Volvo CE käivitab Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika piirkonna tööaja kasutamise keskuse

Soovides saada tööaja kasutamise poolest Euroopas, Lähis-Idas ja Aafrikas klientide esmaseks valikuks, on Volvo CE moodustanud spetsiaalse meeskonna Volvo müügiesinduste ennetavaks toetamiseks tööaja kadudega seotud probleemidele lahenduste leidmiseks.

See Volvo CE Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika piirkonna peakontoris Rootsis Eskilstunas asuv uus tööaja kasutamise keskus Uptime Center aitab kogu selle piirkonna Volvo müügiesinduste võrgu klientide masinaid töökorras ja töös hoida.

See toimib IT-närvikeskusena, mis jälgib CareTracki kaudu ühendatud masinatest saabuvaid andmeid ja määrab kindlaks, mille poolest tööaega saaks paremini kasutada ja efektiivsust tõsta.

„Enamikku probleemidest, millega töötame, peaksime saama avastada enne, kui need avastab müügiesindus või klient. See ongi meie eesmärk – pakkuda ennetavalt probleemidele lahendusi enne nende tekkimist,“ ütleb Volvo CE asepresident Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika müügipiirkonna järelturu alal Fredrik Gerhardsson.

Juhtumikäsitlejad hoiatavad müügiesindusi masina veakoodide ja alarmide korral, et nad saaksid klientide huvides kohe tegutseda, vähendades ootamatuid seisakuid ja kütuse- ja hoolduskulusid ning ennetades edasisi probleeme.

„Kui avastan probleemi, koostan täieliku aruande ja saadan selle müügiesindusele. Müügiesindus pakub ennetavat hooldust, lisakoolitust või lisavarustust, mis tööaja kasutamist või efektiivsust veelgi parandavad. Koolitatud masinajuht saab näiteks kokku hoida raha kütuselt ja ootamatutelt hooldustelt,“ ütleb üks tööaja kasutamise keskuse juhtumikäsitlejatest Leif Waad.

Vastastikku kasulik koostöö

See keskus moodustati tootetoe osakonna reorganiseerimise tulemusena, sest müügiesinduste tõhus juhendamine ennetava hoolduse alal vajab rohkem eriteadmisi kui vaid järelturu alal.

„Volvo CE meeskonna kõigi tegevusalade kaasamine aitab luua tööaja kasutamise kultuuri ja tuua klienditeeninduse majandustegevuses esiplaanile,“ ütleb tööaja kasutamise keskuse juht Robert Sundkvist.

Uptime Centre