„Volvo CE“ atidaro EMEA regiono Naudingosios darbo trukmės centrą

Siekdama tapti mėgstamiausiu klientų pasirinkimu dėl užtikrinamos naudingojo darbo trukmės Europoje, Vidurio Rytuose ir Afrikoje, „Volvo CE“ subūrė specialią komandą, kurios užduotis aktyviai remti „Volvo“ įgaliotuosius atstovus, pateikiant jiems sprendimus kaip išspręsti problemas, galinčias trumpinti mašinų naudingojo darbo trukmę.

„Volvo CE“ EMEA regiono būstinėje Eskilstunoje, Švedijoje, esantis naujasis Naudingosios darbo trukmės centras (angl. „Uptime Center“) teiks pagalbą visam „Volvo“ įgaliotųjų atstovų tinklui Europoje, Vidurio Rytuose ir Afrikoje, kad klientų mašinos visada būtų geros darbinės būklės.

Jis veiks kaip IT nervinis centras, stebintis prisijungusių mašinų perduodamus duomenis per „CareTrack“ sistemą ir nustatantis sritis, kuriose galima prailginti naudingojo darbo trukmę ir padidinti efektyvumą.

„Dauguma problemų su kuriomis dirbame turėtų būti dalykai, kuriuos aptinkame anksčiau už įgaliotąjį atstovą ar klientą. Mūsų tikslas – veikti proaktyviai ir pateikti problemų sprendimus dar iki joms atsirandant,“ – sako Fredrik Gerhardsson, viceprezidentas klientų aptarnavimui po pardavimo „Volvo CE“ EMEA regione.

Konkrečius atvejus sprendžiantys žmonės praneš įgaliotiesiems atstovams apie pastebėtus mašinos klaidų kodus ir įspėjamuosius pranešimus, kad jie galėtų nedelsdami imtis veiksmų savo klientų labui, taip sumažindami neplanuotų sustojimų skaičių, išlaidas degalams ir techninei priežiūrai bei užkirsdami kelią būsimoms problemoms.

„Nustatęs problemą, aš sudarau išsamią ataskaitą, kurią išsiunčiu įgaliotajam atstovui. Įgaliotasis atstovas tada pasiūlo atlikti profilaktinę techninę priežiūrą, praeiti papildomus mokymų arba pateikia įvairių variantų, kaip užtikrinti dar ilgesnę naudingojo darbo trukmę ar pagerinti efektyvumą. Gerai parengtas operatorius, pvz., gali sutaupyti daug pinigų degalams ir neplanuotai techninei priežiūrai,“ – sako Leif Waad, vienas iš konkrečius atvejus sprendžiančių žmonių naudingosios darbo trukmės centre.

Tarpfunkcinis bendradarbiavimas

Šis centras – tai produktų palaikymo departamento reorganizacijos išdava. Jis skirtas efektyviai teikti konsultacijas įgaliotiesiems atstovams dėl profilaktinės techninės priežiūros, kurioms reikia daugiau negu vien klientų aptarnavimo po pardavimo specialistų kompetencijos.

„Visose srityse kompetentinga „Volvo CE“ komanda padeda sukurti naudingosios darbo trukmės kultūrą ir padaro klientų aptarnavimą vienu svarbiausių mūsų verslo aspektu,“ – sako Robert Sunkvist, naudingosios darbo trukmės centro vadovas.

Uptime Centre