Volvo Services Insurance

Apdrošināšana

Aizsargājiet savu biznesu

Apdrošināšana

Mēs saprotam jūsu biznesu. Mēs pārzinām jūsu nozari. Mēs zinām par riskiem, ar kādiem sastopaties un kāda aizsardzība jums ir nepieciešama. Jūsu biznesa nepārtrauktībai vienmēr jābūt aizsargātai un pasargātai pret apdrošināšanas izmaksām. Mūsu apdrošināšanas speciālisti zina, kā to paveikt. Iegūt pirmās klases aizsardzību pret finanšu risku jūsu biznesā.

Volvo pārstāvju meklētājs sākums
Vēlaties uzzināt vairāk?

VFS piedāvā indivuduālus risinājumus.

Sazinieties VFS