Četri veidi, kādos operatora apmācības var samazināt kopējās ekspluatācijas izmaksas

Operatoriem ir liela ietekme uz kopējām ekspluatācijas izmaksām (TCO). Klienti, kuri iegulda savos cilvēkos, ilgtermiņā iegūs milzīgus finansiālus ieguvumus, jo viņi palīdz izcelt vislabāko klientu mašīnās. Šeit ir minēti četri galvenie veidi, kādos operatora apmācība var radīt izmaiņas.

1. Taupīt naudu degvielai

Nepieredzējuši operatori, kuri vienmēr spiež droseli līdz galam un vada mašīnu ar uzrāvienu, ievērojami palielina degvielas patēriņu. Degviela nav lēta, un laika gaitā tas radīs sāpīgu izniekotās naudas daudzumu nevajadzīgam degvielas patēriņam. Apmācības palīdzēs operatoriem attīstīt izjūtu par to, cik liela jauda nepieciešama, vienlaicīgi izvairoties no riteņu izslīdēšanas. Pat pieredzējuši operatori iegūs no kursiem, piemēram, EcoOperator apmācībām, kas palīdz dalībniekiem plānot savu darbu visgudrākajā veidā un iegūt pēc iespējas vairāk no jauno Volvo mašīnu jaunākajām efektivitāti uzlabojošajām funkcijām. Investīcijas ātri atmaksājas. Pēc tam visi degvielas patēriņa ietaupījumi tieši atsaucas uz budžetu.

2. Samazināt tehniskās apkopes izmaksas

Papildus degvielas izniekošana, pārmērīgi dzinēja apgriezieni, pēkšņas, straujas kustības vai pārslodze radīs lieku mašīnas nodilumu un samazinās komponentu kalpošanas mūža ilgumu. Neapmācīti operatori var pat mēģināt veikt bīstamus manevrus vai darbus, kuriem mašīna nav piemērota, radot dārgus bojājumus. Operatoru apmācīšana iedrošinās viņus strādāt ar mašīnu mierīgā, uzmanīgā un atbildīgā veidā, kas ilgtermiņā rada ievērojami zemākas tehniskās apkopes izmaksas.

3. Izvairīties no dārgiem negadījumiem

Negadījumi ir katra klienta murgs. Pat, ja operators vai citi darba vietā esošie cilvēki nav ievainoti, negadījumi tāpat rada neplānotu dīkstāves laiku, kamēr tiek izmeklēts negadījuma iemesls un novērsti bojājumi. Zaudēts ražošanas laiks un remonta izmaksas visvairāk samazina peļņu. Volvo uzmanības centrā ir drošība, un uzņēmums savās mašīnās iebūvē daudz drošību uzlabojošu funkciju, tomēr nespēj sniegt garantiju pret nepareizu to izmantošanu. Apmācības palīdzēs operatoriem attīstīt savu izpratni par drošību, lai nodrošinātu, ka viņi vienmēr izmanto mašīnu pareizā un atbildīgā veidā, vienlaicīgi uzraugot cilvēkus un citas mašīnas darba vietā. Droša ražošana ir uzticama ražošana, kas radīs zemākas kopējās ekspluatācijas izmaksas.

4. Palielināt kopējo ražošanas apjomu

Operatora prasmēm ir milzīga ietekme uz darba apjomu, kuru viņš spēj sasniegt maiņas laikā. Operatori, kur efektīvi plāno savu darbu, izmanto precīzas kustības un sasniedz optimālo kravas vai uzpildes faktoru, ietaupa daudz laika. Jūsu operatoru prasmju palielināšana ievērojami palielinās viņu produktivitāti – un, jo vairāk jūs ražojat, jo vairāk nopelnat.

Volvo simulatori

Rentabilitātes palielināšana