Volvo Services Haul Assist Map

Kaart

Muutke tööobjekt nähtavaks

Kaart

Teiste masinate asukoha teadmine objektil võib aidata kallurijuhtidel vältida potentsiaalselt ohtlikke olukordi, eriti töötamisel piiratud nähtavusega tööobjektidel. Kiirusepiirangute teated tuletavad samuti kallurijuhtidele meelde hoida ohutut sõidukiirust.

Efektiivsed sõidud

Võimalus jälgida liiklust ja töötsükli liiklusvoogu, võimaldab kallurijuhtidel paremini ennetavalt sõiduotsuseid teha, et parandada töö efektiivsust.

Kuidas see toimib

Kalluri sisseehitatud GPS-i kasutatakse positsioneerimiseks, samal ajal kui Volvo Co-Piloti sideühendus võimaldab masinatevahelist suhtlemist. Rakendus Map töötab sujuvalt koos pardakaalu rakendusega.

Veoteed
Kuvatakse veoteed, et aidata kallurijuhtidel objektil liigelda.

Peale- ja mahalaadimisalad
Saab kehtestada seoses eelnevalt määratletud peale- ja mahalaadimisaladega teatavaid funktsioone, näiteks aktiveerida teatavale alale sisenemisel pardakaalu andmed.

Ühe sõidureaga lõigud
Ühe sõidureaga lõikudes teavitatakse operaatorit teistest lähenevatest masinatest.

Kiirusepiirangud
Seadke objektile ja/või objekti teatavatele lõikudele kiirusepiirangud kiiruse ületamise vältimiseks.

Täiustatud andmed, parem arusaamine

Rakendusega Map saate kõik võimsad aruanded ja aruandlusfunktsioonid, mida pardakaalult eeldate ning rohkemgi veel.

Map võimaldab lisada teie aruandesse GPS-koordinaatide andmeid, mis tähendab, et saate mõõta materjale, mida erinevate koordinaatidega asukohtade vahel teisaldate.

Segamasinapark

Kahjuks ei koosne kõik masinapargid ainult Volvo masinatest. Kasutage rakendust Map (Kaart) ka nendel masinatel, mis ei kanna Volvo kaubamärki, paigaldades neile Co-Piloti komplekti.

Komplekte saab osta teie kohalikust müügiesindusest.

Ajutised külastajad; aitame ka teid

VCE Site Map on telefoni või tahvelarvuti rakendus, mis võimaldab nähtavuse kõigile tööobjektile sisenejatele. Mitte kõik kasutajad ei juhi raskemasinaid või isegi Co-Pilotiga masinaid.

Otsige tööobjektil kasutajaid või masinaid, liituge kaardirühmaga ja olge nähtav! Laadige alla rakendus VCESite Map, mis on saadaval App Store või Google Play kaudu.

Kui vajate abi, saatke meile küsimus.

Volvo esinduseotsija avaleht
Tehke oma äri paremaks

Peame nõu, kuidas saaksime teile kasulikud olla.

Võtke meiega ühendust