Investuokite truputį, kad sutaupytumėte daug su „Volvo Active Care“

EMEA regiono produktų palaikymo direktorius Aramas Ibrahimas pasakoja apie „Volvo Active Care“ ir kodėl ši paslauga labai svarbi mašinų naudingojo darbo trukmei.

Kas yra „Volvo Active Care“?

„Volvo Active Care“ – tai stebėsenos paslauga. Per „Volvo“ „CareTrack“ telematinę sistemą mes stebime objektuose dirbančias mašinas iš savo naudingosios darbo trukmės centro (angl. Uptime Center).

Nuotoliniu būdu matome kaip mašinos dirba ir stebime visus galinčius pasirodyti klaidų kodus ar įspėjimus. Pasirodžius rimtai klaidai, galinčiai sukelti mašinos gedimą, mes sukuriame techninės priežiūros kreipimąsi ir skambiname tai mašinai artimiausiam įgaliotajam atstovui, siūlydami atitinkamus veiksmus, apie kuriuos jis turėtų informuoti klientą. EMEA regione visi įgaliotieji atstovai yra susieti su atitinkamais klientais, taigi pastarieji gali būti tikri, jog bet kokia problema bus pastebėta ir išanalizuota, o jie bus laiku įspėti, kad išvengtų bet kokių neplanuotų prastovų.

Jeigu klientas nori įsigyti „Volvo Active Care“ paslaugą, ar jis tokiu atveju yra įtraukiamas į stebėsenos paslaugą „Volvo“ naudingosios darbo trukmės centre?

Taip, jų mašinos bus sujungtos su naudingosios darbo trukmės centru ir nuolatos stebimos. Produktų palaikymo komandos galės stebėti mašinas objektuose ir, pastebėjusios kokių nors klaidų arba atsiradus kokių nors įspėjimų, jos gali atlikti būtiną mašinos analizę ir susisiekti su artimiausiu įgaliotuoju atstovu dėl reikiamų atlikti veiksmų.

Produktų palaikymo organizacija apima visų „Volvo CE“ produktų palaikymą. Produktų specialisto vaidmuo – padėti „Volvo CE“ įgaliotiesiems atstovams aptarnauti klientus. Pagrindinė produktų palaikymo organizacijos paskirtis – užtikrinti kuo ilgesnę mašinų naudingojo darbo trukmę. Tai reiškia, kad visų pirma siekiame padėti įgaliotiesiems atstovams spręsti technines problemas, kad jie galėtų kuo greičiau sugrąžinti į darbą klientų mašinas.

Šiuo principu jau buvo gerai sutvarkytas procesas tarp mūsų tarp produktų palaikymo skyriaus ir įgaliotųjų atstovų regione. Tačiau pamatėme, kad klientų poreikis užtikrinti ilgą mašinų naudingojo darbo trukmę tapo didesnis negu anksčiau, o neplanuotos prastovos nepaprastai brangiai kainuoja mūsų klientams. Todėl padarėme taip, kad „Volvo Active Care“ sistema pati aktyviau teiktų pagalbą klientams, kad mes galėtume užbėgti už akių būsimiems mašinos gedimams. 

Kuo „Volvo Active Care“ naudinga klientui?

Pagrindinis dalykas – galimybė sutrumpinti neplanuotų prastovų trukmę. Tai vienas esminių iššūkių, su kuriais susiduria mūsų klientai vykdydami savo projektus. Mūsų galutinis tikslas – padėti klientui tinkamai suplanuoti techninės priežiūros ir remonto darbus ir taip išvengti netikėtų gedimų.

Kokios būtų pagrindinės priežastys užsisakyti „Volvo Active Care“ paslaugą?

Tai aktyvi mašinų stebėsena ir atitinkami veiksmai. Mes pateikiame klientams ataskaitas apie jų mašinų darbą, kuriose jie gali apibendrintai matyti svarbiausius techninius įspėjimus, su operatorių veiksmais susijusius įspėjimus, kiek iš viso įspėjimų buvo mašinose, jų degalų suvartojimą, darbo tuščiąja eiga laiką ir kt.

Ši informacija labai praverčia mašinų parkų savininkams, nes remdamiesi ja gali padidinti savo veiklos produktyvumą. Pavyzdžiui, jie gali padidinti produktyvumą ir sumažinti išlaidas tiesiog žinodami, kiek laiko mašinos išdirba tuščiąja eiga ir nustatę tikslus, kaip šį laiką sutrumpinti.

Kur šiuo metu siūloma „Volvo Active Care“ paslauga?

„Active Care“ siūloma visose rinkose, kur mašinos gali būti prijungtos prie sistemos per „Volvo“ „CareTrack“ telematikos sprendimą. Ši paslauga, pvz., prieinama Norvegijoje, Švedijoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Nyderlanduose, Pietų Afrikoje ir Danijoje.

„Volvo Active Care“ siūloma rinkai per mūsų įgaliotųjų atstovų tinklą. Tai reiškia, kad mūsų įgaliotieji atstovai yra svarbiausi šios paslaugos pateikimo rinkai proceso dalyviai.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Anne Bast

VP Corporate Communication
Volvo Construction Equipment
Sales Region EMEA (Europe - Middle East - Africa)
Tel: + 46 16 5415906
anne.bast@volvo.com

Hannah Kitchener

SE10
London
Tel: +44 207 923 5863
E-mail: hannah.kitchener@se10.com