστηκαν θετικά, καθώς έφτασαν τα 2.888 εκατ. SEK σε σύγκριση με τα 1.615 εκατ. SEK στο πρώτο τρίμηνο του 2017, παρουσιάζοντας μια πολύ σημαντική αύξηση 79%. Το λειτουργικό περιθώριο παρουσίασε επίσης σημαντική βελτίωση 13,8% σε σύγκριση με το 10% της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους.
Στο πρώτο τρίμηνο του 2018, η Volvo CE κατέγραψε επίσης αύξηση του αριθμού παραγγελιών κατά 37% με 23.938 μηχανήματα. Ο αυξημένος αριθμός παραγγελιών προέρχονταν από όλες τις αγορές, αλλά κυρίως από τη Βόρεια Αμερική και την Ασία. Την περίοδο αυτή, οι παραδόσεις αυξήθηκαν επίσης κατά 35%, με 22.102 μηχανήματα.

Κατάσταση αγοράς

Η αγορά των μηχανημάτων έργων συνέχισε να βελτιώνεται κατά τη διάρκεια του τριμήνου, με όλες τις περιοχές να σημειώνουν αύξηση. Η ευρωπαϊκή αγορά σημείωσε αύξηση 10%, λόγω της αυξημένης ζήτησης στη Γερμανία, την Ιταλία και σε τμήματα της Ανατολικής Ευρώπης. Η Βόρεια Αμερική σημείωσε αύξηση 21%, κυρίως λόγω της ζήτησης για εκσκαφείς. Η Νότια Αμερική συνέχισε να ανακάμπτει, σημειώνοντας αύξηση 27%. Η Ασία (εκτός της Κίνας) σημείωσε αύξηση 21% σε σχέση με πέρυσι, ενισχυμένη από την ανάπτυξη στην Ινδία, την Ινδονησία, την Τουρκία και τη Μέση Ανατολή. Η υψηλή ζήτηση για μεγάλους εκσκαφείς και ελαστικοφόρους φορτωτές βοήθησε την κινεζική αγορά να σημειώσει αύξηση 13% κατά τη διάρκεια του τριμήνου.

«Γενικά, η αγοραία ζήτηση είναι υψηλή και η Volvo CE συνέχισε να βελτιώνει τις πωλήσεις και τα κέρδη της», σχολίασε ο πρόεδρος της Volvo CE Melker Jernberg. «Αξιοποιούμε σωστά τα οφέλη από αυτήν την αύξηση στις πωλήσεις μας, ενώ παράλληλα διατηρούμε αυστηρό έλεγχο του κόστους».

Πίνακας 1. Volvo Construction Equipment, καθαρές πωλήσεις ανά αγορά, σε εκατομμύρια σουηδικές κορώνες

Καθαρές πωλήσεις ανά αγορά Πρώτο τρίμηνο  
Εκατομμύρια σουηδικές κορώνες
2018 2017 Αλλαγή
Ευρώπη 6.599
5.730
15%
Βόρεια Αμερική 3.433
2.890
19%
Νότια Αμερική 516
399
29%
Ασία 9.091
6.136
48%
Άλλες αγορές 1.275
946
35%
Σύνολο 20.914 16.101
30%

Απρίλιος 2018