Teisinis pareiškimas

Autorių teisių pareiškimas

Interneto svetainės turinio autorių teisės priklauso „AB Volvo“ (vieš.) (arba jos filialams (kur tai nurodyta) ir (arba) licencijuotojams), SE-405 08 Göteborg, Sweden (Švedija). Visos teisės saugomos.

Interneto svetainėje pateikiama informacija, įskaitant (tačiau neapsiribojant) tekstą, vaizdus ir garsą, negali būti (išskyrus griežtai asmeninėms reikmėms arba jei nurodyta kitaip) atgaminta, persiųsta, platinama arba laikoma negavus išankstinio rašytinio „AB Volvo“ (vieš.) leidimo. Vienareikšmiškai draudžiama modifikuoti interneto svetainės turinį.

Kai kuriose interneto svetainės dalyse yra vaizdų, kuriems taikomos jų atitinkamų teikėjų autorių teisės.

Prekių ženklai
Jei interneto svetainėje nenurodyta kitaip, pateikti ženklai, korporatyviniai logotipai ir emblemos (pvz., toliau pateiktas simbolis) kaip prekės ženklai priklauso „Volvo Trademark Holding AB“ ir (arba) „AB Volvo“ (vieš.) (arba jos filialams).

Jokių garantijų ir atstovavimų
INFORMACIJA ŠIOJE INTERNETO SVETAINĖJE PATEIKIAMA PAGAL PRINCIPĄ „KAIP YRA“. „VOLVO GROUP“ JOKIU BŪDU NEBUS ATSAKINGA UŽ JOKIĄ TIESIOGINĘ, NETIESIOGINĘ, SPECIALIĄJĄ ARBA KITĄ PASEKMINĘ ŽALĄ DĖL BET KOKIO NAUDOJIMOSI ŠIA INTERNETO SVETAINE ARBA BET KOKIA KITA INTERNETO SVETAINE, Į KURIĄ BUVO PATEIKTAS SAITAS ŠIOJE INTERNETO SVETAINĖJE, ĮSKAITANT (TAČIAU NEAPSIRIBOJANT) BET KOKĮ PRARASTĄ PELNĄ, VERSLO PERTRAUKIMĄ, PROGRAMŲ AR KITŲ DUOMENŲ PRARADIMĄ JŪSŲ INFORMACIJOS TVARKYMO SISTEMOJE AR KT., NET JEI MES BŪTUME AIŠKIAI INFORMUOTI APIE TOKIOS ŽALOS GALIMYBĘ.

„Volvo Group“ neteikia jokios garantijos ir (arba) atstovavimo pareiškimų apie bet kokias kitas interneto svetaines, kurias galite pasiekti per šią interneto svetainę. Tokios garantijos ir (arba) atstovavimo pareiškimai pateikiami tik patogumo dėlei ir nereiškia, kad „Volvo Group“ remia tokią interneto svetainę ar prisiima atsakomybę už jos turinį ar naudojimąsi ja. Be to, jūs patys turite imtis atsargumo priemonių ir užtikrinti, kad jūsų pasirinktame naudoti turinyje nebūtų virusų, kirminų, Trojos arklių ar kitų programinių kenkimo elementų.

Šioje interneto svetainėje pateikiamoje informacijoje gali būti techninių netikslumų ar tipografinių klaidų.

Šioje interneto svetainėje pateikiama informacija gali būti keičiama bet kuriuo metu, be išankstinio pranešimo ar įsipareigojimo.

Interneto svetainėje gali būti nuorodų ar saitų į jūsų šalyje neparduodamus „Volvo Group“ gaminius, paslaugas ir pan. Mes negalime garantuoti tokios informacijos tikslumo, ypač – dėl to, kad ši informacija gali būti keičiama. Specifiniai reikalavimai arba pasiekiamumas ir tokios nuorodos nereiškia, kad „Volvo Group“ ketina siūlyti tokius gaminius, paslaugas ir pan. jūsų šalyje. Dėl išsamios informacijos apie gaminių, paslaugų ir pan. pasiekiamumą bei galimybę užsakyti kreipkitės į savo vietinį įgaliotąjį atstovą.

Komentarai, klausimai arba pasiūlymai
Atminkite: bet kokia informacija, neprašyti pasiūlymai, idėjos ar kita pateikta informacija nebus laikoma konfidencialia jūsų nuosavybe. Siųsdami mums bet kokią informaciją ar medžiagas, suteikiate „AB Volvo“ (vieš.) ir „Volvo Group“ neribotą ir neatšaukiamą licenciją jas naudoti, atgaminti, rodyti, atlikti, modifikuoti, persiųsti ir platinti. Be to, sutinkate, kad „AB Volvo“ (vieš.) ir „Volvo Group“ gali laisvai savo nuožiūra naudoti bet kokias idėjas, koncepcijas, žinias ar metodus, kurias mums atsiųsite bet kokiais tikslais.

Interneto svetainėje pateikiama specifinė programinė įranga
Bet kokios programinės įrangos, pateikiamos šioje interneto svetainėje atsisiuntimo tikslais („Programinės įrangos“), autorių teisės priklauso „AB Volvo“ (vieš.) (ar bet kuriam iš jos filialų) ir (arba) tiekėjams.

Programinės įrangos naudojimui taikomos galutinio naudotojo licencinės sutarties („Licencinės sutarties“) (jei yra) sąlygos, kurios pridedamos prie Programinės įrangos arba įtraukiamos į ją. Jei Licencinėje sutartyje nenurodyta kitaip, Programinė įranga pateikiama atsisiųsti išskirtinai galutiniams naudotojams. Draudžiama bet kaip atgaminti arba platinti Programinę įrangą nesilaikant Licencinės sutarties sąlygų. Priešingi veiksmai gali užtraukti civilinę ir baudžiamąją atsakomybę.

NEAPRIBOJANT PIRMIAU PATEIKTOS INFORMACIJOS, IŠSKIRTINAI DRAUDŽIAMA KOPIJUOTI ARBA ATGAMINTI PROGRAMINĘ ĮRANGĄ BET KURIAME KITAME SERVERYJE AR VIETOJE, SIEKIANT TOLIAU ATGAMINTI AR PLATINTI. PROGRAMINEI ĮRANGAI GARANTIJA TAIKOMA (JEI TOKIA YRA) TIK PAGAL LICENCINĖS SUTARTIES SĄLYGAS. IŠSKYRUS TAI, KAS GARANTUOJAMA LICENCINĖJE SUTARTYJE, „VOLVO GROUP“ ATSISAKO BET KOKIŲ GARANTIJŲ IR SĄLYGŲ DĖL PROGRAMINĖS ĮRANGOS, ĮSKAITANT VISAS NUMANOMAS GARANTIJAS IR SĄLYGAS DĖL PARDUODAMUMO, TINKAMUMO KONKREČIAI PASKIRČIAI, NUOSAVYBĖS IR ĮSTATYMŲ NEPAŽEIDIMO.

Susisiekite
Jei turite klausimų dėl pirmiau pateiktos informacijos, nedvejodami susisiekite su „AB Volvo“ (vieš.) per „Volvo Group“ būstinės kontaktinės informacijos puslapį.

2012 m. sausis