Top 3 telemātikas sarkanie karodziņi, no kuriem uzmanīties

Jūsu mašīnu savienošana ir jaudīgs pirmais solis pretim jūsu kopējo ekspluatācijas izmaksu samazināšanai. Datu nodrošinātie ieskati ļauj jums iestatīt mērķus un veikt uzlabojumu darbības jomās, kurām ir vislielākā ietekme uz jūsu vispārējo rentabilitāti. Ar ko sākt? Šeit ir minētas 3 galvenas brīdinājuma pazīmes, kādēļ jūsu mašīnas nav sasniegušas savas zemākās iespējamās kopējās ekspluatācijas izmaksas.

1. Jūsu mašīnas pavada daudz laika tukšgaitā vai gaidot

Ja klientam, piemēram, ir 637 gaidīšanas stundas, kas tiek sadalītas ar 40 darba stundām nedēļā, tas atbilst 16 nedēļu darba laikam. Tas ir liels izniekotais laiks, kuru varētu pavadīt ražojot un pelnot, ņemot vērā kaut vai tikai degvielu, tehniskās apkopes izmaksas un operatoru algas! Lieli tukšgaitas un gaidīšanas laiki nozīmē, ka mašīnu skaits un veiktspēja jūsu darba vietā neatbilst mērķa tonnām stundā un izmaksām tonnās. Izmantojot rīkus, piemēram, SiteSim, Volvo CE var aprēķināt jūsu ideālo iestatījumu, tostarp operatoriem ieteiktos maršrutus, lai uzlabotu produktivitāti un ievērojami samazinātu kopējās ekspluatācijas izmaksas.

2. Jūsu degvielas patēriņš ir ļoti augsts

Lieli tukšgaitas un gaidīšanas laiki ir viens no nevajadzīga degvielas patēriņa iemesliem. Cits iemesls ir neefektīva darbība. Operatori, kuri pārāk daudz izmanto droseli un veic saraustītas kustības, iznieko ārkārtīgi daudz degvielas. Apmācības palīdzēs operatoriem attīstīt izjūtu par to, cik liela jauda nepieciešama, vienlaicīgi izvairoties no riteņu izslīdēšanas. Pat pieredzējuši operatori iegūs no kursiem, piemēram, Volvo EcoOperator apmācībām, kas palīdz dalībniekiem plānot savu darbu visgudrākajā veidā un iegūt pēc iespējas vairāk no jaunākajām efektivitāti uzlabojošajām funkcijām jaunajās Volvo mašīnās. Ikviena investīcija operatora apmācībā drīz atmaksājas, pēc kuras degvielas ietaupījumi sniegs ieguldījumu kopējā budžetā.

3. Ir daudz ekspluatācijas uzvedības brīdinājumu

Operatora uzvedības brīdinājumi var būt jebkas, sākot ar pārāk lieliem dzinēja apgriezieniem vai nepareiza darba režīma izmantošanu, līdz bezatbildīgai mašīnas izmantošanai. Papildus degvielas izmaksu samazināšanai, operatora apmācības var arī palīdzēt samazināt nodilumu un nolietojumu, un sliktākajā gadījumā mašīnas bojājumus. Volvo un tā izplatītāji piedāvā dažādus apmācību risinājumus atšķirīgos līmeņos, apmācot operatorus, kā strādāt ar mašīnu vienmērīgā un efektīvā veidā, kas ilgtermiņā nodrošinās ievērojami mazākas tehniskās apkopes izmaksas.

TURPMĀKAI INFORMĀCIJAI

Anne Basta (Anne Bast)

Korporatīvo komunikāciju VP
Volvo Construction Equipment
EMEA pārdošanas reģions (Eiropa – Tuvie Austrumi – Āfrika)
Tālr.: + 46 16 5415906
anne.bast@volvo.com

Hanna Kičnere (Hannah Kitchener)

SE10
Londona
Tālr.: +44 207 923 5863
E-pasts: hannah.kitchener@se10.com