Construction Equipment Česká republika

Společnost Volvo Construction Equipment zaznamenala v roce 2018 nárůst prodeje o 27 %

S podporou posledního čtvrtletí, kdy došlo k nárůstu prodeje o 21 % a k nárůstu dodávek o 24 %, skončila společnost Volvo Construction Equipment nejsilnějším rokem v historii. Uvedená čísla byla navíc umocněna dobrou poptávkou ze všech hlavních regionů a průmyslových segmentů.

Společnost Volvo Construction Equipment (Volvo CE) zaznamenala v roce 2018 velké finále. Nejenže se mohla pochlubit celoročně nejlepšími finančními výsledky, ale pomohla též své mateřské firmě Volvo Group dosáhnout rekordního úspěchu. Růst jak ve strojírenském, tak i servisním sektoru a rostoucí poptávka ve stavebnictví, infrastruktuře a těžbě na všech hlavních trzích pomohly společnosti Volvo CE dosáhnout výrazného zlepšení prodeje, provozních výnosů a příjmu objednávek.

Čisté tržby vzrostly ve 4. čtvrtletí 2018 o 21 % na 20 323 mil. SEK (z 16 730). Provozní výnosy vzrostly o 19 % a dosáhly částky 2 157 mil. SEK (1 820), což odpovídá provozní marži 10,6 % (10,9). Zisk byl pozitivně ovlivněn vyššími tržbami, jež byly částečně kompenzovány vyššími výrobními a prodejními náklady. 

Za celý rok narostly čisté tržby o 27 % na 84 238 mil. SEK (66 313). Upravené provozní výnosy se zvýšily na 11 306 mil. SEK (7 917), což odpovídá provozní marži 13,4 % (11,9). 

Podmínky na trhu

V průběhu posledního čtvrtletí se zlepšila poptávka v Evropě a do konce listopadu vzrostla o 12 %, což lze přičíst zejména silnému růstu v Rusku a mírnému růstu ve Velké Británii, Francii, Itálii a Německu. Severní Amerika zaznamenala oproti stejnému období v roce 2017 nárůst o 16 %, k čemuž přispěla vyšší poptávka po rýpadlech (kompaktní rýpadla o 10 %, větší rýpadla o 23 %), zatímco Jižní Amerika zaznamenala oproti 4. čtvrtletí 2017 zvýšení zisku o 20 %, což podpořil zejména růst v Brazílii. Asijské trhy bez Číny vykázaly oproti minulému roku 11% nárůst, který byl hnán zlepšením v Indii. Samotný čínský trh vzrostl oproti roku 2017 o 35 %, k čemuž přispěla vyšší poptávka po rýpadlech (kompaktních a univerzálních) a kolových nakladačích. 

Objednávky a dodávky

Během čtvrtého čtvrtletí 2018 vykázala společnost Volvo CE čistý nárůst příjmu objednávek o 9 %, což bylo z velké části podpořeno silnou poptávkou po strojích značky SDLG v Číně. Příjem objednávek v Evropě vzrostl oproti stejnému období v roce 2017 o 2 %. V Severní Americe poklesl příjem objednávek o 24 %, zejména kvůli nižším objednávkám na střední a velké stroje po silné poptávce ve 3. čtvrtletí a po obzvlášť silném období v odpovídajícím čtvrtletí roku 2017 (kdy byl zaznamenán nárůst objednávek o 86 %). V Asii příjem objednávek vzrostl o 26 %, zatímco v Jižní Americe poklesl o 5 % a v Africe a Oceánii o 22 %.

Dodávky se během tohoto období zvýšily o 24 %, což bylo opět podpořeno vyššími objemy produktů SDLG v Číně a poměrně dobrým růstem ve všech hlavních regionech.

„Rok 2018 byl pro Volvo CE rekordním rokem, zejména díky slušné poptávce ve všech hlavních regionech v oblasti stavebnictví, infrastruktury a těžby,“ říká Melker Jernberg, prezident společnosti Volvo Construction Equipment. „V budoucnu vidíme další potenciál, jak zvyšovat objemovou flexibilitu v dodavatelském řetězci, zlepšovat kvalitu a rozvíjet naše služby. A ještě silnější oblast servisu znamená, že dokážeme poskytovat lepší podporu našim zákazníkům a také lépe vyvažovat cykličnost v prodeji stavebních zařízení.“

V průběhu roku pokračovala společnost Volvo CE ve svém úsilí o vývoj řešení nové generace a upevňovala své postavení v oblasti elektrifikace, automatizace a konektivity. Společnost představila v roce 2018 prototypy elektrických strojů a během 10týdenní studie testovala společně se zákazníkem Skanska koncept Electric Site. Ten je založen na autonomních, elektrických a připojených strojích Volvo provozovaných v lomu. Výsledky ukázaly, že koncept Electric Site může výrazně snížit jak emise uhlíku, tak i náklady provozovatele.

Na začátku roku 2019 společnost Volvo CE oznámila, že přestane vyrábět menší kompaktní zařízení poháněná naftou ve prospěch plně elektrických strojů.