3 viisi, kuidas Volvo ACTIVE CARE võib aidata töid eelarve piires hoida

Telemaatikaandmed võimaldavad töövõtjatel kõigel silma peal hoida alates kütusekulust ja masina kasutamisest kuni probleemideni, mille kõrvaldamata jätmine võib tekitada remondivajaduse või ootamatuid tööseisakuid – kuid see teave võib olla raskesti arusaadav. Volvo ACTIVE CARE jätab infomüra kõrvale ning pakub tõhusat ennetavat jälgimist ja hooldust.

1. Masina probleemide kiire tuvastamine ja neile reageerimine

Kõigile, kes on varem telemaatikasüsteemi kasutanud, on tuttavad veakoodidega. Need koodid näitavad masina probleemi, kuid ei anna lisateavet selle kohta, kui kriitiline see on või kuidas seda lahendada. Mõnel juhul peavad masinapargi haldajad otsima, mida veakood tegelikult tähendab ja püüdma siis ise leida probleemi põhjust.

Keskmise või suure masinapargi haldaja võib saada iga päev mitu alarmi, enamasti väikeste probleemide tõttu, nagu klaasipuhastaja vedeliku vähesus – ja kuna sisendkast on mittekriitilisi alarme täis, võidakse üsna kergesti mõni suur probleem tähelepanuta jätta. Kui selle probleemiga ei tegelda, võib see põhjustada ootamatuid tööseisakuid, mis suurendavad projekti kulusid ja tekitavad viivitusi ajakavas.

Kui masinapargi haldaja tellib Volvo ACTIVE CARE, analüüsitakse telemaatikaandmeid tema eest ning ta saab veakoodi asemel juhtumi hoiatuse, mis näitab probleemi tõenäolist põhjust, soovitatavat lahendust ja reageerimata jätmise võimalikke tagajärgi.

Peale selle teavitatakse müügiesindust kliendiga samal ajal, et see saaks kiiresti tegutseda. Kuna müügiesindusel on diagnoos olemas, teab ta, milliseid tööriistu ja tehnikuid tööobjektile tuua või kas isegi tuua asendusmasin, kui probleemi lahendamisele kulub rohkem aega.

Ainult tavapärase telemaatikasüsteemi kasutamisel peaks müügiesindus ootama kliendi kõnet ja tal võib olla vaja käia mitu korda tööobjektil (kliendi kulul) probleemi diagnoosimas ja kõrvaldamas. Kõigel sellel on tõsised tagajärjed tööobjekti tootlikkusele ja eelarve piires püsimisele.

Volvo teenindusbuss

2. Masinapargi kasutamise jälgimine ebaefektiivsuste tuvastamiseks

Veel üks viis, kuidas Volvo ACTIVE CARE võib aidata projektidel eelarve piires püsida, on jälgida kogu masinapargi ja üksikute masinate kasutamist. ACTIVE CARE tellijad saavad igakuiseid aruandeid, mis näitavad mitmesuguseid andmekirjeid kogu masinapargi kohta. Nad näevad näiteks hetkega masina tüüpide ja üksikmasinate töö ja jõudeoleku osakaale. Jõudeaja lubatud osakaal sõltub töö liigist, seega võib selle teabe hindamine aidata hoida masinaparki positiivsel suunal ja vältida asjatuid kulutusi, kui tuvastada masinad, mis on tunde jõude ja mille edasimüügi väärtus väheneb.

Jõudeaja suur osakaal võib tähendada, et kliendil ei ole valitud tööks sobivaid masinaid. Teatud kallurite jõudeaeg võib näidata, et vajatakse muu suurusega ekskavaatorit või laadurit või et alakasutatud masinad tuleb suunata teisele objektile. Nende suundumuste tuvastamine võimaldab tagada masinapargi võimalikult efektiivse töö, ning et ühegi masina kulud projektis ei oleks liiga suured.

ACTIVE CARE jälgib ka kogu masinapargi kütusekulu, võimaldades masinapargi haldajatel leida ebaefektiivsed kohad ja teha muudatusi täiendava kokkuhoiu saavutamiseks.

Volvo rataslaadur

3. Masina väära kasutamise tuvastamine

Lisaks teabele kasutamise ja kütusekulu kohta esitatakse igakuistes ACTIVE CARE aruannetes ülevaade masina potentsiaalse väärkasutamise juhtudest. Masinapargi haldajad võivad näha iga masina kaupa ja kogu masinapargil – juhtumeid, mil masinajuht teeb midagi, mida ta ei tohiks, näiteks kasutab rataslaaduril kõrgemaid käike või ekskavaatoril valet töörežiimi või kasutab liigendkalluritel liigselt diferentsiaalilukku. Kõigi nende probleemide avastamine võib vähendada kulusid, parandada tööaja kasutamist ja määrata kindlaks masinajuhi koolitusvajadusi – mis võib aidata vähendada projektikulusid.

Masinajuhi väljaõpe

LISATEAVE

Anne Bast

Asepresident ettevõtte kommunikatsiooni alal
Volvo Construction Equipment
EMEA (Euroopa – Lähis-Ida – Aafrika) müügipiirkond
Tel: + 46 16 5415906
anne.bast@volvo.com

Hannah Kitchener

SE10
London
Tel: +44 207 923 5863
E-mail: hannah.kitchener@se10.com