Construction Equipment Česká republika

Zkoumání potenciálu 5G ve stavebnictví

V celosvětovém měřítku patří Volvo Construction Equipment (Volvo CE) k malému počtu průkopnických společností, které testují mobilní připojení 5G. Na program, který má za cíl dosažení velkého vlivu na inovace ve stavebnictví, jsme se vyptávali Calle Skillsätera, odborníka na 5G a technického specialisty společnosti Volvo CE pro připojené stroje.

Partnerský program společností Telia a Ericsson pro 5G je první průmyslovou aplikací 5G, na které se podílí pouze malý počet společností v severských zemích. Pro společnost Volvo to znamená testování vývoje dálkově ovládaných strojů a zjištění potenciálu autonomních řešení v reálném světě.

Calle, co tento test znamená pro Volvo CE?

5G nám umožňuje přenášet data způsobem, o kterém jsme dosud mohli jen snít. Rychlejší a spolehlivější mobilní síť bude znamenat, že se dostaneme na přední místo v úsilí o mnohem rychlejší uplatnění technologií, jako je automatizace. Něco, co se před několika lety zdálo nemožné, je dnes velmi reálnou možností.

Co tedy přesně testujete? A jak je rozvrženo testovací pracoviště?

Máme testovací pracoviště o ploše 25 ha, na kterém je umístěný dálkově ovládaný kolesový nakladač L180H - a ve vzdálenosti asi 100 m za betonovou stěnou je simulátor uvnitř stanu. Samotná zkušební dráha má řadu fyzických bariér, jsou tam cesty do kopce i z kopce a také nerovný terén - to vše je navrženo tak, aby to simulovalo skutečné podmínky staveniště. V tuto chvíli je simulátor ve skutečnosti blízko stroje, ale je to jen proto, abychom mohli být v blízkosti trati a v případě potřeby upravit podmínky. Neexistuje skutečně žádný důvod, proč by stroj nemohl být umístěn daleko dál.

TiskovaZprava2019_Duben26_02Jak daleko?

V roce 2017 jsme úspěšně umístili stroj 400 m pod zem a ovládali jej z povrchu. A když jsme v roce 2015 tuto technologii poprvé zkoušeli, měli jsme v městě Eskilstuna rypadlo, které jsme řídili z Barcelony. Takže z toho poznáte potenciál pro dálkové ovládání. A nyní díky snížené latenci, kterou 5G poskytuje, to opravdu znamená, že můžete provádět dálkové ovládání ze značně vzdáleného místa. V každém případě ale platí, že v určité vzdálenosti bude latence v síti významná.

Jak dlouho budou tyto zkoušky pokračovat a čeho chcete dosáhnout?

Tuto technologii budeme testovat dva roky. Během této doby uvidíme, jak se výkon sítě vyvíjí a zlepšuje. Jedna věc je na tom opravdu vzrušující, a sice to, že v této velmi rané fázi máme jedinečnou šanci, abychom odstranili veškeré problémy a zásadním způsobem skutečně ovlivnili to, jak bude 5G po svém masovějším rozšíření fungovat v průmyslovém využití.

Samozřejmě, pro nás ve společnosti Volvo CE je nejdůležitější, že chceme vytvořit tento systém tak zralý a tak zdařilý, abychom ho mohli vyzkoušet u našich zákazníků. Zjistit, jak tato technologie může fungovat na skutečném staveništi. Doufáme, že to bude něco, čeho můžeme dosáhnout do konce testování.

Budete testovat technologii i s jinými stroji Volvo?

Rozhodně. Cílem je, abychom technologii po počáteční fázi zkoušení s kolesovým nakladačem byli schopni otestovat se strojem na koncepčním sklápěčkovém automobilu HX2, a zjistili tak, zda je možné provozovat celý pracovní cyklus výhradně s použitím 5G. V zásadě pak můžeme testovat 5G se šesti až osmi autonomními sklápěčkovými automobily, které budou převážet štěrk v rámci celého staveniště.

Zdá se, že pro zkoumání této technologie nabízí některé z nejlepších možností důlní činnost. Proč tomu tak je?

Důlní činnost může být nebezpečná - buď proto, že osoby obsluhují stroje v odlehlých místech, nebo v důsledku zplodin, které se uvolňují po odstřelu horniny. Ale pokud můžeme dosáhnout toho, že na staveništi nebudou lidi, zcela odstraníme riziko nehod. Budete mít také možnost obsluhovat několik operací a stavenišť z jednoho centrálního místa - a zvýšit tak produktivitu.

Existují nějaká další odvětví, kterým by mohla prospět 5G automatizace?

Rozhodně to není jen důlní činnost. Přínosem by určitě byla pro lesnický průmysl, kde se využívá spousta nákladních automobilů nakládajících a vykládajících náklad z vlaků, často v noci. Práce v noci samozřejmě v důsledku snížení viditelnosti přináší určitá nebezpečí, takže odstranění nutnosti využití obsluhy zvyšuje bezpečnost provozu. Znovu opakuji, u opravdu nebezpečných profesí v ocelářském průmyslu nebo v odvětví energetiky, kde fyzicky přemísťovaný materiál může hrozit výbuchem nebo emisí toxických plynů, tam je odstranění nutnosti využívat lidí nepochybně dobrým řešením.

Ale ve stavebnictví jde skutečně o zvýšení produktivity?

Bezpečnost je samozřejmě významný faktor, ale 5G bude mít samozřejmě přímý pozitivní dopad na produktivitu. Dnešní technologie dálkového ovládání pracuje se zpožděním, díky kterému je velmi obtížné zaručit při ovládání stroje libovolnou rychlost nebo přesnost, ale 5G bude stejně dobré jako řízení v reálném čase. Kromě toho je kvalita obrazu mnohem lepší, videozáznam má lepší rozlišení a 5G zaručuje spolehlivější připojení - to vše usnadňuje práci obsluze v simulátoru.

S jakými problémy jste se dosud setkali?

Zjistili jsme, že je zpočátku obtížné získat hardware. Nacházíme se v tak rané fázi procesu, že máme potíže s nalezením modemů pro komunikaci s anténou. Při hledání vybavení, které by pro nás bylo vhodné, nám hodně pomohla Telia. Tato počáteční fáze testování technologie má samozřejmě své výhody a nevýhody.

A až budou tyto potíže vyřešeny, kdy se můžeme těšit na zavedení 5G do širšího průmyslu?

Záleží na různých případech použití ve stavebnictví - jak fungují, zda splňují požadavky průmyslu a zda je to proveditelné u zákazníků. Technologie 5G se uplatní v první řadě u těch, kteří z ní budou mít největší prospěch, ale vybudování sítě a požadované infrastruktury bude vyžadovat určitou dobu. U nás zde ve stavebnictví a u statických operací, jako jsou lomy nebo doly, to může přijít velmi rychle. Načasování je dobré - naši zákazníci potřebují konektivitu a požadují více dat. A my jsme ti, kdo zajišťují výzkum, který zjistí, jak uskutečnitelné to všechno je.

Obrázek 1: Společnost Volvo CE v současné době testuje potenciál 5G pro řízení dálkově ovládaného kolesového nakladače.
Obrázek 2: Calle Skillsäter, technický specialista společnosti Volvo CE pro připojené stroje.