Mille poolest CareTrack ja ACTIVE CARE erinevad?

Volvo CE pakub nüüd kaht viisi masinate seisukorra ja jõudluse jälgimiseks – CareTracki ja ACTIVE CARE abil. Kuid mille poolest need teenused erinevad ja kumb on teie ettevõttele õigem valik?

Volvo CareTrack on telemaatikasüsteem, mis kogub masina kohta teavet ja hoiatab klienti alarmkoodidega ning mille veebiportaali kaudu saavad kliendid masinapargi kohta põhjalikumaid andmeid leida.

Volvo CE pakub nüüd ka ACTIVE CARE, mis on 24/7/365 töötav teenus masinate jälgimiseks ja masinapargi kohta iganädalaste aruannete koostamiseks, mis kasutab CareTracki andmeid. Ehk teisiti öeldes, kliendid ei saa kasutada ACTIVE CARE ilma CareTrackita.

„Suur erinevus on selles, et Volvo Uptime Centeri ACTIVE CARE töötajad haldavad kliendi eest andmeid, pakkudes kaugdiagnoose ja avastades probleeme enne nende tekkimist. Selliselt on kliendil lihtsam kasu saada teabest, mida andmed pakuvad,“ selgitab direktor tootetoe alal Aram Ibrahim.

Masina jälgimine ja juhtumi haldamine

CareTracki abil hoiatatakse klienti iga kord, kui masinal vallandub veakood – ükskõik kui kriitiline või mitte see on – ja tema peab alarmi andmetega müügiesindusse pöörduma ja edasist käiku jälgima.

ACTIVE CARE vabastab kliendi jälgimise ja algse diagnoosimise vajadusest ja teda teavitatakse alles siis, kui tal on vaja konkreetselt midagi teha. Volvo omandiõigusega kaitstud juhtumihaldussüsteem tõlgendab veakoode, leides tõenäolisi põhjusi, soovitatavaid lahendusi ja mittetegutsemise tagajärgi. Iga juhtumit jälgitakse kliendi eest alates alarmi registreerimisest kuni selle lahendamiseni ja müügiesindust teavitatakse igast sammust sel teel.

„Kliendi seisukohalt lahendatakse probleemid ennetavalt ja sujuvalt müügiesindusega suheldes, enne kui need saavad tõsisteks probleemideks kujuneda – kasulikku tööaega säilitades,“ ütleb Ibrahim.

Masinapargi aruanded

CareTrackiga peavad kliendid veebiportaali sisse logima, et masinapargi andmed manuaalselt üles otsida ja aruandeid genereerida. Nad võivad seda teha nii sageli või harva, kui seda soovivad.

ACTIVE CARE tellijatele koostab Volvo automaatselt iganädalased masinapargi aruanded kergesti arusaadavate kokkuvõtetega ja statistilised andmed iga masina kasutamise kohta või väärkasutamise juhtude kohta. See võimaldab masinapargi haldajatel teha otsuseid tootlikkuse suurendamiseks ja kulude vähendamiseks.

Seega, kumb teenus on minu jaoks õigem?

„Telemaatika abil võib suurendada masinaparkide efektiivsust ja kasumlikkust – ja kui see ühendada ACTIVE CARE teenusega, saate seda võimalust täielikult kasutada Selle Volvo pakutavate teenuste valimine tähendab tegelikult seda, kui palju haldaja soovib andmete lugemisele aega kulutada ja kas tal on ressursse probleemide avastamiseks, enne kui need tööseisakuid põhjustavad,“ lõpetab Ibrahim.

LISATEAVE

Anne Bast

Asepresident ettevõtte kommunikatsiooni alal
Volvo Construction Equipment
EMEA (Euroopa – Lähis-Ida – Aafrika) müügipiirkond
Tel: + 46 16 5415906
anne.bast@volvo.com

Hannah Kitchener

SE10
London
Tel: +44 207 923 5863
E-mail: hannah.kitchener@se10.com