Privātums

Volvo Group privātumu uztver nopietni. Mēs novērtējam jūsu uzticību mums, sniedzot mums savu personisko informāciju. Jūsu personisko informāciju mēs vienmēr izmantosim godīgi un jūsu uzticībai cienīgi. Mēs vienmēr būsim atklāti par to, kādu informāciju mēs apkopojam, ko mēs ar to darām, kam mēs šo informāciju sniedzam un ar ko jums sazināties jautājumu gadījumā. Ja vēlaties uzzināt vairāk par to, kādu informāciju mēs par jums apkopojam, apmeklējiet Volvo Group tīmekļa vietni.

Vispārīgs tīmekļa vietnes privātums

Jūs varat izmantot Volvo Group tīmekļa vietņu vidi, neatklājot savu identitāti. Tālāk ir plašāk izskaidrots, kādu informāciju mēs parasti apkopojam, kad jūs piekļūstat tīmekļa vietnēm. Ja reģistrējaties jebkuram no mūsu pakalpojumiem vai sazināties ar mums, izmantojot veidlapas, būs norādīta detalizēta informācija par to, kā jūsu dati tiek apstrādāti saistībā ar jūsu reģistrāciju.

Datu aizsardzības inspektora un datu pārziņa identitāte un kontaktinformācija
AB Volvo (tālāk tekstā VOLVO), būdams personas datu pārzinis, ir atbildīgs par ar jums saistīto personas datu apstrādi saskaņā ar piemērojamiem datu aizsardzības likumiem un noteikumiem.

Ja jums ir jautājumi saistībā ar jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar VOLVO Group konfidencialitātes komisāru e-pastā GPO.Office@volvo.com vai pa pastu, vai pa tālruni:

AB Volvo, Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ, SE-405 08 Göteborg, Sweden
+46 (0)31 66 00 00

Kādas personas datu kategorijas VOLVO apstrādās, kādam mērķim un saskaņā ar kādu juridisku pamatojumu?
Kad jūs piekļūstat jebkurai VOLVO tīmekļa vietnei, jūsu tīmekļa pārlūkprogramma ir tehniski konfigurēta, lai tā automātiski pārsūtītu tālāk norādītos datus („žurnālfailus”) uz mūsu tīmekļa serveri, kurus mēs tad tveram žurnālfailos.

  • Piekļuves datums
  • Piekļuves laiks
  • Atsauces tīmekļa vietnes vietrādis (URL)
  • Iegūtais fails
  • Pārsūtītais datu apjoms
  • Tīmekļa pārlūkprogrammas tips un versija
  • Operētājsistēma
  • IP adrese
  • Jūsu interneta piekļuves sniedzēja domēna nosaukums

Šī ir tikai informāciju, ar kuru jūs nevar identificēt. Šīs informācija ir nepieciešama tehnisku iemeslu dēļ, lai varētu pareizi sniegt jūsu pieprasīto saturu, un šīs informācijas apkopošana ir neatņemama tīmekļa vietņu izmantošanas daļa. Žurnālfailu dati tiek analizēti tikai statistikai, lai uzlabotu mūsu tīmekļa vietni un tās pamata funkcionalitāti. Volvo apstrādās jūsu personas datus saskaņā ar juridiskā pamatojuma likumisko interesi. VOLVO likumiskās intereses ietver interesi pārvaldīt tā tīmekļa vietnes atbilstīgi godīgai uzņēmējdarbības praksei un uzturēt tīmekļa vietņu pieejamību un funkcionalitāti.

Sīkfaili
Mēs izmantojam sīkfailus un izsekošanas pikseļus datu apkopošanai par to, kā jūs izmantojat tīmekļa vietni, lai pielāgotu tīmekļa vietni atbilstīgi lietotāju prasībām.
Šī lietojuma datu apkopošana un lietojuma profila izveidošana notiek anonimizēti, izmantojot sīkfailu ID. Šos lietojuma profilus mēs izveidojam un uzglabājam tikai anonimizētā veidā un neapvienojam tos ar jūsu vārdu vai jebkādu citu informāciju, piemēram, e-pasta adresi, kas varētu atklāt jūsu identitāti.

Sīkfailus nevar izmantot, lai palaistu programmas vai lai nogādātu vīrusus jūsu datorā. Izmantojot sīkfailos iekļauto informāciju, mēs varam vienkāršot navigāciju un veicināt mūsu tīmekļa vietņu pareizi attēlošanu.

Katrai tīmekļa vietnei ir savs sīkfailu paziņojums, kurā jūs kā lietotājs varat redzēt precīzu sīkfailu lietojumu konkrētajā tīmekļa vietnē.

Datu nodošana trešajām pusēm
Lai izpildītu personas datu apstrādes mērķi vai, ja to pieprasa likums vai noteikumi, VOLVO var kopīgot jūsu personas datus ar citu Volvo Group uzņēmumu, tostarp ar uzņēmumu ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas (ES/EEZ). Lai izpildītu personas datu apstrādes mērķi, VOLVO arī var kopīgot jūsu personas datus ar trešās puses uzņēmumiem un piegādātājiem, tostarp uzņēmumus un piegādātājus, kas atrodas ārpus ES/EEZ.

Mēs sadarbojamies ar dažādiem pakalpojumu sniedzējiem, lai nodrošinātu Volvo Group tīmekļa vietņu vidi. VOLVO apņemas gādāt par piemērotiem aizsardzības pasākumiem, kas nodrošina adekvātus aizsardzības līmeņus jūsu personas datiem saskaņā ar piemērojamo datu aizsardzības likumu prasībām.

Saites uz citām tīmekļa vietnēm
Mūsu tīmekļa vietnes var saturēt saites uz citām tīmekļa vietnēm. Mēs nevaram ietekmēt šo tīmekļa vietņu operatoru atbilstību vai neatbilstību datu aizsardzības noteikumiem.

Cik ilgi VOLVO paturēs jūsu personas datus?
VOLVO paturēs jūsu personas datus tik ilgi, cik nepieciešams, lai izpildītu to mērķi, kam tika apkopoti personas dati.

Jūsu datu aizsardzības tiesības
Jums ir tiesības pieprasīt informāciju no VOLVO par personas datiem, ko VOLVO apstrādā, un piekļūt šādiem personas datiem. Jums ir arī tiesības pieprasīt jūsu personas datu izlabošanu, ja tie ir nepareizi, un pieprasīt jūsu personas datu dzēšanu. Jums ir arī tiesības pieprasīt ierobežot jūsu personas datu apstrādi; tas nozīmē, ka jūs pieprasāt VOLVO ierobežot jūsu personas datu apstrādi saskaņā ar noteiktiem nosacījumiem. Jums ir tiesības iebilst pret apstrādi, balstoties uz likumisku interesi, vai apstrādi tiešam mārketingam. Vēl jums ir tiesības uz datu pārnesamību (jūsu personas datu nodošanu citam datu pārzinim), ja VOLVO jūsu personas datu apstrāde balsta uz piekrišanu vai līgumisku saistību un tā ir automatizēta. Tāpat jums ir tiesības iesniegt jebkādas sūdzības uzraudzības iestādei par to, kā VOLVO veic jūsu personas datu apstrādi.