СИГМА БЪЛГАРИЯ АД България

5 начина за подобряване на горивната ефективност на багера

Volvo CE предлага много нови технологии и услуги, за да помогне на фирмите да намалят разходите за гориво и да станат по-екологично отговорни.

Горивото е един от най-големите разходи за повечето строителни фирми. Volvo CE оборудва своите машини с технология за пестене на гориво и предлага много различни услуги за икономия на гориво. Намаляването на разхода на гориво чрез подобряване на ефективността не само спестява пари на фирмите, но и помага да се намали тяхното въздействие върху околната среда. Всеки спестен литър дизелово гориво означава, че в атмосферата се отделят 2,6 кг по-малко въглероден диоксид.

1. Автоматичен празен ход

Функцията за автоматичен празен ход на машините Volvo намалява разхода на гориво, като автоматично превключва двигателя в настройката за високи обороти на празен ход след пет секунди на неактивност. Това понижава оборотите на двигателя и така спестява гориво. Пет секунди е настройката по подразбиране за функцията за автоматичен празен ход, но тя може да бъде променена, за да се активира от три секунди до двадесет секунди на празен ход. Операторът трябва само да докосне джойстик или крачен педал, за да върне двигателя в нормалния му режим и получи отново пълна мощност. Тази функция подобрява горивната ефективност, без да намалява производителността на машината.

 

автоматично изключване на двигателя

2. Автоматично изключване на двигателя

Функцията за автоматично изключване на двигателя работи по доста подобен начин на функцията за автоматичен празен ход. Вместо да премине към обороти на празен ход, двигателят на машината ще се изключи след пет минути на неактивност. След четири минути на неактивност машината ще издаде предупреждение, че двигателят ще се изключи след 60 секунди. След изтичане на шестдесет секунди, двигателят на машината ще се изключи. Тази функция помага за намаляване на емисиите, когато машината работи с обороти на празен ход. Машината може да остане на празен ход през 40-60% от работното време, което допринася значително за разхода на гориво.

 

Eсо режим

3. Eсо режим

Много марки предлагат еко режим на своите машини, но това обикновено само намалява оборотите на двигателя с 10%. Еко режимът на Volvo CE работи, като контролира дебита на помпата, за да се избегне инерционното препълване на предпазните клапани при претоварване, като същевременно се поддържа максимална ефективност на копаене и завъртане. Този режим намалява дебита и загубата на налягане, като подобрява контрола върху дебита на помпата, което води до 5% подобряване на ефективността. За разлика от еко режима, предлаган от други марки, ефективността се повишава без намаляване на мощността на машината.

 

Volvo CE Справка за горивна ефективност

4. Справка за горивна ефективност

Използвайки данни от телематичната система CareTrack, справките за горивната ефективност на Volvo са ценен инструмент, който помага на клиентите да увеличат максимално горивната ефективност на своите машини. Сензорите на машината следят разхода на гориво и справките се компилират автоматично от предварително дефинираните алгоритми на Volvo, като се представят в удобен за четене PDF формат. Клиентът не трябва да губи време за анализ на объркващи данни, а вместо това може бързо и ясно да идентифицира областите, в които може да се подобри горивната ефективност, да зададе цели и да наблюдава напредъка.

 

Volvo CE Еко обучение за оператори

5. Еко обучение за оператори

Еко обучението за оператори от Volvo помага на опитните оператори да разберат начините, по които могат да работят по-ефективно с машината. Програмата се фокусира върху разхода на гориво при работа на празен ход, планирането на най-ефективните начини за работа и правилна експлоатация и маневриране с машината. Еко обучението за оператори може да намали разхода на гориво на фирмите до 50%.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Anne Bast

VP Corporate Communication
Volvo Construction Equipment
Sales Region EMEA (Europe - Middle East - Africa)
Tel: + 46 16 5415906
anne.bast@volvo.com

Hannah Kitchener

SE10
London
Tel: +44 207 923 5863
E-mail: hannah.kitchener@se10.com