5 priežastys, kodėl alyvos analizė yra labai svarbi Jūsų mašinai

Alyva – tai tarsi gyvybiniai mašinos syvai. Reguliarios patikros padeda stebėti jos būklę, kuri itin svarbi norint užtikrinti maksimalią naudingojo darbo trukmę ir kuo mažesnes bendrąsias eksploatacijos sąnaudas.

1. Ji padidina pelną

Alyvos analizė yra puikiausia priemonė kaip pagerinti mašinos darbo našumą, o tuo pačiu ir padidinti gaunamą pelną. Pagal alyvos analizės rezultatus klientai gali identifikuoti mašinos veikimo trūkumus ir planuoti techninės priežiūros darbus, kas sumažina neplanuotų prastovų bei brangaus remonto riziką, o taip pat didina veiklos pelningumą. 

2. Ji prailgina naudingojo darbo trukmę

Modernia diagnostikos įranga aprūpintos „Volvo“ laboratorijos pateikia klientams išsamią mašinos būklės ataskaitą. Atlikus nuodugnią analizę, klientai internetu gali iš karto gali matyti mašinos diagnostikos duomenis, kuriuose nurodomi įspėjimai ir rekomenduojami atlikti veiksmai. Pasinaudojant šiomis ataskaitomis, kiekviena mašinos dalis gali veikti maksimaliu pajėgumu ir su maža gedimo rizika, taip išlaikant ilgą jos naudingojo darbo trukmę.

3. Ji užrašo tendencijas pagal alyvos analizės istoriją

Alyvos mėginio analizė renka informaciją apie joje esantį vandens ir (arba) aušinimo skysčio ir priemaišų kiekį bei metalų dalelių joje ypatybes. Reguliariai atliekant alyvos analizę sukuriama atitinkamų rezultatų istorija ir tai suteikia galimybę laboratorijos specialistams ir klientams matyti mašinos darbo našumo tendencijas. 

4. Ji veikia kaip išankstinio perspėjimo sistema

Alyva naudojama svarbiausiuose mašinos komponentuose, pvz., variklyje, transmisijoje, ašyse, stabdžių ir hidraulinėse sistemose. Turėdamos išsamią informaciją apie „Volvo“ mašinas, pagal alyvos analizę „Volvo“ laboratorijos gali nustatyti, kaip gerai funkcionuoja šie komponentai. Pagal ją specialistai gali iš anksto nustatyti galimas problemas ir tokiu būdu suteikti klientams laiko pakeisti bet kurias galinčias sugesti arba sukelti gedimą dalis.

5. Tai iniciatyvus darbo būdas

Apskritai imant, alyvos analizė yra pats praktiškiausias veiksmas jūsų mašinai. Tai puiki planavimo priemonė, suteikianti Jums geresnę produktyvumo, techninės priežiūros, galimų gedimų kontrolę, bei leidžianti išvengti prastovų.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Anne Bast

VP Corporate Communication
Volvo Construction Equipment
Sales Region EMEA (Europe - Middle East - Africa)
Tel: + 46 16 5415906
anne.bast@volvo.com

Hannah Kitchener

SE10
London
Tel: +44 207 923 5863
E-mail: hannah.kitchener@se10.com