СИГМА БЪЛГАРИЯ АД България

Продажбите на Volvo CE нарастват с 24% през Q3

Продължаващата инерция в Европа и Северна и Южна Америка и добрият, но забавящ се ръст в Китай подпомогнаха продажбите на Volvo Construction Equipment през третото тримесечие на 2018 г.

Volvo Construction Equipment за пореден път постигна впечатляващи цифри през периода и помогна на своята компания-майка The Volvo Group да постигне своите най-добри резултати за тримесечие в историята. Стабилното търсене на нейните конкурентоспособни продукти на повечето пазари повиши ръста на продажбите с почти една четвърт, в съчетание с добър марж на печалбата. 

Нетните продажби през третото тримесечие се увеличиха с 24% до 18 598 милиона шведски крони (15 042). Оперативният приход също се повиши, като се увеличи до 2 587 милиона шведски крони, повишение спрямо 2 023 милиона през съответния период на 2017. Това отново осигури все по-стабилен оперативен марж от 13,9% (13,4%). Маржът на печалба беше положително повлиян от по-големите продажби на оборудване и услуги, подобреното използване на капацитети в индустриалната система и добър контрол на разходите.

Нетните поръчки през третото тримесечие се повишиха с 22% в сравнение със същото тримесечие на 2017 година. Това увеличение до голяма степен е задвижено от по-високото количество поръчки от Китай и в частност от Европа, където количеството поръчки се повиши с 53%, отчасти благодарение на по-големи поръчки за наем на компактни машини. Поръчките в Северна Америка също се повишиха силно, отбелязвайки ръст от 47%, дължащ се на продажбите на средни и големи машини, а количеството поръчки в Южна Америка се увеличи с една пета.

Доставките се увеличиха със 17% до 16 861 машини през третото тримесечие.

Развитие на пазара

До края на август европейският пазар нарасна с 11%, задвижван от ръст в Русия и стабилно търсене в Германия, Обединеното кралство, Франция и Италия. Северна Америка реализира ръст от 19% през последната година благодарение на търсенето на багери, товарачи, колесни товарачи и пътностроително оборудване. Южноамериканският пазар отбеляза ръст с една четвърт от ниските нива през миналата година, в частност благодарение на по-силен пазар в Бразилия. В Азия (с изключение на Китай) общият пазар отбеляза ръст с 13% спрямо миналата година. Китайският пазар отбеляза ръст с 42% спрямо миналата година, но има тенденция към забавяне с напредъка на годината.

„Насърчително е, че успяхме да поддържаме силното развитие от последните тримесечия, като и продажбите, и печалбата са над нивата от миналата година", коментира Мелкер Йемберг, президент на Volvo Construction Equipment. „Стабилното търсене на повечето пазари за нашата гама от конкурентоспособни продукти ни помогна отново да постигнем впечатляващи резултати."

 

Таблица 1. Volvo Construction Equipment, нетни приходи от продажби (НПП) по пазарен регион, в милиони шведски крони (SEK).

Нетни продажби по пазарен регион

Трето тримесечие

Първите девет месеца

Милиона шведски крони

2018

2017

2018

2017

Европа

6 211

5 172

20 562

17 597

Северна Америка

3 843

2 976

11 739

9 615

Южна Америка

580

460

1 698

1 251

Азия

6 724

5 483

26 209

18 122

Африка и Океания

1 240

952

3 706

2 999

Общо

18 598

15 042

63 915

49 583