Volvo CE Klientu centrā tagad tiek izmantota biodīzeļdegviela

Volvo CE klientu centrs Eskilstunā, Zviedrijā bruģē ceļu ilgtspējīgai nākotnei, darbinot savas demonstrāciju mašīnas ar atjaunojamu degvielu, HVO.

HVO biodīzeļdegviela tagad ir izvēle visām mašīnām Volvo CE klientu centrā Eskilstunā, Zviedrijā.V HVO ir atjaunojamas sintētiskās dīzeļdegvielas veids; tās saīsinājums veidots no angļu valodas frāzes "'hydrogen-treated vegetable oil", kas tulkojumā ir "ar ūdeņradi apstrādāta augu eļļa". Sastādot nelielu daļu no uzņēmuma ceļojuma pretim ilgtspējīgākai nākotnei, HVO gandrīz nemaz neatstāj CO2 pēdas. Tas ir tīras degvielas veids, kas vienlaicīgi saglabā veiktspēju, kas salīdzināma ar parasto dīzeļdegvielu.

Atšķirībā no citām biodīzeļdegvielām HVO nav īpaši jutīga pret zemām vai augstām temperatūrām vai saules gaismas iedarbību. Turklāt, pateicoties ūdeņraža izmantošanai ražošanas procesā, HVO ir iespaidīgs derīguma termiņš, salīdzinot ar citām biodīzeļdegvielām.

HVO izmantošana nozīmē, ka Volvo var ievērojami samazināt savus CO2 izmešus Klientu centrā, kā arī demonstrēt viesiem, cik labi degviela darbojas praksē.

Saruna ar Volvo CE Mārketinga direktoru Karlu Sernebergu izskaidroja Volvo uz ekoloģiju vērsto lēmumu. "Izmantotajai degvielai ir ne tikai ļoti zemas oglekļa izmešu pēdas, bet mēs aplūkojām HVO arī no kopējās piegādes ķēdes perspektīvas; mēs to iegūstam no tuvākā iespējamā ražotāja, padarot kopējo ietekmi uz vidi vēl pozitīvāku," viņš teica.

Pieprasījums un piedāvājums

Galvenais iemesls, kādēļ HVO netika izmantota iepriekš, ir tās pieejamības dēļ. HVO ir salīdzinoši jauna degviela, kas līdz nesenam laikam nebija plaši pieejama, tādēļ stabilas piegādes nodrošināšana bija ārkārtīgi svarīga pirms pilnīgas tās ieviešanas.

Sernebergs komentēja: "Volvo CE apstiprina, ka visas mūsu mašīnas darbojas ar HVO. Dzinējiem nav nepieciešams veikt īpašas izmaiņas, un tie darbojas vienlīdz efektīvi ar HVO, kā ar parasto dīzeļdegvielu.

"Mēs izmantojam HVO Klientu centrā kopš vasaras. Pirms mēs to varējām darīt, bija jāatrisina dažas praktiskas lietas, piemēram,saistībā ar eļļas tvertņu tīrīšanu. Pēc tam pirmā HVO piegāde bija augusta beigās, un kopš tā laika mēs Klientu centrā veiksmīgi darbinām savas mašīnas ar HVO."

Tagad HVO ir daudz labāk pieejama klientiem, un cenas atšķirība, salīdzinot ar parasto dīzeļdegvielu, krītas. Degviela izmanto tāda paša veida tvertnes un sūkņus, padarot klientiem pāreju uz šo degvielu gandrīz nemanāmu.

HVO nākotne attiecībā uz Volvo

HVO izmantošana Klientu centrā ir vairāk nekā tikai Volvo CE "ekoloģiskais izmēģinājums". Mašīnu demonstrācijas turpinās izmantot tikai HVO, un tās izmantošana tiks uzsvērta prezentācijās, tādējādi iedrošinot klientus kļūt ekoloģiski informētākiem savu darbību veikšanai.

"Volvo tiecas izveidot ilgtspējīgāku pasauli," saka Sernebergs. "Tā ir daļa no lielāka ceļojuma, vadot Volvo CE tīrākā nākotnē un veidojot pasauli, kurā mēs dzīvojam."

TURPMĀKAI INFORMĀCIJAI

Anne Basta (Anne Bast)

Korporatīvo komunikāciju VP
Volvo Construction Equipment
EMEA pārdošanas reģions (Eiropa – Tuvie Austrumi – Āfrika)
Tālr.: + 46 16 5415906
anne.bast@volvo.com

Hanna Kičnere (Hannah Kitchener)

SE10
Londona
Tālr.: +44 207 923 5863
E-pasts: hannah.kitchener@se10.com