Construction Equipment Slovensko

Spoločnosť Volvo na parížskej výstave Intermat 2018 predstavuje silné portfólio garantujúce zákazníkom úspešnosť

Významné technologické, spoločenské a klimatické faktory sú hybnou silou pre globálnu ekonomiku. Spoločnosť Volvo Group prichádza na výstavu Intermat s balíkom strojov a služieb, ktoré sú predpokladom pre úspešnosť zákazníkov. Tento balík je odrazom horlivého úsilia v zmysle hesla Building Tomorrow, teda „budovanie zajtrajškov“.

V tejto neustále sa meniacej spoločnosti ponúka spoločnosť Volvo stroje, služby a distribučnú sieť, ktoré sú zárukou plnej podpory zákazníkov bez ohľadu na to, aký veľký projekt plánujú. Toto je zásadným odkazom účasti spoločnosti Volvo na parížskej výstave Intermat na tému Building Tomorrow – budovanie zajtrajškov.

V interiérových a exteriérových priestoroch výstavy na ploche 4 800 m2 predstavuje spoločnosť Volvo Construction Equipment (Volvo CE) sortiment nových i inovovaných strojov. Nájdete tu rýpadlá, kolesové nakladače, asfaltovacie stroje či zhutňovače v kombinácii s najmodernejším dotykovým tabletom Volvo Co-Pilot, na ktorom fungujú všetky platformy Volvo Assist.

Spojením sa so službami Volvo budú tieto stroje pripravené urobiť zo zákazníkov úspešných podnikateľov. Dokonca spojením sa so sesterskými spoločnosťami Volvo Trucks, Volvo Penta, Volvo Buses a Volvo Financial Services umožní jedinečnosť skupiny Volvo Group podnikateľom stať sa partnermi v najväčších stavebných projektoch na svete. Takým je napríklad prebiehajúci projekt parížskej infraštruktúry Grand Paris za 100 miliárd eur.

Dizajn pre mestské prostredie

Spoločnosť Volvo reaguje na rastúcu urbanizáciu a na výstave Intermat predstavuje tri nové stroje s krátkym polomerom otáčania – jedno pásové rýpadlo, model ECR355ENL, jedno kolesové rýpadlo, model EWR170E, a jedno kompaktné rýpadlo, model ECR18E. Tieto rýpadlá sú ideálne pre pracoviská so stiesneným priestorom a sú zárukou nízkeho hluku, úspory paliva a nízkych emisií, ako to už býva u spoločnosti Volvo zvykom.

Model ECR18E nie je jedinou hviezdou spomedzi kompaktných modelov na výstave Intermat. Ďalším zlatým bodom programu je model EX2 ocenený výstavou Intermat v kategórii inovácií. Prototyp kompletne elektrického kompaktného rýpadla neprodukuje žiadne emisie, je 10-krát efektívnejší, má 10-krát nižšie úrovne hluku a znížené celkové náklady spojené s vlastníctvom v porovnaní s konvenčnými náprotivkami. Tento stroj je považovaný za prvý prototyp plne elektrického kompaktného rýpadla na svete.

volvo-predstavuje-silné-portfólio-pre-úspešnosť-zákazníkov-na-parížskej-výstave-intermat-2018-02-1920
S rastúcou urbanizáciou sa tiež spája vyšší dopyt po špecializovaných demolačných a recyklačných strojoch, preto spoločnosť Volvo venuje tomuto sektoru vyhradenú časť v rámci svojej vonkajšej plochy. V zóne demolácie a recyklácie nájdeme okrem iného aj model EC380E, ktorý je teraz vybavený voliteľným vysúvacím výložníkom pre vysoký dosah, ako aj nový stroj EW240E MH na manipuláciu s materiálom. Práve v týchto oblastiach je expertíza spoločnosti Volvo v rámci bezpečnosti značnou výhodou.

Širšia línia zhutnenia

Spoločnosť Volvo okrem iného rozšírila svoju ponuku v cestárskom sektore. Na výstave Intermat spoločnosť Volvo CE predstaví nový asfaltovací stroj P6820D doplnený o nový elektronický systém manažmentu asfaltovacieho stroja EPM3 a program Pave Assist, ako aj asfaltový zhutňovač DD105, ktorý je teraz vybavený oscilačnými valcami. S týmto najnovším uvedením na trh je sortiment zemných a asfaltových zhutňovačov spoločnosti Volvo obsiahlejší ako kedykoľvek predtým.

