3 būdai, kaip „Volvo“ ACTIVE CARE gali padėti neviršyti darbams numatyto biudžeto

Telematiniai duomenys suteikia rangovams galimybę stebėti viską – nuo degalų suvartojimo ir mašinos naudojimo iki problemų, kurios, jeigu jomis nepasirūpinama, gali baigtis remontu arba neplanuota prastova – tačiau tą informaciją gali būti sudėtinga suprasti. „Volvo“ ACTIVE CARE atrenka svarbiausius dalykus ir be vargo užtikrina aktyvią stebėseną ir priežiūrą.

1. Greitai identifikuoja mašinos problemas ir į jas sureaguoja

Bet kas, anksčiau naudojęsis telematine sistema žinos, kas yra gedimų kodai. Šie kodai rodo, kad mašinoje yra problema, tačiau nesuteikia daugiau jokios informacijos apie tai, kiek ji kritinė ar kaip ją išspręsti. Kai kuriais atvejais mašinų parkų vadybininkai gali pažiūrėti, ką gedimo kodas iš tikrųjų reiškia ir tada pabandyti patys išsiaiškinti problemos priežastį.

Vidutinio dydžio ir didelių mašinų parkų vadybininkai kiekvieną dieną gali gauti daugybę įspėjamųjų pranešimų, daugiausia dėl smulkių problemų, pvz., priekinio stiklo plovimo skysčio lygio, o kai pašto dėžutė užkimšta antraeilės svarbos informacija, atsiranda nemenka tikimybė nepastebėti didelės problemos. Palikus tokią problemą be dėmesio, ji gali sukelti neplanuotą prastovą, kuri padidins projekto išlaidas ir gali prailginti jo atlikimo terminus.

Tačiau, jeigu mašinų parko vadybininkas tampa „Volvo“ ACTIVE CARE abonentu, gaunamieji telematiniai duomenys analizuojami už jį, ir tada jis gauna ne tiesiog gedimo kodą, o įspėjamąjį pranešimą apie aptarnavimo atvejį, kuriame nurodyta tikėtina problemos priežastis, rekomenduojamas sprendimas ir galimos jos nepaisymo pasekmės.

Be to, įgaliotajam atstovui pranešama tuo pačiu metu kaip ir klientui, todėl jis gali greitai imtis reikiamų veiksmų. Kadangi diagnostika jau atlikta, įgaliotasis atstovas žinos, kokius įrankius ir technikus pasiimti į darbų vietą arba netgi tai, gabenti ar ne pakaitinę mašiną, jeigu problemai išspręsti prireiks daugiau laiko.

Naudojant vien tradicinę telematinę sistemą, įgaliotasis atstovas turėtų laukti skambučio iš kliento ir po to jam gali tekti keletą kartų vykti į darbų vietą (už viską klientas turi sumokėti), kad diagnozuotų problemą ir ją pašalintų. Visa tai turi rimtų pasekmių darbų vietos produktyvumui ir kliento biudžetui.

„Volvo“ techninės priežiūros furgonas

2. Atlieka mašinų parko stebėseną ir identifikuoja silpnąsias vietas

Dar vienas būdas, kaip „Volvo“ ACTIVE CARE gali padėti neviršyti projektui numatyto biudžeto – tai stebėti mašinų panaudojimą viso parko mastu, o taip pat stebėti ir atskiras mašinas. ACTIVE CARE abonentai gauna mėnesines ataskaitas su viso mašinų parko mašinų stebėsenos duomenimis. Pavyzdžiui, jie iš karto matyti, kiek laiko mašinos dirbo ir kiek veikė tuščiąja eiga pagal mašinų tipus ir pagal atskiras mašinas. Būdingos veikimo tuščiąja eiga trukmės gali ženkliai skirtis priklausomai nuo konkretaus darbo, todėl šios informacijos įvertinimas gali padėti efektyviau valdyti mašinų parką ir išvengti bereikalingų išlaidų, identifikuojant mašinas, kurios per daug valandų dirba tuščiai, kas be to dar ir mažina jų perpardavimo kainą.

Ilgos darbo tuščiąja eiga trukmės gali reikšti, kad kliento mašinų parko sudėtis nėra pati tinkamiausia tam konkrečiam darbui. Tuščiosios eigos trukmės buvimas tam tikriems savivarčiams gali rodyti, kad reikia kitokio dydžio ekskavatoriaus arba krautuvo, arba kad nepakankamai išnaudojamos mašinos turėtų būti perkeltos į kitą darbą. Nustatant šias tendencijas užtikrinama, kad mašinų parkas bus kiek įmanoma efektyvesnis ir kad nė viena mašina bereikalingai nedidins projekto išlaidų.

ACTIVE CARE taip pat stebi degalų suvartojimą visame mašinų parke ir leidžia parkų vadybininkams nustatyti neefektyvaus darbo atvejus ir atlikti ekonomiškesnį darbą užtikrinsiančius pakeitimus.

„Volvo“ ratinis krautuvas

3. Nustato netinkamo mašinų naudojimo atvejus

Kartu su informacija apie mašinų ir degalų panaudojimo efektyvumą, mėnesinės ACTIVE CARE ataskaitos pateikia trumpa santrauką apie galimai netinkamą mašinų naudojimą. Mašinų parkų vadybininkai gali matyti – pagal atskiras mašinas ir visam parkui – atvejus, kai operatoriai daro ką nors, ko neturėtų, pvz., per greitai perjunginėja pavaras ratiniuose krautuvuose, naudoja netinkamus ekskavatoriaus darbo režimus arba per dažnai naudoja diferencialo blokatorių šarnyriniuose savivarčiuose. Aptinkant šias problemas ir jas laiku pašalinant, galima sumažinti išlaidas, prailginti mašinų naudingojo darbo trukmę ir sužinoti, ko dar reikėtų mokyti operatorius. Visa tai gali padėti išlaikyti projekto išlaidas priimtiname lygyje.

Operatorių mokymai

DAUGIAU INFORMACIJOS

Anne Bast

VP Corporate Communication
Volvo Construction Equipment
Sales Region EMEA (Europe - Middle East - Africa)
Tel: + 46 16 5415906
anne.bast@volvo.com

Hannah Kitchener

SE10
London
Tel: +44 207 923 5863
E-mail: hannah.kitchener@se10.com