СИГМА БЪЛГАРИЯ АД България

Увеличени продажби с 30% през първото тримесечие на Volvo CE

Значително увеличение на пазарното търсене във всички основни региони допринесе Volvo Construction Equipment да постигне едно силно първото тримесечие на 2018 г., като продажбите нараснаха с 30%, а рентабилността до 79%.

Volvo Construction Equipment (Volvo CE) постигна уверено първо финансово тримесечие на 2018 г. със силно нарастване на търсенето на всички основни пазари - особено в Азия - което помогна на компанията да отчете силен ръст в продажбите, рентабилността и приема на поръчки.
През първите три месеца на 2018 година нетните продажби на Volvo CE скочиха с 30% до 20,914 млн. шведски крони (спрямо 16,101 млн. шведски крони през първото тримесечие на 2017). След корекция с движенията на валутните курсове резултатите са дори по-добри - до 33%. Оперативните приходи също бяха повлияни положително, като нараснаха до 2 888 млн. шведски крони, което представлява значително нарастване от 79% в сравнение с 1,615 млн. шведски крони през първото тримесечие на 2017 г. Оперативният марж също отбеляза силно подобрение от 13,8%, в сравнение с 10% за същия период на предходната година.
През първото тримесечие на 2018 година Volvo CE постигна и ръст в приема на поръчки, който се увеличи с 37% до 23 938 машини, като увеличение на поръчките има на всички пазари, но най-вече в Северна Америка и Азия. Доставките също нараснаха с 35% през периода до 22 102 машини.

Пазарна ситуация

Пазарът на строителна техника продължи да се подобрява през тримесечието, като ръст показват всички региони. Европейският пазар се повиши с 10% поради увеличеното търсене в Германия, Италия и части от Източна Европа. Северна Америка нарасна с 21%, основно поради търсенето на багери. Южна Америка продължи да се възстановява от ниските нива, като се покачи с 27%. Пазарът в Азия (с изключение на Китай) е нараснал с 21% в сравнение с миналата година, подсилен от ръста в Индия, Индонезия, Турция и Близкия изток. Силното търсене на големи багери и колесни товарачи спомогна китайският пазар да се подобри с 13% през тримесечието.

"Като цяло, търсенето на пазара е силно и Volvo CE продължава да подобрява продажбите и рентабилността", коментира президентът на Volvo CE Мелкер Йернберг. “Използваме добре предимствата на тези увеличени обеми, като в същото време поддържаме строг контрол на разходите.”

Таблица 1. Volvo Construction Equipment, нетни продажби по пазарен регион, в милиони шведски крони

Нетни продажби по пазарен регион Първите три месеца  
Милиона шведски крони
2018 2017 Смяна
Европа 6 599
5 730
15%
Северна Америка 3 433
2 890
19%
Южна Америка 516
399
29%
Азия 9 091
6 136
48%
Други пазари 1 275
946
35%
Общо 20 914 16 101
30%

Април 2018