Za pozornosť stojí aj uvedenie ďalších strojov na trh prostredníctvom výstavy Intermat, ako napríklad kolesový nakladač L260H smerujúci na európsky trh či inovovaný kolesový nakladač L180H s prepracovaným hnacím ústrojenstvom.

Kompletizácia radu Volvo Co-Pilot

Na výstave Intermat možno tiež vidieť celoeurópsku premiéru programov Haul Assist a Dig Assist. Sú to aplikácie systému Volvo Co-Pilot, ktoré boli vyvinuté s cieľom zvyšovať produktivitu, efektivitu a bezpečnosť poskytovaním priebežných údajov na obrazovke v kabíne, ktoré využijú operátori kĺbových nákladných áut, resp. rýpadiel. Nová funkcia Haul Assist dokonca pracuje s informáciami voliteľnej aplikácie palubného váženia On-board Weighing od spoločnosti Volvo, ktorá pomáha operátorom a personálu pracoviska mať pod kontrolou stav naloženia kĺbových nákladných áut prostredníctvom systému výstražných svetiel.

Toto najnovšie uvedenie asistenčných funkcií na trh kompletizuje rad Volvo Co-Pilot – pozostáva z programov Haul Assist, Load Assist, Dig Assist, Pave Assist a Compact Assist. Integrácia platformy Volvo Co-Pilot do všetkých strojov vystavených na Intermate vysiela zákazníkom silný signál o pripravenosti výrobcu dodávať stroje s funkcionalitou Co-Pilot už o pár mesiacov.

Asistenčné funkcie teraz v 3D prevedení

Zákazníci si môžu objednať asistenčné funkcie v 2D prevedení, priestorovom dizajne (Volvom vyvinutý softvér, ktorý je kompromisom medzi 2D a 3D prevedením) a teraz aj v 3D prostredníctvom technológie Topcon, v závislosti od miery požadovanej presnosti. V budúcnosti si budú môcť zákazníci tiež vybrať 3D softvér v spolupráci so systémami Trimble a Leica.

Platforma Volvo Co-Pilot sa inštaluje v továrni, avšak možno ju aj retrospektívne nainštalovať do strojov Volvo, ktoré už zákazníci majú. Keďže hardvér vyrába spoločnosť Volvo a inštalujú ho technici spoločnosti Volvo, je namontovaný bezpečne a vzťahuje sa naň záruka spoločnosti Volvo.

Široká ponuka tiltrotátorov inštalovaných v továrni

Spoločnosť Volvo CE tiež propaguje továrenskú inštaláciu tiltrotátorov Steelwrist pre 15 modelov rýpadiel na európskom trhu. K dispozícii sú aj iné značky tiltrotátorov v závislosti od požiadaviek zákazníka, avšak neosadzujeme ich v továrni.

Nové prevádzkové služby

Na stanovišti služieb Volvo Services v rámci výstavy Intermat nájdete reklamné materiály spoločnosti Volvo CE k novým službám proaktívneho monitorovania a správ o kondícii strojov. S funkciou proaktívneho monitorovania budú môcť predajcovia aktívne monitorovať výstrahy a chybové kódy, ktoré vygenerujú stroje zákazníkov, a na diaľku diagnostikovať akékoľvek problémy. Vykonávaním preventívnej údržby dokážu predajcovia minimalizovať prestoje a náklady na opravy. Správy o kondícii strojov majú podobný účel. Poskytujú diagnostické údaje o kondícii stroja, vďaka čomu možno naplánovať údržbu a upozorniť na potenciálne problémy späté s nesprávnou obsluhou alebo použitím. Okrem toho predstavuje pre európske trhy spoločnosť Volvo CE novú dvojročnú záruku na diely.

Sila skupiny

Spoločnosti v rámci skupiny – Volvo Trucks, Volvo Penta a Volvo Financial Services – sú takisto na výstave Intermat plne integrované, čo zdôrazňuje silu celkovej ponuky skupiny Volvo Group. Cestárske nákladné autá Volvo Trucks pracujú ruka v ruke so stavebnými strojmi Volvo, zatiaľ čo sa priemyselné motory Volvo Penta starajú o ostatné zariadenia na pracovisku a uľahčujú servis. Megaprojekty, akým je napríklad Grand Paris, svedčia o výhodách takéhoto partnerského vzťahu priamo v akcii a ilustrujú pretrvávajúci záväzok spoločnosti Volvo voči francúzskemu trhu.

Obrázok 1: Interiérové stanovište spoločnosti Volvo na parížskej výstave Intermat 2018
Obrázok 2: Exteriérové stanovište spoločnosti Volvo na parížskej výstave Intermat 2018