Estonian Equipment Request

Teie päring on meile väga oluline. Me tagame, et teie päringut käsitletakse kiirelt ja asjakohaselt. Teie päring suunatakse kohalikku esindusse, kus on olemas kõik vajalik teie vajaduste täitmiseks.

Osade päring

Teie päring on meile väga oluline. Me tagame, et teie päringut käsitletakse kiirelt ja asjakohaselt. Teie päring suunatakse kohalikku esindusse, kus on olemas kõik vajalik teie vajaduste täitmiseks.

Üldine päring

Palun täida järgmine blankett, kui soovid saada lisainfot Volvo Construction Equipmenti kohta. Sinu päring edastatakse Volvo Construction Equipmenti kohalikku esindusse.

Lisaseadme päring

Teie päring on meile väga oluline. Me tagame, et teie päringut käsitletakse kiirelt ja asjakohaselt. Teie päring suunatakse kohalikku esindusse, kus on olemas kõik vajalik teie vajaduste täitmiseks.
Estonian ET-EE


Selle vormiga kogutakse andmeid, mida olete eespool esitanud, et saaksime teid päringu lahendamisel aidata. Oma andmete esitamisega Volvo Construction Equipment AB-le („Volvo CE“) annate meile või meie määratud edasimüüjale teie riigis („müügiesindus“) loa teiega ühendust võtta. Volvo CE jagab teie selle vormi kaudu esitatud andmeid otse asjaomase müügiesindusega. Müügiesindus töötleb teie isikuandmeid oma nimel ja oma arvel ning Volvo CE ei vastuta teie isikuandmete müügiesinduse poolse töötlemise eest. Võite saada andmekaitsealast lisateavet asjaomaselt müügiesinduselt, kellele olete oma päringu esitanud või kes võtab teiega ühendust teie päringule vastamiseks.


Volvo CE on vastutav töötleja teie isikuandmete müügiesindusele edastamise suhtes ning vastutab selle töötlemise (edastamise) eest isikuandmete kaitse üldmääruse kohaselt. Selle töötlemise suhtes on kohaldatav alltoodud lingi kaudu viidatud Volvo kontserni andmekaitsedeklaratsioon ainult selle muudatusega, et vastutav töötleja on Volvo CE. Teie isikuandmete Volvo CE poolse töötlemise eesmärk on hõlbustada teil asjaomastele müügiesindustele päringute esitamist. Teie isiku andmete Volvo CE poolne edastamine müügiesindusele põhineb Volvo CE õigustatud huvil. Volvo CE võib edastada teie isikuandmeid müügiesindustesse, mis asuvad riikides väljaspool ELi/EMP-d ja mille andmekaitsetaset ei ole Euroopa Komisjon piisavaks tunnistanud. Need edastatakse väljapoole ELi/EMP-d selleks, et Volvo CE saaks täita oma müügiesindustega sõlmitud lepinguid päringute edastamiseks asjaomasele müügiesindusele. Need edastatakse teie huvides, et saaksite suhelda asjaomase müügiesindusega, kellele olete oma päringu suunanud.

Asjaomane müügiesindus võib töödelda teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

  • teiega ühenduse võtmiseks teie päringule vastamiseks
  • teie andmete säilitamiseks teie päringu tulemuse järelkontrolliks
  • kui olete nõustunud saama e-posti teel turundusalaseid teateid, teile turundusalaste e-kirjade saatmiseks

Müügiesindus vastutab teie isikuandmete töötlemise eest ja teile lisateabe esitamise eest kooskõlas isikuandmete kaitse üldmäärusega või muude kohaldatavate andmekaitsealaste õigusaktidega.

Selle vormi esitamisel võidakse seostada selles vormis sisalduvad andmeid teie sirvimisajalooga, et Volvo saaks aru teie külastamise käigust ja parandada meie teenust meie veebisaitide edasistele külastajatele. Võite leida lisateavet küpsiste kohta meie veebilehelt
Küpsiste teatis.
reCAPTCHA helps prevent automated form spam.
The submit button will be disabled until you complete the CAPTCHA.