4 trumpi patarimai, kaip prailginti ratinio krautuvo naudojimo trukmę

Kruopščiai atlikdami kasdienę mašinos apžiūras ir priežiūrą, ratinių krautuvų operatoriai gali pasiekti ilgesnę mašinų naudingojo darbo trukmę, padidinti jų produktyvumą ir prailginti eksploatacijos trukmę.

1. Atlikite kasdienes patikras prieš darbą

Prieš naudojant kruopščiai apžiūrėjus mašiną ir gruntą, ant kurio ji pastatyta, galima pamatyti ar neatsirado kokių nors pažeidimų ar apgadinimų ir ar nėra kokių nors svarbių skysčių nuotėkio. Tai taip pat suteiks operatoriui galimybę patikrinti padangų slėgį ir jį pakoreguoti, kol dar nepasirodė per greito dėvėjimosi požymiai, dėl ko jas galiausiai reikia rečiau keisti.

Įvairūs patikrinimai, pvz., ventiliatoriaus diržo susidėvėjimo lygio ir įtempimo, oro filtravimo sistemos švarumo, variklio alyvos, tepalų ir aušinimo skysčio lygių, taip pat gali padėti užkirsti kelią rimtiems gedimams ir apgadinimams bei pernelyg dažnam dalių keitimui ateityje. Dėl lengvos „Volvo“ ratinių krautuvų techninės priežiūros mažesnės problemos aptinkamos anksčiau, todėl paprasčiau ir pigiau pašalinamos. Užkirsdami kelią tolimesnei žalai mašinai, operatoriai gali išvengti mašinos dalių keitimo ir prailginti savo dabartinio modelio naudingojo darbo trukmę.

2. Pašildykite mašiną

Užveskite variklį ir penkioms minutėms palikite jį veikti tuščiąja eiga mažomis apsukomis (10-čiai minučių esant -15 ºC temperatūrai). Pasukite režimo perjungiklį į darbinį režimą (W) ir padidinkite variklio apsukas iki maždaug 1200 rpm. Nustumkite kaušo cilindrų kotus į išorinę kraštinę padėtį ir tuo pat metu ištieskite ir sulenkite kaušo ranką. Ekrane pasitikrinkite, ar alyvos temperatūros juostinis indikatorius yra žalios spalvos.

3. Dirbkite atidžiai

Nuolatos stebint kaušo įkrovą darbo metu sumažėja mašinos ratų prasisukimo (dėl kurio greičiau prireikia naujų padangų), ciklų sulėtėjimo ir mažesnio gamybos našumo rizika. Be to, gera įrangos priežiūra ir tam skirti matuokliai leis operatoriui užbėgti už akių tolesniems darbo eigos sutrikdymams.

4. Nustatykite mašinos atvėsinimo tvarką

Išsami sistemų atvėsinimo procedūra taip pat padės prailginti „Volvo“ ratinių krautuvų tarnavimo laiką, taip užtikrinant jų panaudojimą ateities projektams ir sumažinant poveikį aplinkai. Operatoriai visada turėtų žiūrėti, kad mašina būtų pastatoma ant lygaus ir horizontalaus pagrindo su nuleistu kaušu ir įjungtu stovėjimo stabdžiu, kad negalėtų suktis ratai.

Nors variklis veikia tuščiąja eiga, kad leistų atvėsti turbokompresoriui, operatoriai turėtų registruoti einamąsias mašinos darbo valandas lygindami su jų skaičiumi darbo dienos pradžioje. Taip darydami operatoriai užtikrins, kad mašina bus laiku paimta techninei priežiūrai, o ne tada, kai jau atsiras rimtų problemų. Degalų ir DEF bakai turėtų būti laikomi kuo pilnesni, kad iki minimumo sumažėtų kondensacija ir neatsirastų problemų, dėl kurių gali tekti keisti dalis. Operatoriai turėtų žarna reguliariai nuplauti mašinos išorę, kad apsaugotų dažus ir neleistų koroziją sukeliančioms medžiagoms gadinti kėbulo.

Nors kasdienei mašinos priežiūrai užtikrinti svarbiausia gerai parengti operatoriai, „Volvo CE“ ir jos įgaliotųjų atstovų tinklas taip pat atlieka savo vaidmenį. „Volvo“ ratiniai krautuvai suprojektuoti taip, kad būtų kuo lengviau prižiūrimi ir užtikrinama kuo trumpesnė prastovų trukmė, o pati „Volvo CE“ teikia paslaugas, leidžiančias mašinų savininkams ir operatoriams maksimaliai efektyviai išnaudoti savo mašinas. Pavyzdžiui, „Volvo“ ACTIVE CARE – 24/7/365 režimo aktyvios mašinų stebėsenos ir savaitinių mašinos panaudojimo ataskaitų teikimo paslauga – gali padėti realiuoju laiku identifikuoti ir diagnozuoti bet kokias galimas problemas, kol jos dar nevirto rimtesnėmis.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Anne Bast

VP Corporate Communication
Volvo Construction Equipment
Sales Region EMEA (Europe - Middle East - Africa)
Tel: + 46 16 5415906
anne.bast@volvo.com

Hannah Kitchener

SE10
London
Tel: +44 207 923 5863
E-mail: hannah.kitchener@se10.com