3 svarbiausi telematinės sistemos rodikliai, į kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį

Jūsų mašinų prijungimas prie interneto ar kitokio ryšio yra tvirtas pirmasis žingsnis mažinant jų bendrąsias eksploatacijos sąnaudas (TCO). Juo teikiama informacija suteikia jums galimybę nusistatyti tikslus ir imtis veiksmų tobulinant būtent tas sritis, kurios turės didžiausią įtaką bendrajam jūsų veiklos pelningumui. Tačiau nuo ko pradėti? Štai 3 svarbiausi požymiai, kad jūsų mašinos dar nepasiekė mažiausių galimų TCO.

1. Jūsų mašinos daug laiko dirba tuščiąja eiga arba praleidžia laukdamos

Pavyzdžiui, jeigu klientas turi 637 laukimo valandų, tai padalinus jas iš 40 darbo valandų per savaitę, gaunama 16 savaičių. Tai daug veltui iššvaistyto laiko, kuris galėjo būti išnaudotas produktyviam darbui ir pajamoms gauti, jau nekalbant apie per tą laiką patirtas išlaidas degalams, techninei priežiūrai bei operatorių atlyginimams! Jeigu daug laiko praleidžiama dirbant tuščiąja eiga, reiškia kad darbų vietoje esančių mašinų skaičius ir jų pajėgumas nėra suderintas pagal tikslinį tonažą per valandą ir numatytas išlaidas vienai krovinio tonai. Pasinaudodama atitinkamomis priemonėmis, pvz., „SiteSim“, „Volvo CE“ gali apskaičiuoti idealią jūsų darbų vietos organizaciją, įskaitant tai, kokiais maršrutais turėtų važinėti operatoriai, kad pagerėtų jūsų darbo produktyvumas ir smarkiai sumažėtų TCO.

2. Labai didelės jūsų degalų sąnaudos

Ilgos tuščiosios eigos ir laukimo trukmės yra viena iš bereikalingo degalų vartojimo priežasčių. Kita priežastis – neefektyvus darbas. Operatoriai, kurie pernelyg smarkiai spaudžia akceleratorių ir juda trukčiojančiai ar netolygiai, degalams veltui iššvaistys įspūdingas pinigų sumas. Mokymai padės operatoriams išsiugdyti pojūtį, kiek galios jiems reikia ir tuo pat metu išvengti ratų prasisukimo. Mokymų kursai, pvz., „Volvo“ Eko operatorių mokymai (angl. „EcoOperator Training“), bus naudingi netgi patyrusiems operatoriams, nes padės jų dalyviams išmokti racionaliausiai planuoti savo darbą ir maksimaliai išnaudoti visas naujausias efektyvumo didinimo funkcijas, siūlomas naujose „Volvo“ mašinose. Visos investicijos į operatorių mokymus labai greitai atsiperka, o po to visi dėl mažesnių degalų sąnaudų sutaupyti pinigai tiesiogiai didina jūsų pelną.

3. Daug su veiksmais dirbant susijusių įspėjimų

Įspėjimai apie netinkamus veiksmus gali būti susieti su daugeliu dalyku, pvz., per didelėmis variklio apsukomis, netinkamu mašinos darbo režimu ar netgi neatsakingu darbu su mašina. Neskaitant degalų suvartojimo mažimo, operatorių mokymai taip pat gali padėti sumažinti mašinos dėvėjimąsi ar, susiklosčius nepalankiausioms aplinkybėms, sumažinti mašinos patiriamą žalą. „Volvo“ ir jos įgaliotieji atstovai siūlo daug įvairių ir skirtingiems kvalifikacijos lygiams pritaikytų mokymų sprendimų, skirtų išmokyti operatorius sklandaus ir efektyvaus darbo savo mašinomis, kas ilguoju laikotarpiu ženkliai sumažins jūsų techninės priežiūros išlaidas.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Anne Bast

VP Corporate Communication
Volvo Construction Equipment
Sales Region EMEA (Europe - Middle East - Africa)
Tel: + 46 16 5415906
anne.bast@volvo.com

Hannah Kitchener

SE10
London
Tel: +44 207 923 5863
E-mail: hannah.kitchener@se10.com