CONSTRUCTION EQUIPMENT België

De 3 TCO-tools die iedere Volvo-klant zou moeten kennen

Totale eigendomskosten zijn afhankelijk van veel meer dan alleen het ontwerp en de kwaliteit van een machine. Gebruik en bediening zijn van grote invloed op de rentabiliteit. Dit zijn drie tools die alle Volvo-klanten tot hun beschikking hebben om hun bedrijfskosten drastisch te verlagen.

1. Insight-rapporten

Volvo's Insight Reports – waaronder rapporten over brandstofefficiëntie (Fuel Efficiency Reports), de toestand van de machine (Health Reports) en samenvattende rapporten (Summary Reports) - geven inzicht in complexe telematicagegevens en helpen klanten om deze informatie ook echt te gebruiken om hun gebruikskosten (TCO) te verbeteren. De rapporten, samengesteld voor individuele machines of een volledig wagenpark, geven een overzicht van het brandstofverbruik, gebruik, machinewaarschuwingen en gebruikersgedrag. Klanten zien in een oogopslag hoe hun machines zich terugbetalen en nemen aan de hand van de rapporten beslissingen over te nemen maatregelen voor verbetering.

SiteSim

2. SiteSim

SiteSim berekent de optimale omstandigheden voor het terrein van een klant om wachttijd of stationaire tijd tot een minimum te beperken en de totale gebruikskosten zo laag mogelijk te houden. Door het soort materiaal, de afstand vanaf de laad- naar de lospunten en de route's/topografie van het terrein in te voeren (dankzij 3D-dronemetingen en foto's), kan Volvo CE het ideale aantal machines en hun capaciteit aanbevelen, evenals de optimale routes voor de bestuurders, op basis van het aantal ton per uur en de kosten per ton. Terreinstudies als deze worden regelmatig uitgevoerd in de mijnindustrie, maar de manier waarop Volvo CE uitgebreide simulaties kan bieden, ook voor kleine en middelgrote terreinen, is uniek.

Simulatoren

3. Machinisttraining

Volvo CE en de dealers bieden klanten diverse trainingsoplossingen, zodat gebruikers zo veilig, efficiënt en productief mogelijk kunnen werken. Zelfs ervaren bestuurders halen voordeel uit de trainingen, doordat ze leren hoe ze alle nieuwste Volvo-eigenschappen volledig kunnen benutten. Klanten die investeren in bestuurderstrainingen zien hun investering snel terugbetaald, in de vorm van brandstofbesparingen, een verbeterde algehele productie en verlaagde onderhoudskosten. Daarna is het resultaat direct onder aan de streep te zien.

Maximaliseer het rendement

VOOR MEER INFORMATIE

Anne Bast

VP Corporate Communication
Volvo Construction Equipment
Sales Region EMEA (Europe - Middle East - Africa)
Tel: + 46 16 5415906
anne.bast@volvo.com

Hannah Kitchener

SE10
London
Tel: +44 207 923 5863
E-mail: hannah.kitchener@se10.com