Privatumas

„Volvo Group“ rimtai vertina privatumą. Vertiname parodytą pasitikėjimą mumis, kai mums pateikiate savo asmens informaciją. Jūsų asmens informaciją visada naudosime sąžiningai ir to pasitikėjimo vertu būdu. Visada jums skaidriai nurodysime, kokią informaciją renkame, ką su ja darome, su kuo ja dalinamės ir į ką turėtumėte kreiptis, jei turėtumėte klausimų.Jeigu norėtumėte išsamiau sužinoti, kokią informaciją apie jus renkame, apsilankykite „Volvo Group“ interneto svetainėje.

Bendrasis svetainės privatumas

Galite naudotis visomis „Volvo Group“ svetainėmis, neatskleisdami tapatybės. Informacijos, kurią standartiškai renkame jums prisijungus prie svetainių internete, detalės aprašytos toliau. Jei užsiregistruosite bet kuriai mūsų paslaugai arba su mumis susisieksite naudodami formas, jums bus pateikta išsami informacija, kaip jūsų duomenys tvarkomi vykdant registraciją.

Valdytojo ir duomenų apsaugos pareigūno tapatybė ir kontaktiniai duomenys
AB „Volvo“ (VOLVO), kaip asmens duomenų valdytojas, atsako už su jumis susijusių asmens duomenų tvarkymą pagal taikomus duomenų apsaugos įstatymus ir reglamentus.

Jeigu turite klausimų dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo, kreipkitės į „Volvo Group“ privatumo reikalų pareigūną el. paštu GPO.Office@volvo.com, paprastu paštu arba telefonu adresu:

„AB Volvo“, Att: Group Privacy Officer, Dept. AA14100, VGHQ, SE-405 08 Geteborgas, Švedija
+46 (0)31 66 00 00

Kokių kategorijų asmens duomenis tvarkys VOLVO, kokiu tikslu ir kokiu teisiniu pagrindu?
Prisijungus prie bet kurios VOLVO svetainės, ji yra techniškai sukonfigūruota automatiškai perduoti šiuos duomenis („žurnalo duomenys“) į mūsų žiniatinklio serverį, kuriame galime juos išsaugoti žurnalo failuose:

  • prieigos data;
  • prieigos laikas;
  • nukreipiančios svetainės URL;
  • gautas failas;
  • perduotų duomenų apimtis;
  • naršyklės tipas ir versija;
  • operacinė sistema;
  • IP adresas;
  • interneto prieigos paslaugų teikėjo domeno pavadinimas.

Tai informacija, pagal kurią negalite būti identifikuoti. Ši informacija reikalinga techniniais tikslais, kad būtų galima tinkamai pateikti prašomą turinį. Todėl norint naudotis svetainėmis internete, jos rinkimo išvengti negalima. Žurnalo duomenys analizuojami tik statistiniais tikslais, norint patobulinti mūsų svetainę ir jos pagrindines funkcines ypatybes. „Volvo“ tvarkys jūsų asmens duomenis, turėdama teisėtų interesų. VOLVO teisėti interesai apima interesą valdyti svetaines, laikantis sąžiningos veiklos praktikos ir palaikyti svetainių internete pasiekiamumą ir funkcionalumą.

Slapukai
Norėdami pritaikyti svetainę internete pagal naudotojų poreikius, duomenims apie svetainės naudojimą rinkti naudojame slapukus ir sekimo pikselius.
Šie naudojimo duomenys renkami, o naudojimo profilis kuriamas anonimišku pagrindu, naudojant slapuko ID. Tuos naudojimo profilius kuriame ir saugome tik anonimiška forma, jų nesiejame su jūsų vardu, pavarde ar bet kuria kita jūsų tapatybę galinčia atskleisti informacija, pvz., el. pašto adresu.

Slapukai negali būti naudojami programoms paleisti ar virusams į kompiuterį įkelti. Naudodami slapukuose esančią informaciją, galime palengvinti naršymą mūsų svetainėse ir užtikrinti tinkamą jų pateiktį.

Kiekviena svetainė turi savo slapukų naudojimo nuostatas, kuriose jūs, kaip naudotojas, galite matyti tikslų slapukų naudojimą tai konkrečiai svetainei.

Duomenų perdavimas trečiosioms šalims
Jei reikia tvarkyti asmens duomenis arba jei to reikalauja įstatymas ar reglamentas, VOLVO gali pasidalyti jūsų asmens duomenimis su kita „Volvo Group“ bendrove, įskaitant ne Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės (ES / EEE) bendrovę. Be to, jei reikia tvarkyti asmens duomenis, VOLVO gali jais dalytis su trečiosios šalies bendrovėmis ir tiekėjais, įskaitant bendroves ir tiekėjus, įsikūrusius ne ES / EEE.

Teikdami „Volvo Group“ svetainių internete turinį, dirbame su įvairiais paslaugų teikėjais. VOLVO pasirūpins, kad būtų imtasi tinkamų apsaugos priemonių, kurios tinkamai apsaugotų asmens duomenis, kaip to reikalauja taikomi duomenų apsaugos įstatymai.

Saitai į kitas interneto svetaines
Mūsų svetainėse gali būti nuorodų į kitas svetaines. Neturime jokios įtakos tam, kaip tų svetainių valdytojai laikosi ar nesilaiko duomenų apsaugos nuostatų.

Kaip ilgai VOLVO saugo asmens duomenis?
VOLVO saugos jūsų asmens duomenis tiek laiko, kiek reikia pasiekti tikslui, kuriam jie buvo surinkti.

Jūsų duomenų apsaugos teisės
Turite teisę VOLVO prašyti pateikti informaciją apie VOLVO vykdytą jūsų asmens duomenų tvarkymą ir gauti prieigą prie tokių duomenų. Be to, turite teisę prašyti ištaisyti neteisingus asmens duomenis ir prašyti juos ištrinti. Taip pat turite teisę prašyti apriboti asmens duomenų tvarkymą, t. y. tam tikromis aplinkybėmis galite prašyti VOLVO riboti asmens duomenų tvarkymą. Esant teisėtam interesui, turite teisę prieštarauti dėl duomenų tvarkymo, taip pat galite prieštarauti dėl informacijos tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais. Jums suteikiama teisė dėl duomenų perkeliamumo (asmens duomenų perdavimo kitam valdytojui), jei VOLVO vykdomas asmens duomenų tvarkymas atliekamas gavus sutikimą arba vykdant sutartyje numatytą įsipareigojimą ir yra automatizuotas.
Be to, turite teisę priežiūros institucijai pateikti bet kokius skundus dėl VOLVO vykdomo jūsų asmens duomenų tvarkymo.