4 kiiret nõuannet rataslaaduri kasutusea pikendamiseks

Rataslaadurite juhid saavad oma masina igapäevase kontrollimise ja hooldamisega vähendada masina tööseisakuid, suurendada tootlikkust ja pikendada selle kasutusiga.

1. Tehke igapäevaseid kontrollimisi enne töö alustamist

Enne kasutamist tuleb masinat ja pinda, millele see on pargitud, põhjalikult kontrollida, et avastada võimalikke kahjustusi või kriitiliselt tähtsate vedelike lekkeid. See võimaldab masinajuhil kontrollida ka rehvirõhku edasise kulumise ennetamiseks, et rehve tuleks vähem vahetada.

Sellised kontrollimised, nagu ventilaatoririhma kulumise ja pingsuse, õhu filtreerimissüsteemi puhtuse ning mootoriõli, määrde ja jahutusvedeliku taseme kontrollimine, võivad samuti aidata ära hoida tõsiste kahjustuste tekkimist ja edaspidi varuosade vahetamist. Volvo rataslaadurite lihtne teenindatavus tähendab, et väiksemaid probleeme on lihtsam ja odavam varakult lahendada. Masina edasiste kahjustuste piiramisega saavad masinajuhid vältida varuosade vahetamist ja pikendada oma masina mudeli kasulikku tööaega.

2. Soojendage masinat

Käivitage mootor ja laske sellel viis minutit madalal tühikäigul töötada (temperatuuril alla -15 °C 10 minutit). Keerake režiimi valiku lüliti töörežiimile (W) ja suurendage pöörete arv kuni ligikaudu 1200 p/min. Viige kopa silindri kolvivars kaugemasse lõppasendisse ja liigutage samal ajal kopa kallutusvart välja ja sisse. Kontrollige ekraanilt, kas õli temperatuuri tulpdiagramm on roheline.

3. Töötage ettevaatlikult

Kopa mahu pidev jälgimine masina kasutamisel vähendab rehvide kohapeal keerlemise riski (mille tõttu rehvid vajavad vahetamist), tsükliaegade pikenemise ja tootmise aeglustumise riski. Peale selle võimaldab seadmete ja mõõdikute jälgimine masinajuhil ennetada muid tööd häirivaid tegureid.

4. Kehtestage kindel kord masina jahutamiseks

Põhjalik jahutamisprotseduur aitab samuti Volvo rataslaadureid kauem kasutada, tagades nende kasutamise edasistes projektides ja piirates nende keskkonnamõju. Masinajuhid peavad alati tagama masina parkimise ühtlasele pinnale, langetatud kopaga ja rakendatud seisupiduriga, et säilitada rehvide veojõudu.

Mootori tühikäigu ajal turboülelaaduri jahtumise võimaldamiseks peavad masinajuhid registreerima masina töötundide arvu võrreldes tööpäeva algul registreeritud töötundide arvuga. Sellega tagab masinajuht masina õigeaegse toomise hooldusse, mitte ainult tõsiste probleemide tekkimisel. Kütuse- ja DEF-paak tuleb hoida täis, et kondensaati tekiks minimaalselt ning et vältida vahetamist põhjustavate probleemide tekkimist. Masinajuhid peavad puhastama masina väljastpoolt voolikuga, et säilitada värvipinda ja vältida korrodeerivate ainete mõju kerele.

Masina igapäevahoolduses on küll oluline roll hea koolituse saanud masinajuhtidel, kuid oma osa on ka Volvo CE-l ja selle müügiesinduste võrgul. Volvo rataslaadurid on konstrueeritud teeninduse hõlbustamist silmas pidades, et tööseisakud oleksid minimaalsed, ning Volvo CE osutab teenuseid, mis võimaldavad omanikel ja masinajuhtidel oma masinat võimalikult hästi ära kasutada. Näiteks Volvo ACTIVE CARE, mis on 24/7/365 toimiv masina jälgimise ja aruandluse teenus, võib aidata tuvastada ja diagnoosida reaalajas potentsiaalseid probleeme enne nende kujunemist suuremaks probleemiks.

LISATEAVE

Anne Bast

Asepresident ettevõtte kommunikatsiooni alal
Volvo Construction Equipment
EMEA (Euroopa – Lähis-Ida – Aafrika) müügipiirkond
Tel: + 46 16 5415906
anne.bast@volvo.com

Hannah Kitchener

SE10
London
Tel: +44 207 923 5863
E-mail: hannah.kitchener@se10.com