СИГМА БЪЛГАРИЯ АД България

Продажбите нараснаха с 32% в едно силно второ тримесечие за Volvo Construction Equipment

Допринасяйки за най-доброто до сега второ тримесечие на Volvo Group, Volvo CE отбеляза значителни подобрения в продажбите, печалбите и приемането на поръчки.

Комбинацията от конкурентни продукти и голямото търсене на повечето пазари доведе до повишаване с почти една трета на нетните продажби на Volvo Construction Equipment (Volvo CE) през второто тримесечие на 2018 г., като ръстът е 32% спрямо същия период на предходната година. Добрият контрол на разходите води също до значително подобрение на рентабилността.

Нетните продажби през второто тримесечие са се увеличили с 32% и достигнаха 24 403 милиона шведски крони (18 439 милиона шведски крони през второто тримесечие на 2017). Оперативните приходи също се увеличиха, като достигнаха 3 675 милиона, много повече от отчетените 2 460 за същия период на предходната година, което се равнява на оперативен марж от 15,1% (13,3%).

През второто тримесечие на 2018 г. се наблюдава увеличение на поръчките с 41%, а доставките през периода са нараснали с 38%, при 24 108 машини. Приемът на поръчки в Китай беше особено силен, нараствайки с 72%, което се дължи на повишеното търсене на колесни товарачи SDLG и багери SDLG и Volvo.

Подобрения на пазара
През второто тримесечие на 2018 г. се наблюдава продължаващо подобряване на търсенето на повечето основни пазари. През годината Европа нарасна с 8%, Северна Америка със 17% и Южна Америка с 28%. Азия (с изключение на Китай) има ръст от 19%, докато китайският пазар продължава силното си развитие, като нарасна с 47%. 

"Volvo CE инвестира добре в силни продукти и услуги, а също и в стратегия, която служи както на нашите клиенти, така и на самите нас", коментира Мелкер Йернберг, президент на Volvo Construction Equipment. "Продължаваме усилията си за подобряване на ефективността по веригата на доставките и се движим в правилната посока. Намирането на баланс между инвестирането в нови технологии и същевременното поддържане на разумни разходи и гъвкавост, ще продължи да бъде нашият фокус през останалата част от годината."

Volvo Construction Equipment, нетни приходи от продажби (НПП) по пазарен регион, в милиони шведски крони (SEK).

Нетни продажби по пазарен регион

Второ тримесечие

Първи шест месеца

Милиона шведски крони

2018

2017

2018

2017

Европа

7 752

6 695

14 351

12 425

Северна Америка

4 463

3 748

7 896

6 638

Южна Америка

603

392

1 118

791

Азия

10 394

6 502

19 458

12 638

Африка и Океания

1 191

1 101

2 466

2 048

Общо

24 403

18 439

45 317

34 541