Construction Equipment Česká republika
Volvo simulator operating training

Školení obsluhy na simulátorech

Simulovaný stroj, reálné výsledky

Školení obsluhy na simulátorech

Školení obsluhy na simulátorech je flexibilní a praktický kurz zaměřený na zvyšování bezpečnosti a produktivity s minimálním narušením vašeho denního provozu. Na špičkových simulátorech strojů Volvo si operátoři můžou vyzkoušet reálné situace v bezpečném a příjemném tréninkovém prostředí.

Co získáte

Školení na míru

Simulátory přesně kopírují specifické podmínky na konkrétních pracovištích, takže si operátor může nacvičit situace, které pro něj mají největší význam, a školení absolvovat svým vlastním tempem.

Bezpečnější ovládání

Školení na simulátorech umožňuje operátorům rozvíjet své dovednosti bez rizika pro školitele, spolupracovníky a stroje. Výsledkem je bezpečné výukové prostředí a vyšší bezpečí na pracovišti, když se operátoři vrátí k plnění svých běžných úkolů.

vyšší produktivita

Naše simulátory jsou vybaveny autentickými ovládacími prvky a vypadají a chovají se přesně jako skutečné stroje. Operátoři dostávají okamžitou zpětnou vazbu a hodnocení, což jim pomáhá k plnému využití mnoha inteligentních funkcí jejich strojů Volvo.

Nižší náklady, méně prostojů

Operátoři se můžou školit kdykoli a za každého počasí a neblokují přitom stroje určené pro běžný provoz, které navíc spotřebovávají palivo a opotřebovávají se. Školení rovněž pomáhá snižovat opotřebení strojů v terénu a prodlužovat tak jejich životnost.

Efektivní volba

Méně emisí během školení i po něm. Simulátory se pohybují stejně jako skutečné stroje, ale nespotřebovávají přitom žádné palivo. Při školení si operátoři také osvojují efektivnější návyky, které se projeví po návratu k reálné práci.

Vyšší míra spokojenosti operátorů

Školení prokazatelně zvyšuje spokojenost v práci – a spokojenější operátor je také produktivnější operátor. Důraz na osobní rozvoj zaměstnanců také přitahuje nadané pracovníky a motivuje je, aby zůstali.

Jak to funguje

Volvo simulator operator training
Od teorie k praxi

Školení obsluhy na simulátorech kombinuje teorii s praxí – obojí za podpory pokročilé simulace reálných strojů. Tento kurz, koncipovaný s důrazem na flexibilitu, lze absolvovat ve středisku společnosti Volvo nebo přímo u vás.

Školení začíná teoretickými tématy probíranými ve třídách:

  • Význam správné obsluhy
  • Bezpečnost na pracovišti
  • Úvodní seznámení se stroji
  • Optimální pracovní postupy

Pak účastníci přejdou k praktickým cvičením, ve kterých uplatní získané teoretické znalosti. Školitel na simulátoru definuje tréninkový program s cvičeními přizpůsobenými současné úrovni operátora a výukovým cílům.

V bezpečí simulátoru účastníci aplikují získané teoretické znalosti a propracovávají se individuálně přidělenými scénáři. Kromě okamžité zpětné vazby a pokynů pro operátora poskytuje simulátor také údaje potřebné k analýze výkonu, které jsou určeny instruktorovi.

Ten na jejich základě může operátorovi po celou dobu tréninku nabízet individuálně zvolené tipy a triky a po skončení školení mu poradit, na co se má zaměřit při dalším zlepšování.

Inteligentní školicí nástroje

S podporou řady inteligentních řešení dostupných u vašeho dodavatele Volvo můžete pokračovat v rozvoji a ze školicích aktivit načerpat podněty pro dlouhodobé zlepšování.

Insight Report

Analytické zprávy Insight Report generované telematickým systémem CareTrack mohou posloužit jako ideální doplňující materiál pro školení obsluhy. Kompletní portfolio zpráv obsahuje informace o technickém stavu, efektivitě a produktivitě strojů Volvo a operátorům poskytuje jasnou představu o tom, jak jejich pracovní styl ovlivňuje výkonnost stroje.

Aplikace pro vyhledávání obchodních zástupců společnosti Volvo, home
Vylepšete své podnikání

Prodiskutujme, jak Vám můžeme pomoci.

Kontaktujte nás