СИГМА БЪЛГАРИЯ АД България

5 причини, поради които анализът на маслото е от съществено значение за вашата машина

Маслото е жизнената сила на машината. Редовните проверки помагат да се следи неговото добро състояние, което е от жизненоважно значение за поддържане на максимално непрекъснато време за работа и минимални общи разходи за собственост.

1. Това повишава печалбите

Анализът на масло е непобедим инструмент за повишаване на производителността на машината, което означава увеличаване на печалбата. Въз основа на данните, събрани от резултатите от анализа, клиентите могат да забележат грешки на машината и да планират поддръжката, което намалява риска от непредвиден престой, предотвратява скъпи ремонти и повишава производителността. 

2. Това повишава непрекъснатото време за работа

Лабораториите на Volvo, включващи модерна диагностична апаратура, предоставят на клиентите изчерпателен доклад за състоянието на машината. След извършване на задълбочен анализ машинните диагнози веднага стават достъпни за клиентите онлайн, подчертавайки предупрежденията и предоставяйки препоръки за действие. Благодарение на тези отчети, всяка част от машината може да работи с максимален капацитет с малък риск от повреда, поддържайки високо ниво на непрекъсната работа.

3. Това записва тенденции въз основа на анализи на историята

Анализът на пробите от масло събира информация за съдържанието на вода / охлаждаща течност, примесите и качеството на металните частици в маслото. Редовното извършване на проверки за анализ на масло записва история на резултатите и позволява на лабораторните техници и клиентите да видят тенденциите в работата на машината. 

4. Това действа като система за ранно предупреждение

Маслото поддържа жизненоважни компоненти на машината, включително двигател, трансмисия, оси, спирачки и хидравлична система. Лабораториите на Volvo, оборудвани с пълни познания за машините на Volvo, могат да интерпретират колко функционални са тези компоненти на базата на анализ на маслото. Това предоставя на техниците сигнали за ранно предупреждение за машинните части, като дава време на клиентите да заменят всички компоненти, които са податливи на повреда или неизправност.

5. Това е проактивен начин на работа

Като цяло анализът на масло е най-практичното действие за вашата машина. Това е отличен инструмент за планиране, който ви дава по-добър контрол върху производителността, поддръжката, потенциалните повреди и избягването на престой.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Anne Bast

VP Corporate Communication
Volvo Construction Equipment
Sales Region EMEA (Europe - Middle East - Africa)
Tel: + 46 16 5415906
anne.bast@volvo.com

Hannah Kitchener

SE10
London
Tel: +44 207 923 5863
E-mail: hannah.kitchener@se10.com