Volvo CE käibe kasv I kvartalis 15%

Enamikul tähtsamatel turgudel toimunud kasv aitas Volvo Construction Equipmentil saavutada 2019. aasta I kvartalis tugevad finantstulemused, suurendades käivet 15% ja kasumlikkust 26%.

Stabiilsed turutingimused enamikus piirkondades aitasid Volvo Construction Equipmentil (Volvo CE) saavutada 2019. aasta esimeses kvartalis tugevad finantstulemused, ettevõttel oli tugev kasv nii käibe, kasumlikkuse kui ka masinate tarnete osas. 
2019. aasta esimesel kolmel kuul kasvas Volvo CE puhastulu hüppeliselt 15% 24 155 miljoni Rootsi kroonini (20 914 miljonilt 2018. aasta I kvartalis). Suurem käive koos hindade ja toodete parema struktuuriga aitas mõjutada positiivselt tegevuskasumit, mis suurenes 3646 miljoni Rootsi kroonini – rohkem kui veerandi (26%) võrra võrreldes 2888 miljoni Rootsi krooniga 2018. aasta I kvartalis. See kajastus ka kasumimarginaalis, mis samuti tugevasti paranes, 15,1%-ni võrreldes 13,8%-ga samal perioodil aasta varem.
Tarned kasvasid sel perioodil samuti 5%, 23 139 masinani võrreldes 22 102 masinaga 2018. aasta I kvartalis.

Turu areng

Maailma tähtsamad ehitusmasinate turud - Euroopa ja Põhja-Ameerika, mõlemad kasvasid I kvartalis, aasta kahel esimesel kuul oli kasv vastavalt 3% ja 4%. Euroopa turul oli müügiedu ajendatud eelkõige suure nõudluse kasvu tõttu Saksamaal, Ühendkuningriigis ja Itaalias ning ka Põhja-Ameerikas suurte rataslaadurite, teedeehitusmasinate ja liigendkallurite vallas. Taastuv Brasiilia aitas suurendada nõudlust Lõuna-Ameerikas I kvartalis 5%, kuid Aasia (välja arvatud Hiina) turg langes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 4%. Hiinas oli aga nõudlus eeldatust suurem ja kasvas 23% võrreldes 2018. aasta I kvartaliga. 

„Ülemaailmne ehitusmasinate turg püsis I kvartalis heas seisus,“ märkis Volvo CE president Melker Jernberg. „Me tuleme nende suurenevate mahtudega edukalt toime ja see hea kontroll kulude üle aitab saavutada tegevuskasumi ja kasumimarginaali paljulubavaid tasemeid.“

Tabel 1. Volvo Construction Equipmenti müügi netokäive piirkonniti miljonites Rootsi kroonides

Müügi netokäive piirkonniti

Esimesed kolm kuud

mln SEK 2019 2018 Muuda
Euroopa 8092 6599 23%
Põhja-Ameerika 4926 3433 43%
Lõuna-Ameerika 546 516 6%
Aasia 9379 9091 3%
Aafrika ja Okeaania 1211  1275 -5%
Kokku 24 155 20 914 15%