Construction Equipment Česká republika

5 důvodů, proč je analýza oleje nezbytnou součástí péče o váš stroj

Olej je krví stroje. Pravidelné kontroly pomáhají sledovat jeho stav, životně důležitý pro udržení maximální doby provozu a minimálních celkových nákladů vlastnictví.

1. Zvyšuje zisky

Analýza oleje představuje nepřekonatelný nástroj zvyšování výkonnosti strojů, které s sebou přináší větší zisky. Na základě dat získaných z výsledků analýzy může zákazník včas identifikovat hrozící závady strojů, naplánovat údržbu a snížit tak riziko neplánovaných odstávek, předejít drahým opravám a zvýšit produktivitu. 

2. Posiluje provozuschopnost

Laboratoře společnosti Volvo s moderním diagnostickým vybavením poskytují zákazníkům vyčerpávající zprávy o stavu strojů. Po provedení zevrubné analýzy má zákazník ihned k dispozici online diagnostiku stroje se zvýrazněnými varováními a s doporučeními pro další postup. Díky těmto zprávám může každá součástka stroje pracovat naplno s minimálním rizikem závad a doba bezporuchového provozu se tak udržuje na vysoké úrovni.

3. Poskytuje informace o vývojových trendech na základě historie analýz

Při analýze vzorků oleje se shromažďují informace o obsahu vody/chladicí kapaliny, o nečistotách a parametrech kovových částic v oleji. Při pravidelných analytických kontrolách oleje vzniká historie výsledků, z níž mohou laboratorní technici a zákazníci vysledovat trendy v chování stroje. 

4. Uplatňuje se jako systém včasného varování

Olej zajišťuje podporu životně důležitých funkčních součástí stroje – motoru, převodovky, náprav, brzd a hydraulického systému. Laboratoře Volvo, vyzbrojené dokonalou znalostí strojů Volvo, dokážou z výsledků analýzy oleje získat podrobný obraz funkčního stavu těchto součástí. Technici tak mají k dispozici včasné varovné signály pro jednotlivé komponenty stroje a zákazník může v dostatečném předstihu vyměnit díly, u kterých hrozí poškození nebo selhání.

5. Podporuje aktivní přístup k práci

Z globálního pohledu představuje analýza oleje vůbec nejúčelnější metodu péče o váš stroj. Jedná se o vynikající plánovací nástroj, který vám poskytne lepší kontrolu nad produktivitou, údržbou i potenciálními poruchami a umožní vám vyhnout se neplánovaným odstávkám.

DALŠÍ INFORMACE

Anne Bast

VP Corporate Communication
Volvo Construction Equipment
Sales Region EMEA (Europe - Middle East - Africa)
Tel: + 46 16 5415906
anne.bast@volvo.com

Brian O'Sullivan

SE10
London
Tel: +44 7733350307
E-mail: osullivan@se10.com