Construction Equipment Česká republika
Volvo machine operator training

Školení obsluhy strojů

Využijte všechen svůj potenciál

Školení obsluhy strojů

Školení obsluhy strojů je ideální kurz pro rozšíření vědomostí o strojích Volvo, pro trénink bezpečných technik obsluhy a pro seznamování s metodami obsluhy zaměřenými na minimalizaci opotřebení. Výsledkem je efektivnější provoz s nižšími náklady a menšími prostoji.

Co získáte

Bezpečnější ovládání

Díky školení si operátoři mohou neustále tříbit zkušenosti a pracovní postupy, což jim pomáhá snižovat riziko nehod a jiných incidentů.

Menší opotřebení, nižší náklady

Školení může pomoci eliminovat zbytečné přetěžování strojů, minimalizovat jejich opotřebení a v důsledku tak snižovat náklady.

vyšší produktivita

Operátoři, kteří rozumí všem inteligentním funkcím svých strojů Volvo a vědí, jak s nimi zacházet, dokážou naplno využít celý jejich potenciál.

Menší prostoje

Při správném používání zůstávají stroje déle v dobré kondici, snižuje se u nich riziko neplánovaných odstávek, prodlužuje se životnost a roste zůstatková hodnota.

Vyšší míra spokojenosti operátorů

Školení prokazatelně zvyšuje spokojenost v práci – a spokojenější operátor je také produktivnější operátor. Důraz na osobní rozvoj zaměstnanců také přitahuje nadané pracovníky.

Jak to funguje

Školení obsluhy strojů, koncipované podle potřeb vašich operátorů a vaší firmy, nabízí vyvážené spojení teorie a praxe.

Od teorie…
 • Školení začíná ve třídě, kde se účastníci seznamují s látkou prostřednictvím videa, společných diskusí a prezentací našich odborných školitelů:
 • Význam správné obsluhy
 • Bezpečnost na pracovišti
 • Úvodní seznámení se stroji
 • Optimální pracovní postupy
  • Přístroje a ovládací prvky
  • Možnosti a funkce
  • Bezpečný provoz
  • Tipy a triky
… k praxi

Na výuku ve třídě navazuje praktická část v terénu, kde účastníci uplatní získané znalosti a upevní si je. Nejprve absolvují obhlídku a seznámení se strojem a teprve pak usednou k ovládání a začnou se propracovávat obsáhlým seznamem funkcí stroje a tréninkových úkolů.Po celou dobu praktických cvičení monitoruje výkony účastníků náš odborný školitel a poskytuje jim zpětnou vazbu a náměty k zlepšování. Tato praktická fáze může probíhat formou předem připravených cvičení nebo pod vedením instruktora přímo v terénu při každodenní práci operátora.

Inteligentní školicí nástroje

Váš dodavatel Volvo vám může nabídnout řadu inteligentních řešení na podporu samotného školicího programu i pro udržení dosažených výsledků.
Níže najdete několik příkladů.

Pokročilé školicí simulátory

Praktickou část školení obsluhy strojů lze absolvovat kdykoli, bez ohledu na počasí nebo nedostatek strojů, ve špičkovém simulátoru Volvo.

Simulátory Volvo s dostupnými konfiguracemi pro rýpadla, kolové nakládače i kloubová nákladní auta přesně kopírují ovládání skutečných strojů v reálných podmínkách, takže si z nich obsluha odnáší autentickou pracovní zkušenost. Během práce na simulátoru probíhá podrobné měření efektivity a produktivity obsluhy, které pomáhá sledovat její výkonnost a zaznamenávat zlepšení.

Insight Report

Analytické zprávy Insight Report generované telematickým systémem CareTrack mohou posloužit jako ideální doplňující materiál pro školení obsluhy. Kompletní portfolio zpráv obsahuje informace o technickém stavu, efektivitě a produktivitě strojů Volvo a operátorům poskytuje jasnou představu o tom, jak jejich pracovní styl ovlivňuje výkonnost stroje.

Aplikace pro vyhledávání obchodních zástupců společnosti Volvo, home
Vylepšete své podnikání

Prodiskutujme, jak Vám můžeme pomoci.

Kontaktujte nás