Volvo Services Operator Coaching

Masinajuhi juhendamine

Masinajuhi töötulemuste parandamine

Masinajuhi juhendamine

Saate aru, millal ja kuidas teie Volvo rataslaaduri paljusid nutikaid funktsioone kasutada, et tööobjektil optimaalseid tulemusi saavutada. Võite seada ka sihte ja eesmärke oma tööviiside pidevaks arendamiseks ja täiustamiseks, et töötada võimalikult hästi ja masinat maksimaalselt ära kasutada.

Väiksemad tegevuskulud

Tehke juhtseadiste taga paremaid otsuseid tänu kohesele tagasisidele oma töökäitumisele koos reaalajas juhendamisega ekraanil. Kuna teave on hetkega kättesaadav, saavad masinajuhid töötada optimaalse kütusesäästlikkusega ja masinat vähem kulutades.

Mida saate

Töökäitumine

Jälgige masinajuhi käitumist põhinäitajate järgi, nagu: tühikäik võrreldes aktiivse ajaga, pidurdamine läbisõidu jooksul, gaasipedaali asend (%) ja lukustus läbisõidu suhtes.

Teated

Masinajuhte juhendatakse reaalajas masinat võimalikult hästi kasutama, näiteks 'Activate Boom Suspension System' (Aktiveeri noole vedrustussüsteem) ja 'Activate lock-up' (Aktiveeri lukustus).

Interaktiivne juhendamine

Navigeerige funktsioonides ja saate nõuandeid nende kasutamise kohta.

Skoor ja suundumus

Masinajuhi töötulemuste skoor reaalajas ja graafiline kujutamine eelmiste vahetuste suhtes võimaldab teha järelkontrolli ja parandada töötulemusi.

Kasutaja ID

Looge individuaalsed profiilid, et oleks lihtsam enne iga vahetust salvestatud andmeid ning eesmärke meelde tuletada.

Armatuurlaud

Tehke juhtseadiste taga paremaid otsuseid tänu kohesele tagasisidele oma töökäitumisele koos reaalajas juhendamisega ekraanil. Kuna teave on hetkega kättesaadav, saavad masinajuhid töötada optimaalse kütusesäästlikkusega ja masinat vähem kulutades.

Masinajuhi juhendamise rakenduse tehnilised andmed

Mõõtühik Meetrid, liitrid, jardid ja gallonid
Tahavaatekaamera JAH, ainult tagurdamisel
Integreeritus teiste rakendustega Pardalkaalumine: operaatori juhendamine on ligipääsetav vastava vaate valimisel
Andmed/tulemused Seotud ainult konkreetse masinajuhi profiiliga. Lubatud maksimaalselt 40 profiili
Pilveteenuse kaudu edastatavad andmed Andmed puuduvad
USB kaudu edastatavad andmed Andmed puuduvad
CareTracki kaudu edastatavad andmed Andmed puuduvad
Printer/ühenduvus Puudub
Ekraanivaated 3 vaadet: põhivaade, interaktiivne spikker ja ajalooline (joonised)
Mõõtmised (millest koosneb üldskoor) Tühikäik, pidur, gaas, lukustus*
  Tühikäik % masina tööajast, mil masin seisab tühikäigul. Väiksem on parem
  Pidur Sõidusegmendi kohta tarbitud pidurienergia. Väiksem on parem
  Gaasipedaal % pedaali asendi liikumisest alla > 75%. Suurem % ringis on parem
  Lukustus % läbisõidust käigukasti rakendatud lukustusega. Suurem on parem
  Tarbimine Kokku mõõdetud tarbimine pärast viimast lähtestamist
  Tööaeg Kokku mõõdetud tööaeg pärast viimast lähtestamist
  Läbisõit Kokku mõõdetud läbisõit pärast viimast lähtestamist.
  Keskmine tarbimine Keskmine mõõdetud tarbimine pärast viimast lähtestamist
Üldskoor Annab koondhinnangu mõõtmiste üldskoori põhjal
Üldskoori graafik Annab lühiülevaate üldskoorist viimase 2 tunni jooksul
Lähtestamised Tehakse käsitsi menüü kaudu VÕI pärast 8 tunni möödumist masina seiskamisest
Interaktiivne spikker Teave A-postil asuvatest lülititest
Teated Automaatfunktsioonide sisselülitatud olek ja põhisoovitused efektiivsemaks sõitmiseks. Otsene tagasiside masinajuhile.
*Lukustuse valikuketas kaob, kui käigukasti lisavarustusse kuuluvat lukustust ei leita.
Volvo esinduseotsija avaleht
Tehke oma äri paremaks

Peame nõu, kuidas saaksime teile kasulikud olla.

Võtke meiega ühendust